Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

 

Q3 2018

Wihlborgs delårsrapport för januari-september 2018 publicerades tisdagen den 23 oktober kl 07.30. Samma dag kl 9.00 presenterade Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Du kan ta del av webbsändningen i efterhand via länken nedan.

Delårsrapport jan-sep 2018 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (ppt)

Länk till webbsändning

 

 

 

 

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren VD Wihlborgs Malmö
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö

Senaste rapporterna

Januari-september 2018

Starkt kvartal med ökat resultat och historiskt låga vakanser för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 1 997 Mkr (1 719)
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 1 462 Mkr (1 277)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 051 Mkr (884)
  • Periodens resultat uppgår till 1 469 Mkr (1 495), motsvarande ett resultat per aktie om 9,56 kr (9,73)
  • EPRA NAV per aktie uppgår till 120,58 kr (105,72)

Januari-juni 2018

Fortsatt stark tillväxt för Wihlborgs

  •  Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 330 Mkr (1 106)
  • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 957 Mkr (810)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551)
  • Periodens resultat uppgår till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80)