Behandling av personuppgifter vid prenumeration på pressmeddelanden och rapporter

När du anmäler dig som prenumerant för Wihlborgs Fastigheter AB:s (”Wihlborgs”) nyhetsbrev kommer Wihlborgs att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Wihlborgs via 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se för mer information om detta.

Din e-postadress kommer att behandlas för utskick av pressmeddelanden och/eller rapporter per e-post till dig i enlighet med den prenumeration du anmält dig för. Denna behandling är nödvändig för att Wihlborgs ska kunna fullgöra vår del av prenumerationsavtalet, dvs. skicka ut den önskade informationen till dig. Dessa uppgifter kommer att behandlas i automatisk form i det elektroniska distributionssystem som Wihlborgs använder. Din e-postadress kommer inte att användas för andra syften eller delas med andra parter.  

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt prenumerationen. För det fall att du meddelar Wihlborgs att du inte längre vill prenumerera på pressmeddelanden/rapporter kommer dina uppgifter att raderas inom 1 månad från tiden för meddelandet.

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.