Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

 

Q3 2017

Wihlborgs delårsrapport för perioden januari-september 2017 publicerades måndagen den 23 oktober kl 07.30. Samma dag presenterade Anders Jarl och Arvid Liepe rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Du kan ta del av webbsändningen i efterhand via länken nedan.

Delårsrapport jan-sep 2017

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (ppt) 

Länk till webbsändning

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Januari-september 2017

Wihlborgs fortsätter öka

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505)
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767)
  • Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73).

Januari-juni 2017

Stark uthyrning och tillväxt för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 087 Mkr (997)
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 810 Mkr (733)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 551 Mkr (493)
  • Periodens resultat uppgår till 892 Mkr (1 383), motsvarande ett resultat per aktie om 11,61 kr (17,99)