Investor relations

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Delårsrapport jan-sep 2020

Wihlborgs delårsrapport för januari-september 2020 publicerades fredagen den  23 oktober kl 07.30. Samma dag  kl 9.00 presenterade vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens/webbsändning.  Du kan ta del av webbsändningen via länke nedan. 

Delårsrapport jan-sep 2020 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Presentation (pdf)

Länk till webbsändning

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Januari-september 2020

Fortsatt ökat förvaltningsresultat och stark position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 2 323 Mkr (2 218)
  • Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 1 699 Mkr (1 615)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 411 Mkr (1 319)
  • Periodens resultat uppgår till 1 528 Mkr (1 377), motsvarande ett resultat per aktie om 9,94 kr (8,96)

Januari-juni 2020

Wihlborgs levererar stabilt resultat  och stark balansräkning

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 548 Mkr (1 475)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 125 Mkr (1 063)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 934 Mkr (873)
  • Periodens resultat uppgår till 708 Mkr (927), motsvarande ett resultat per aktie om 4,61 kr (6,03)