Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Delårsrapport januari-mars 2019

Wihlborgs delårsrapport för januari-mars 2019 publiceras torsdagen den 25 april kl 07.30. Samma dag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Du kan följa webbsändningen via länken nedan eller ringa in på 08-505 58 354 eller +44 333 30 09 266

Länk till webbsändning

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Årsredovisning 2018

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se

Januari-december 2018

Rekordstarkt resultat och fortsatt tillväxt för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 2 684 Mkr (2 351)
  • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 941 Mkr (1 717)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 406 Mkr (1 179)
  • Periodens resultat uppgår till 2 403 Mkr (2 568), motsvarande ett resultat per aktie om 15,63 kr (16,71)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 (3,13) per aktie.