Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

 

Q3 2018

Wihlborgs delårsrapport för januari-september 2018 publicerass tisdagen den 23 oktober kl 07.30. Samma dag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Du kan följa webbsändningen via länken nedan eller ringa in på 08-566 42 663 eller +44 203 00 89 807. 

Länk till webbsändning

 

 

 

 

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 95
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Januari-juni 2018

Fortsatt stark tillväxt för Wihlborgs

  •  Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 330 Mkr (1 106)
  • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 957 Mkr (810)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551)
  • Periodens resultat uppgår till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80)

 

Januari-mars 2018

 Wihlborgs rekordstarka utveckling fortsätter

  • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 668 Mkr (549)
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 460 Mkr (388)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 325 Mkr (261) 
  • Periodens resultat uppgår till 303 Mkr (289), motsvarande ett resultat per aktie om 3,94 kr (3,76)