Hoppa till innehåll

Må bra på kontoret

Vi spenderar många timmar på kontoret och här ska vi ju helst trivas och må bra! Förutom trevliga kollegor och gott kaffe är det många andra aspekter som påverkar hur bra vi mår på vår arbetsplats. Här har vi samlat lite tips, fakta och inspiration kring områden som är viktiga att tänka på för att skapa välmående på arbetsplatsen.

För oss går välmående och produktivitet hand i hand. Därför strävar vi efter att ha en nära relation med våra hyresgäster och erbjuda vår kunskap om att utforma bra arbetsmiljöer.

Andreas Ivarsson, Projekt- & utvecklingschef på Wihlborgs
Andreas Ivarsson, Projekt- & utvecklingschef på Wihlborgs

Kontor där människor trivs och mår bra

Man med cykel inne på kontoret.

Trivsamma arbetsmiljöer

Vi på Wihlborgs vill skapa arbetsmiljöer som ger friska, glada och produktiva medarbetare. Helt enkelt arbetsmiljöer där människor ska trivas och må bra. Det är viktigt för oss. Det är också därför vi WELL-certifierar våra nya kontorsfastigheter. WELL är ett snabbt växande certifieringssystem som bedömer hur väl byggnader främjar människors hälsa, välmående och produktivitet. Certifieringen delas in i tio områden, från luftkvalitet, ljud- och ljusmiljö, till motion och umgänge, som tillsammans skapar hälsosamma arbetsmiljöer.

Kvinna som sitter utomhus och jobbar.

Fokus på WELL-frågor

För att uppnå ett bra resultat krävs det att alla områdena tillgodoses på något sätt, för det ena kan inte ersättas med det andra. Man kan till exempel inte kompensera bristfälligt dagsljus med att dricka mer vatten. Vi har fokuserat på delar av WELL-frågorna i många år, så som ljud- och ljusmiljö, luftkvalitet och ergonomi. När vi utvecklar framtidens stadsmiljöer och kontor får folkhälsa och trivsel spela en ännu större roll. Inte minst för att vi vill hjälpa våra kunder att göra ännu bättre och mer långsiktiga affärer.

Återhämtning

För att få bukt med stress som samhällsproblem är arbetsplatsen en av nycklarna. Det behövs även mer kunskap och nya perspektiv på vad återhämtning är för något och ökad medvetenhet om att det varierar från person till person. Men hur kan man få in återhämtning under en hektisk arbetsdag?

Dagsljus

Vår hälsa gynnas av god tillgång till dagsljus. Dagsljus har positiva effekter på vår sömn, bidrar till ökad vakenhet, mildrar depression och stärker den kognitiva förmågan till uppgifter som kräver hög uppmärksamhet. Men hur kan vi säkerställa att vi får tillräckligt med dagsljus under en arbetsdag?

Kost

Mat som ger oss mycket näringsämnen och som bidrar till att minska risken för ohälsa är till exempel grönsaker, baljväxter, frukt, nötter, fisk, vegetabiliska oljor och mat med fullkorn. Genom att också äta lagom mycket och varierat är det lättare att få i sig det kroppen behöver samtidigt som risken för att få i sig skadliga ämnen minskar.

Träning

All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Dessutom sover du bättre och risken för sjukdomar och benbrott minskar. Men hur får vi in träning och rörelse i vardagen om vi har ett stillasittande kontorsjobb?

Belysning

Vi vistas nästan 90 % av tiden inomhus och därför får ljustillgången inomhus stor betydelse för den totala dagsljusexponeringen och vårt välmående. Men hur säkrar man god belysning på sin arbetsplats?

Grönska i arbetsmiljön

Människor har alltid haft en stark koppling till naturen, det är därför vi trivs med att omge oss med grönska även inomhus. Att vistas i en grön miljö har enligt forskning stor effekt både på det fysiska och psykiska välbefinnandet. Gröna arbetsmiljöer har bland annat visat sig minska sjukdom och öka kreativitet och produktivitet.

Utomhusarbete

Idag spenderar vi nästan 90% av vår tid inomhus, trots att det finns stora fördelar för medarbetare att få frisk luft och maximera intaget av dagsljus. Att vistas utomhus är viktigt för vårt välmående och bidrar till att sänka stressnivån, snabbare återhämtning och bättre sömn.

Ljud

Ljudmiljön är en av tre faktorer som påverkar hur vi mår när vi är på jobbet. Visste du att bullriga ljudmiljöer riskerar att minska produktiviteten med hela 66 procent?

Sömn

Du kan faktiskt påverka din sömn mer än du tror, och på fler sätt än att bara öka antalet sovtimmar. Fysisk aktivitet, daglig dos av dagsljus, återhämtning under dagen och skärmfritt före läggdags är några saker du själv kan påverka. Men viktigast av allt är nog ändå att hitta din dygnsrytm och regelbundenhet i din sömn.

Mental hälsa

Mental hälsa är väldigt viktig för vårt välbefinnande. Enligt WHO:s definition är mental hälsa ett tillstånd av välbefinnande där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar samt kan engagera sig i arbete och samhället. Du kan och ska ta hand om din mentala hälsa.

Ergonomi

Ergonomi handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för varje individ för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett lämpligt sätt när man ska dra, lyfta eller bära något. Även vår kroppshållning handlar om ergonomi.

Tips om välmående på kontoret

Så påverkar arbetsmiljön oss

Så påverkar arbetsmiljön oss

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Hälsosamma medarbetare skapar större affärsnytta

Hälsosamma medarbetare skapar större affärsnytta

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi pratar gärna vidare med dig om hur du skapar ännu mer välmående på din arbetsplats och bland dina medarbetare.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post
Bild på Andreas Ivarsson

Andreas Ivarsson

Projekt- och utvecklingschef /Vice vd
040-690 57 23
Skicka e-post