Rapporter

Wihlborgs publicerar regelbundet finansiella rapporter. Här hittar du de senaste rapporterna, samt arkiverade rapporter från 2005 och framåt.

Filtrera

Januari-september 2019

Wihlborgs visar god tillväxt och stark uthyrning

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 218 Mkr (1 997)
 • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 615 Mkr (1 462)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 1 318 Mkr (1 051)
 • Periodens resultat uppgår till 1 377 Mkr (1 469), motsvarande ett resultat per aktie om 8,56 kr (9,56)

Läs mer

Januari-juni 2019

Fortsatt ökat resultat och stärkt position för Wihlborgs

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 475 Mkr (1 330)
 • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 063 Mkr (957)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 873 Mkr (679)
 • Periodens resultat uppgår till 927 Mkr (923), motsvarande ett resultat per aktie om 6,03 kr (6,00)

Läs mer

Januari-mars 2019

Wihlborgs visar kraftigt ökat förvaltningsresultat och god tillväxt

 • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668)
 • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 500 Mkr (460)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 406 Mkr (325)
 • Periodens resultat uppgår till 311 Mkr (303), motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97)

Läs mer

Årsredovisning 2018

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se


Läs mer

Januari-december 2018

Rekordstarkt resultat och fortsatt tillväxt för Wihlborgs

 • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 2 684 Mkr (2 351)
 • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 941 Mkr (1 717)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 406 Mkr (1 179)
 • Periodens resultat uppgår till 2 403 Mkr (2 568), motsvarande ett resultat per aktie om 15,63 kr (16,71)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 (3,13) per aktie.

Läs mer

Januari-september 2018

Starkt kvartal med ökat resultat och historiskt låga vakanser för Wihlborgs

 • Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 1 997 Mkr (1 719)
 • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 1 462 Mkr (1 277)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 051 Mkr (884)
 • Periodens resultat uppgår till 1 469 Mkr (1 495), motsvarande ett resultat per aktie om 9,56 kr (9,73)
 • EPRA NAV per aktie uppgår till 120,58 kr (105,72)

Läs mer

Januari-juni 2018

Fortsatt stark tillväxt för Wihlborgs

 •  Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 330 Mkr (1 106)
 • Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 957 Mkr (810)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551)
 • Periodens resultat uppgår till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80)

 


Läs mer

Januari-mars 2018

 Wihlborgs rekordstarka utveckling fortsätter

 • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 668 Mkr (549)
 • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 460 Mkr (388)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 325 Mkr (261) 
 • Periodens resultat uppgår till 303 Mkr (289), motsvarande ett resultat per aktie om 3,94 kr (3,76)

Läs mer

Årsredovisning 2017

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se


Läs mer

Januari-december 2017

Nytt rekordår för Wihlborgs

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 2 275 Mkr (2 030)
 • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 717 Mkr (1 518)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 1 179 Mkr (1 035)
 • Periodens resultat uppgår till 2 568 Mkr (2 976), motsvarande ett resultat per aktie om 33,41 kr (38,72)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr (5,75) per aktie, samt en aktiesplit 2:1

Läs mer

Januari-september 2017

Wihlborgs fortsätter öka

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505)
 • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767)
 • Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73).

Läs mer

Januari-juni 2017

Stark uthyrning och tillväxt för Wihlborgs

 • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 087 Mkr (997)
 • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 810 Mkr (733)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 551 Mkr (493)
 • Periodens resultat uppgår till 892 Mkr (1 383), motsvarande ett resultat per aktie om 11,61 kr (17,99)

Läs mer

Januari-mars 2017

Starkt första kvartal för Wihlborgs

 • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 540 Mkr (497)
 • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 388 Mkr (355)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 261 Mkr (238)
 • Periodens resultat uppgår till 289 Mkr (202), motsvarande ett resultat per aktie om 3,76 kr (2,63)

Läs mer

Årsredovisning 2016

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2016 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se


Läs mer

Januari-december 2016

Wihlborgs ännu starkare

 • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 2 030 Mkr (1 910)
 • Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 1 513 Mkr (1 402)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 1 030 Mkr (932)
 • Årets resultat uppgår till 2 976 Mkr (2 278), motsvarande ett resultat per aktie om 38,72 kr (29,64)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 kronor (5,25) per aktie

Läs mer

Januari-september 2016

Wihlborgs resultat växer vidare

 • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 505 Mkr (1 435)
 • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 134 Mkr (1 065)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 767 Mkr (711)
 • Periodens resultat uppgår till 1 670 Mkr (1 343), motsvarande ett resultat per aktie om 21,73 kr (17,47)

Läs mer

Januari-juni 2016

Wihlborgs passerar 30 miljarder

 • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 997 Mkr (950)
 • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 731 Mkr (689)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 491 Mkr (452)
 • Periodens resultat uppgår till 1 383 Mkr (961), motsvarande ett
  resultat per aktie om 17,99 kr (12,50)

Läs mer

Januari-mars 2016

Wihlborgs startar året starkt

 • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 497 Mkr (470)
 • Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 354 Mkr (332)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 237 Mkr (212)
 • Periodens resultat uppgår till 202 Mkr (315), motsvarande ett
  resultat per aktie om 2,63 kr (4,10)

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsarbetet mer integrerat i affärsverksamheten.
En minskad energiförbrukning med 4 procent trots att den uthyrningsbara ytan har ökat, kontinuerligt arbete med miljöcertifiering av fastigheter, fortsatt låg sjukfrånvaro och en topplacering på Allbright-listan, det och mycket mer presenteras i Wihlborgs Hållbarhetsredovisning för 2015.


Läs mer

Årsredovisning 2015

Wihlborgs Fastigheter ABs Årsredovisning för 2015 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras med början vecka 14 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.


Läs mer

Januari-december 2015

Wihlborgs starkare än någonsin

 • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 1 910 Mkr (1 856)
 • Driftsöverskottet ökade med 3 procent till 1 402 Mkr (1 357)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 932 Mkr (839)
 • Årets resultat uppgår till 2 278 Mkr (395), motsvarande ett resultat per aktie om 29,64 kr (5,14)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kronor (4,75) per aktie

Läs mer

Januari-september 2015

Wihlborgs starkaste kvartal hittills.

 • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 1 435 Mkr (1 388)
 • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 1 065 Mkr (1 025)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 711 Mkr (639)
 • Periodens resultat uppgår till 1 343 Mkr (190), motsvarande ett
  resultat per aktie om 17,47 kr (2,47)
 • För helåret 2015 bedöms förvaltningsresultatet överstiga 960 Mkr
  (888), inklusive ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt

Läs mer

Januari-juni 2015

Wihlborgs ökar igen.

 • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 950 Mkr (930)
 • Driftsöverskottet ökade med 3 procent till 689 Mkr (671)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 452 Mkr (415)
 • Periodens resultat uppgår till 961 Mkr (112), motsvarande ett
  resultat per aktie om 12,50 kr (1,46)

Läs mer

Januari-mars 2015

Wihlborgs startar året positivt.

 • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462)
 • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 332 Mkr (320)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 212 Mkr (192)
 • Periodens resultat uppgår till 315 Mkr (73), motsvarande ett
  resultat per aktie om 4,10 kr (0,95)

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Wihlborgs hållbarhetsredovisning för år 2014 finns nu publicerad på vår webbplats.


Läs mer

Årsredovisning 2014

Wihlborgs Fastigheter ABs Årsredovisning för 2014 finns från med idag publicerad på vår webbplats, wihlborgs.se.


Läs mer

Januari-december 2014

Wihlborgs höjer utdelningen.

· Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 856 Mkr (1 704)
· Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 357 Mkr (1 235)
· Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 839 Mkr (746)
· Årets resultat uppgår till 395 Mkr (1 063), motsvarande ett resultat per aktie om 5,14 kr (13,83)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kronor (4,25)


Läs merJanuari-mars 2014

Wihlborgs startar året starkt

· Periodens resultat uppgår till 73 Mkr (277), per aktie 0,95 kr (3,60) · Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 462 Mkr (396) · Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 320 Mkr (272) · Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 192 Mkr (164)


Läs mer

Årsredovisning 2013

Wihlborgs årsredovisning för 2013 finns nu publicerad på vår webb.
Läs mer

Januari-december 2013

Nytt rekordår för Wihlborgs

· Årets resultat uppgick till 1 063 Mkr (823), per aktie 13,83 kr (10,71) · Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kr (4,00) · Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 707 Mkr (1 505) · Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 238 Mkr (1 099) · Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 749 Mkr (685)


Läs mer

Januari-september 2013

 

Wihlborgs visar stark tillväxt och ökar resultatet

· Periodens resultat ökade till 892 Mkr (445), per aktie 11,61 kr (5,79) · Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 254 Mkr (1 125) · Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 922 Mkr (832) · Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 564 Mkr (527) · För helåret 2013 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 730 Mkr


Läs mer

Januari-juni 2013

Wihlborgs växer vidare

· Periodens resultat ökade till 629 Mkr (417), per aktie 8,18 kr (5,43) · Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 802 Mkr (753) · Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 577 Mkr (550) · Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 353 Mkr (347).


Läs mer

Januari-mars 2013

Wihlborgs inleder året positivt

· Periodens resultat uppgick till 277 Mkr (282), per aktie 3,60 kr (3,67) · Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 397 Mkr (380) · Driftsöverskottet ökade med 2 procent till 273 Mkr (267 · Förvaltningsresultatet ökade till 165 Mkr (164).


Läs mer

Årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu publicerad på webben.
Läs mer

Januari-december 2012

  Wihlborgs fortsätter att växa. · Årets resultat uppgick till 823 Mkr (665), per aktie 10,71 kr (8,65) · Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,75) · Hyresintäkterna ökade med 4,2 procent till 1 505 Mkr (1 445) · Driftsöverskottet ökade med 5,5 procent till 1 099 Mkr (1 042) · Förvaltningsresultatet ökade med 4,4 procent till 685 Mkr (656).
Läs mer

Januari-september 2012

Wihlborgs marknadsledare i tillväxt · Periodens resultat uppgår till 445 Mkr (505), motsvarande ett resultat per aktie om 5,79 kr (6,57) · Hyresintäkterna ökade med 3,0 procent till 1 125 Mkr (1 092) · Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och uppgick till 30 Mkr · Driftsöverskottet ökade med 4,1 procent till 832 Mkr (799) · Förvaltningsresultatet ökade med 3,1 procent till 527 Mkr (511) · För helåret 2012 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 680 Mkr
Läs mer

Januari-juni 2012

Förvaltningsresultat för andra kvartalet visar ett nytt rekord i Wihlborgs historia, 183 Mkr. Tillsammans med första kvartalets resultat om 164 Mkr, ger detta ett samlat förvaltningsresultat om 347 Mkr.
Läs mer

Januari-mars 2012

· Periodens resultat ökade med 68 Mkr till 282 Mkr (214), per aktie 3,67 kr (2,78) · Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 380 Mkr (364) · Nettouthyrningen stark under kvartalet och uppgick till 15 Mkr (3) · Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 267 Mkr (254) · Förvaltningsresultatet ökade med 2 Mkr till 164 Mkr (162).
Läs mer

Årsredovisning 2011

Det går nu att ladda ner Wihlborgs årsredovisning för 2011 på webben.
Läs mer

Januari-december 2011

· Årets resultat uppgick till 665 Mkr (922), per aktie 8,65 kr (12,05) · Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kr (3,50) · Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 1 445 Mkr (1 294) · Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 042 Mkr (921) · Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 656 Mkr (604).
Läs mer

Januari-september 2011

Wihlborgs resultat för årets första nio månader är fortsatt gott. Tredje kvartalet visar ett förvaltningsresultat om 176 Mkr vilket åter är ett nytt rekord i Wihlborgs historia.
Läs mer

Januari-juni 2011

· Periodens resultat ökade med 120 Mkr till 389 Mkr (269), motsvarande ett resultat per aktie om 5,06 kr (3,53)
· Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 727 Mkr (639)
· Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 525 Mkr (452)
· Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 335 Mkr (302)


Läs mer

Januari–mars 2011

Wihlborgs resultat ökade till 214 Mkr, hyresintäkterna till 364 Mkr, driftsöverskottet till 254 Mkr och förvaltningsresultatet till 162 Mkr.
Läs mer


Januari-december 2010

Wihlborgs resultat för 2010 ökade med 435 miljoner till 922. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kronor samt en aktiesplit 2:1.
Läs mer

Januari-september 2010

· Periodens resultat ökade med 214 Mkr till 574 Mkr (360), resultat per aktie 15,03 kr (9,94) · Fortsatt positiv nettouthyrning med 20 Mkr, varav 7 Mkr det tredje kvartalet · Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 957 Mkr (928) · Driftsöverskottet ökade till 689 Mkr (673) · Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 460 Mkr (404) · För helåret 2010 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 600 Mkr (541).


Läs mer

Januari-juni 2010

Det bästa förvaltningsresultatet hittills.

Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261), per aktie 7,07 kr (7,21) Fortsatt positiv nettouthyrning med 13 Mkr Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 639 Mkr (621) Driftsöverskottet ökade till 452 Mkr (443) Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 302 Mkr (254)


Läs mer

Januari-mars 2010

Periodens resultat ökade med 39 Mkr till 120 Mkr (81), resultat per aktie 3,18 kronor (2,24) Nytecknade hyreskontrakt uppgick till 46 Mkr (29) Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 318 Mkr (311) Driftsöverskottet ökade till 217 Mkr (216) Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 144 Mkr (109). Soliditeten steg till 30,8 procent (29,6) Belåningsgraden sjönk till 59,9 procent (61,3)
Läs mer


Januari-december 2009

Årets resultat ökade med 536 Mkr till 487 Mkr (-49), per aktie 13,43 kr (-1,32) Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kr (6,50) Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 1 236 Mkr (1 168) Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 888 Mkr (832) Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 541 Mkr (450).
Läs mer

Januari-september, 2009

Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 928 Mkr (869) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 673 Mkr (623) Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 404 Mkr (342) Periodens resultat ökade med 17 procent till 360 Mkr (307), resultat per aktie 9,94 kr (8,21) För helåret 2009 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 535 Mkr.
Läs mer

Januari-juni 2009

Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 443 Mkr (409) Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 254 Mkr (227) Periodens resultat ökade med 28 procent till 261 Mkr (204), resultat per aktie 7,21 kr (5,45) Nytecknade hyreskontrakt 60 Mkr (61) Direktavkastning förvaltningsfastigheter är nu 7,0 procent mot 6,9 vid årsskiftet.
Läs mer

Januari-mars 2009

Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 311 Mkr (287) Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 216 Mkr (197) Förvaltningsresultatet ökade till 109 Mkr (108) Periodens resultat uppgick till 81 Mkr (117), resultat per aktie 2,24 kr (3,13) Nytecknade hyreskontrakt 29 Mkr (31) Direktavkastning förvaltningsfastigheter är nu 7,0 procent mot 6,9 vid årsskiftet
Läs mer

Januari-december 2008

Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 168 Mkr (1 035) Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 832 Mkr (723) Resultat löpande förvaltning före skatt ökade till 450 Mkr (444) Värdeförändringar fastigheter och derivat uppgick till -637 Mkr Årets resultat uppgick till -49 Mkr (1 114), per aktie -1,32 kr (29,08) Nytecknade hyreskontrakt 138 Mkr (111), varav 43 Mkr (14) enbart under Q4 Styrelsen föreslår utdelning om 6,50 kr (6,25) per aktie
Läs mer

Januari-september 2008

Resultat efter skatt 307 mkr (504), 8,21 kr (13,12) per aktie Hyresintäkter ökade till 869 mkr (765) Resultat löpande förvaltning ökade till 246 mkr (242) Driftsöverskott ökade till 623 mkr (537) Värdeförändringar fastigheter 62 mkr (330) Fastigheternas direktavkastning 6,5 procent (6,2) Soliditet 32,1 procent (32,6)
Läs mer

Januari-juni 2008

Resultat efter skatt 204 mkr (283), 5,45 kr (7,36) per aktie Hyresintäkter 579 mkr (510) Resultat löpande förvaltning 163 mkr (163) Driftsöverskott 409 mkr (354) Värdeförändringar fastigheter 55 mkr (128) Soliditet 32,3 procent (32,6)
Läs mer

Januari-mars 2008

Resultat efter skatt 117 mkr (114), 3,13 kr (2,97) per aktie Hyresintäkter 287 mkr (248) Resultat före skatt 147 mkr (132), varav 39 mkr (28) avser värdeförändring av fastigheter och derivat Soliditet 33,5 procent (32,6) Direktavkastning 6,1 procent (6,0).
Läs mer

Årsredovisning 2007

Wihlborgs årsredovisning för 2007 finns publicerad i webbversion på bolagets hemsida www.wihlborgs.se.
Läs mer

Januari-december 2007

Resultat efter skatt 1 114 mkr (850), per aktie 29,08 kr (22,12) Hyresintäkter 1 035 mkr (909) Uthyrningsgrad 93 procent (92) Soliditet 32,6 procent (32,7) Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr (5,50) per aktie
Läs mer

Januari-september 2007

Resultat efter skatt 504 mkr (403), 13,12 kr (10,49) per aktie Hyresintäkter 765 mkr (667) Resultat före skatt 681 mkr (527), varav 345 mkr (205) avser värdeförändring av fastigheter och derivat Nyuthyrning 97 mkr Soliditet 32,9 procent (32,7)
Läs mer

Januari-juni 2007

Resultat efter skatt 283 mkr (264), 7,36 kr (6,87) per aktie Hyresintäkter 510 mkr (414) Resultat före skatt 368 mkr (359), varav 142 mkr (155) avser värdeförändring av fastigheter och derivat Resultat från löpande förvaltning 163 mkr (147) Soliditet 32,5 procent (32,7)
Läs mer

Januari-mars 2007

Resultat efter skatt 114 mkr (81), 2,97 kr (2,11) per aktie Hyresintäkter 248 mkr (190) Resultat före skatt 132 mkr (104), varav 28 mkr avser värdeförändring av fastigheter och derivat Resultat från löpande förvaltning 75 mkr (63) Soliditet 33,9 procent (32,7)
Läs mer


Januari-december 2006

 Resultatet efter skatt ökade till 850 mkr (470) 22,12 kr (12,33) per aktie  Hyresintäkterna ökade till 909 mkr (736)  Soliditeten uppgick till 32,7 procent (34,8)  Styrelsen föreslår utdelning om 5,50 kr (3,50) per aktie, vilket är en höjning med 57 % mot föregående år
Läs mer

Januari-september 2006

• Resultat efter skatt 403 mkr (314), per aktie 10,49 kr (8,26) • Hyresintäkter 667 mkr (546) • Resultat löpande förvaltning 232 mkr (168) • Resultat före skatt 527 mkr (435) • Fastighetsförvärv 3 378 mkr • Soliditet 29,3 procent (34,8)
Läs mer

Januari-juni 2006

• Resultat efter skatt 264 mkr (243), per aktie 6,87 kr (6,42) • Hyresintäkter 414 mkr (361) • Resultat löpande förvaltning 147 mkr (104) • Resultat före skatt 359 mkr (330) • Fastighetsförvärv 2 896 mkr • Soliditet 26,9 procent (32,5)
Läs mer

Januari-mars 2006

• Resultatet efter skatt uppgick till 81 mkr (61), 4,22 kr (3,26) per aktie • Hyresintäkterna uppgick till 190 mkr (178) • Resultat från löpande förvaltning uppgick till 63 mkr (48) • Resultat före skatt uppgick till 104 mkr (77) • Soliditeten ökade till 35,1 procent (34,8)
Läs mer


Januari-december 2005

• Resultatet efter skatt ökade till 470 mkr (333), 24,66 kr (17,81) per aktie • Hyresintäkterna ökade till 736 mkr (709) • Soliditeten ökade till 34,8 procent (29,5) • Styrelsen föreslår utdelning om 7,00 kr (0) per aktie samt en aktiesplit 2:1


Läs mer

Januari-september 2005

Resultatet efter skatt uppgick till 314 mkr (219), motsvarande 16,52 kr (11,71 kr) per aktie Hyresintäkterna uppgick till 546 mkr (531) Soliditeten ökade till 33,5 (29,5) För helåret 2005 förväntas resultatet efter finansiella poster, exkl. orealiserade värdeförändringar, överstiga 310 mkr
Läs mer

Januari-juni 2005

• Resultatet uppgick till 243 mkr (118), motsvarande 12,85 kr (6,31 kr) per aktie • Hyresintäkterna uppgick till 361 mkr (353) • Resultatet från löpande förvaltning uppgick till 104 mkr (96) • Resultatet före skatt uppgick till 330 mkr (163) • Soliditeten ökade till 32,5 (29,6)
Läs mer

Prenumerera