Hoppa till innehåll

Science Village

Välkommen till en innovativ plats där historia möter framtiden! I nordöstra Lund, precis vid ESS och MAX IV, växer Lunds nya stadsdel Science Village fram. Ett nytt område där materialforskning och utbildning står i fokus.
Bild på Maria Ivarsson

Maria Ivarsson

Regionchef
046-590 62 19 / Skicka e-post

Science Village - en helt ny stadsdel i Lund

Science Village ligger i nordöstra delen av Lund, precis i slutet av det så kallade kunskapstråket. Här växer ett nytt område på 18 hektar fram där innovation och materialforskning står i centrum. Närheten till ESS och MAX IV sätter sin prägel på dess inriktning som blir ett komplement till Ideon Science Park.
 

Kunskapsstråket i Lund har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag som alla samlats i ett brett stråk från centrala Lund, genom Ideon och Brunnshög ända ut till ESS och Science Village. Kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Vi vill se en levande miljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i. 

Wihlborgs är verksamma längs hela kunskapsstråket med fastigheter i centrala Lund, på Ideonområdet, Brunnshög och även vid slutstation Rydbergs Torgs i Science Village. Att vara en del av utvecklingen i Lund är en självklarhet för oss. I det nya Science Village har vi två byggrätter, Space I och Space II, med möjlighet till kontor och forskningsenheter.

Som ledande fastighetsbolag i Öresundsregionen och en stark aktör i Lund har vi ett stort intresse för den utveckling som sker i staden och Science Village. Vi har varit med redan från starten då vi tillsammans med Peab byggde synkrotron-ljusanläggningen Max IV. För oss är det viktigt att vara en del av den fortsatta utvecklingen. Jag ser fram emot arbetet med våra projekt som vi nu startar upp i Science Village, först ut med Space, med stort fokus på hållbarhet, innovation och därmed fortsatt utveckling av staden.

Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs i Lund
Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs i Lund

Science Village Scandinavia AB

Bakom området Science Village står bolaget Science Village Scandinavia AB som ägas av Lunds Kommun, Region Skåne och Lunds Universitet. Deras uppdrag ligger i att utveckla marken bebyggelse samt verka för uppförandet av ett Science Center i området, där forskningen vid ESS och MAX IV ska beskrivas och visualiseras.

Läs mer om Lunds planer för Science Village