Hoppa till innehåll

Science Village

Välkommen till en innovativ plats där historia möter framtiden! I nordöstra Lund, precis vid ESS och MAX IV, växer Lunds nya stadsdel Science Village fram. Ett nytt område där materialforskning och utbildning står i fokus.
Bild på Maria Ivarsson

Maria Ivarsson

Regionchef Lund
046-590 62 19 / Skicka e-post
Om projektet Projektfakta Space Kontakta oss Om projektet Projektfakta Space Kontakta oss

Science Village - en helt ny stadsdel i Lund

Science Village ligger i nordöstra delen av Lund, precis i slutet av det så kallade kunskapstråket. Här växer ett nytt område på 18 hektar fram där innovation och materialforskning står i centrum. Närheten till ESS och MAX IV sätter sin prägel på dess inriktning som blir ett komplement till Ideon Science Park.
 

Kunskapsstråket i Lund har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag som alla samlats i ett brett stråk från centrala Lund, genom Ideon och Brunnshög ända ut till ESS och Science Village. Kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Vi vill se en levande miljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i. 

Wihlborgs är verksamma längs hela kunskapsstråket med fastigheter i centrala Lund, på Ideonområdet, Brunnshög och även vid slutstation Rydbergs Torgs i Science Village. Att vara en del av utvecklingen i Lund är en självklarhet för oss. I det nya Science Village har vi två byggrätter, Space och Spektra, med möjlighet till kontor och forskningsenheter.

Science Village är ett naturligt komplement till Ideon Science Park. Vi har en stor efterfrågan från företag som vill flytta in och nyttja innovationskraften och talangerna i området. Därför är det naturligt att titta på områden tätt intill, som Science Village, där vi har mark och byggrätter och där det finns ett högt innovationsfokus.

Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs i Lund
Maria Ivarsson, regionchef på Wihlborgs i Lund
Här berättar Maria mer om våra planer för Science Village

Spektra - vårt andra kontorshus i området

Innovations- och kontorshuset Spektra blir Wihlborgs andra hus i den nya stadsdelen Science Village i Lund. Ett aktivt kontorshus för innovation och möten.

Mer om Spektra här

Science Village Scandinavia AB

Bakom området Science Village står bolaget Science Village Scandinavia AB som ägas av Lunds Kommun, Region Skåne och Lunds Universitet. Deras uppdrag ligger i att utveckla marken bebyggelse samt verka för uppförandet av ett Science Center i området, där forskningen vid ESS och MAX IV ska beskrivas och visualiseras.

Läs mer om Lunds planer för Science Village