Hoppa till innehåll

Science Village

Välkommen till en innovativ plats där historia möter framtiden! I nordöstra Lund, precis vid ESS och MAX IV, växer Lunds nya stadsdel Science Village fram. Ett nytt område där materialforskning och utbildning står i fokus.
Bild på Maria Ivarsson

Maria Ivarsson

Regionchef Lund
046-590 62 19 / Gör intresseanmälan
Om projektet Projektfakta Space Kontakta oss Om projektet Projektfakta Space Kontakta oss

Lediga lokaler i Science Village

Space - kontorslokaler i världsklass
Space - kontorslokaler i världsklass

Partikelgatan 7

+5

Space - kontorslokaler i världsklass

Space
Visualisering av Space, en byggnad i trä och glas med härliga grönytor omkring.

Space

Space är ett innovationshus med kontor och labbverksamhet. Här samlas några av världens mest innovativa företag och individer.

Science Village - en helt ny stadsdel i Lund

Science Village ligger i nordöstra delen av Lund, precis i slutet av det så kallade kunskapstråket. Här växer ett nytt område på 18 hektar fram där innovation och materialforskning står i centrum. Närheten till ESS och MAX IV sätter sin prägel på dess inriktning som blir ett komplement till Ideon Science Park.

Kunskapsstråket i Lund har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag som alla samlats i ett brett stråk från centrala Lund, genom Ideon och Brunnshög ända ut till ESS och Science Village. Kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Vi vill se en levande miljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i. 

Wihlborgs är verksamma längs hela kunskapsstråket med fastigheter i centrala Lund, på Ideonområdet, Brunnshög och även vid slutstation Rydbergs Torg i Science Village. Att vara en del av utvecklingen i Lund är en självklarhet för oss. I det nya Science Village har vi två byggrätter, Space och Spektra, med möjlighet till kontor och forskningsenheter.

Science Village är ett naturligt komplement till Ideon Science Park. Vi har en stor efterfrågan från företag som vill flytta in och nyttja innovationskraften och talangerna i området. Därför är det naturligt att titta på områden tätt intill, som Science Village, där vi har mark och byggrätter och där det finns ett högt innovationsfokus.

Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs i Lund
Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs i Lund
Här berättar Maria mer om våra planer för Science Village

Det aktiva kontorshuset Spektra

Spektra blir ett aktivt hus för möten, där inomhusmiljö och utomhusmiljö vävs samman av härlig grönska mellan huskropparna. En gemensamma takterrass och flera balkonger inbjuder till utomhusarbete och frisk luft under arbetsdagen.

Mer om Spektra här

Science Village Scandinavia AB

Bakom området Science Village står bolaget Science Village Scandinavia AB som ägas av Lunds Kommun, Region Skåne och Lunds Universitet. Deras uppdrag ligger i att utveckla marken bebyggelse samt verka för uppförandet av ett Science Center i området, där forskningen vid ESS och MAX IV ska beskrivas och visualiseras.

Läs mer om Lunds planer för Science Village

Fler projekt i Lund

Raffinaderiet
Raffinaderiet

Raffinaderiet

Projekt i Lund

Posthornet
Posthornet

Posthornet

Projekt i Lund

Zenit
Zenit

Zenit

Projekt i Lund

Varför Wihlborgs?

Vi älskar Lund

Vi är måna om att Lund utvecklas på ett positivt sätt. Därför har vi ett nära samarbete med staden och andra viktiga aktörer i regionen. Vi är en del av utvecklingen av staden och tar ansvar för utvecklingen här, i alla delar där vi kan. Det är också viktigt för oss att vara med och skapa levande stadsmiljöer som fungerar för alla som bor, lever och arbetar här.

Egna fastighetsvärdar

Att vi förvaltar våra egna fastigheter innebär att vi alltid finns nära dig. Det gör att vi kan vara snabba när saker händer eller nya behov uppstår. Varje hus har en egen fastighetsvärd, vilket gör att vi kontinuerligt kan föra en dialog med dig och vara lyhörda för uppkomna behov. Du är viktigt för oss.

Marknadsledande i regionen

Lund, Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Öresundsregionen är vår marknad, det är här vi hör hemma. Vår storlek skapar möjligheter för dig att växa tillsammans med oss.

Känn dig trygg hos oss

När du hyr en fastighet eller lokal av oss på Wihlborgs är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg i att vi förvaltar våra fastigheter och driver vår verksamhet på ett hållbart sätt.