Skåneland 1, Malmö

På Dockan har Wihlborgs uppfört ett kontorshus till Region Skåne. Huset är sex våningar högt och fasaden består av tegel och glas. Byggnaden är u-formad med en inre atriumgård. Under huset finns garage i två våningar med plats för 140 bilar.

Ett Green Building-projekt

Både Wihlborgs och Region Skåne gör en extra miljösatsning här – deras hus är ett så kallat Green Building-projekt, vilket bland annat innebär att energiförbrukningen är hela 25 procent lägre än Boverkets krav.

Projektfakta

Fastighet: Kv. Skåneland 1, Malmö
Hyresgäst: Region Skåne
Lokalarea: 12 000 kvm
Färdigställande: September 2010
Arkitekt: Kari Nissen Brodtkorb, Norge