Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Delårsrapport januari-mars 2019

Wihlborgs delårsrapport för januari-mars 2019 publicerades torsdagen den 25 april kl 07.30. Samma dag presenterade vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Välkommen att ta del av webbsändningen  via länken nedan.

Delårsrapport jan-mar 2019 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (ppt)

Länk till webbsändning

 

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Januari-mars 2019

Wihlborgs visar kraftigt ökat förvaltningsresultat och god tillväxt

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668)
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 500 Mkr (460)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 406 Mkr (325)
  • Periodens resultat uppgår till 311 Mkr (303), motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97)

Årsredovisning 2018

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se