Investor relations

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Delårsrapport jan-jun 2020

Wihlborgs delårsrapport för januari-juni 2020 publicerades måndagen den  6 juli kl 07.30. Samma dag  kl 8.30 presenterade vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens/webbsändning.  Du kan ta del av webbsändningen via länken nedan.

Delårsrapport jan-juni 2020

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (pdf)

Länk till webbsändning

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Januari-juni 2020

Wihlborgs levererar stabilt resultat  och stark balansräkning

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 548 Mkr (1 475)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 125 Mkr (1 063)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 934 Mkr (873)
  • Periodens resultat uppgår till 708 Mkr (927), motsvarande ett resultat per aktie om 4,61 kr (6,03)

Januari-mars 2020

Ökat resultat och finansiell stabilitet skapar  stark och stabil grund för fortsatt utveckling

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 781 Mkr (718).
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 555 Mkr (500).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 460 Mkr (406).
  • Periodens resultat uppgår till 344 Mkr (311), motsvarande ett resultat per aktie om 2,24 kr (2,02).