Hoppa till innehåll

För leverantörer

Samarbetet med våra leverantörer är avgörande för den kvalitet som våra hyresgäster upplever. Därför ställer vi höga krav på leverantörernas servicegrad, affärsetik och yrkeskompetens.

Fakturering Orderverktyg Vitec Ladda ner uppförandekod Fakturering Orderverktyg Vitec Ladda ner uppförandekod

Vi har anslutit oss till FN-initiativet Global Compact och åtar oss att följa de tio principerna rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi stöder också de mänskliga rättigheter som förankrats i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, samt i konventioner antagna av FN:s internationella arbetsorganisation ILO. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners också ställer sig bakom dessa principer och vedertagna mänskliga rättigheter.

Så här väljer vi leverantörer

Vi väljer leverantörer som är hållbara utifrån ekonomiska aspekter och hållbarhetsaspekter. Som lokal aktör prioriterar vi att göra affärer med lokala leverantörer – det ligger i linje med vår strategi och affärsidé och ger en närhet i värdekedjan.

Kontakta vår inköpsavdelning

Har du frågor kring inköp, orderhantering eller uppförandekod? Kontakta någon av oss.

Bild på Jörgen Mårtensson

Jörgen Mårtensson

Inköpschef
040-661 97 81
Skicka e-post
Bild på Christina Spångäng

Christina Spångäng

Inköpare
042-490 46 11
Skicka e-post