Investor relations

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Delårsrapport januari- mars 2021

Wihlborgs delårsrapport för januari-mars 2021 publicerades tisdagen den 27 april kl. 07.30. Vd Ulrika Hallengren och CFO Arvid Liepe presenterde rapporten kl. 08.00 vid en telefonkonferens/webbsändning. Du kan ta del av webbsändningen via länken nedan.

Kvartalsrapport jan-mars 2020 (pdf)
Pressmeddelande (pdf)
Presentation (pdf)
Webbsändning

Bild på Ulrika Hallengren
Ulrika Hallengren
VD
Malmö

Wihlborgs vd-anförande, Ulrika Hallengren, 2021-04-27

Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe
Ekonomi- och finanschef
Malmö

Senaste rapporterna

Delårsrapport januari-mars 2021: Stabilitet och utveckling som fundament

· Hyresintäkterna uppgick till 738 Mkr (781). · Driftsöverskottet uppgick till 509 Mkr (555). · Förvaltningsresultatet uppgick till 416 Mkr (460). · Periodens resultat uppgick till 478 Mkr (344), motsvarande ett resultat per aktie om 3,11 kr (2,24).

Wihlborgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 finns från och med idag publicerad på vår webbplats wihlborgs.se (https://www.wihlborgs.se/).