Investor relations

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Bokslutskommuniké 2020

Wihlborgs bokslutskommuniké för 2020 publicerades tisdagen den  16 februari kl 07.30. Samma dag  kl 9.00 presenterade vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens/webbsändning. Du kan ta del av webbsändningen via länken nedan.

Bokslutskommuniké jan-dec 2020 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (pdf)

Webbsändning

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 finns från och med idag publicerad på vår webbplats wihlborgs.se.  

Januari-december 2020

Stabilt förvaltningsresultat och rekordstark finansiell position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 3 074 Mkr (2 983)
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 222 Mkr (2 140)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 1 830 Mkr (1 775)
  • Periodens resultat uppgår till 2 222 Mkr (2 923), motsvarande ett resultat per aktie om 14,46 kr (19,02)
  • EPRA NAV ökade med 12 procent till 152,44 (140,20)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kr (4,50) per aktie