Investor relations

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Bokslutskommuniké 2020

Wihlborgs bokslutskommuniké för 2020 publicerades tisdagen den  16 februari kl 07.30. Samma dag  kl 9.00 presenterar vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens/webbsändning. Presentationen går att följa via webbsändning eller telefon 08-505 583 66 eller +44 3333 009 273 (UK).

Bokslutskommuniké jan-dec 2020 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (pdf)

Länk till webbsändning

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Januari-december 2020

Stabilt förvaltningsresultat och rekordstark finansiell position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 3 074 Mkr (2 983)
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 222 Mkr (2 140)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 1 830 Mkr (1 775)
  • Periodens resultat uppgår till 2 222 Mkr (2 923), motsvarande ett resultat per aktie om 14,46 kr (19,02)
  • EPRA NAV ökade med 12 procent till 152,44 (140,20)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kr (4,50) per aktie

Januari-september 2020

Fortsatt ökat förvaltningsresultat och stark position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 2 323 Mkr (2 218)
  • Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 1 699 Mkr (1 615)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 411 Mkr (1 319)
  • Periodens resultat uppgår till 1 528 Mkr (1 377), motsvarande ett resultat per aktie om 9,94 kr (8,96)