Hoppa till innehåll

För leverantörer

Samarbetet med våra leverantörer är viktigt för oss! Många av våra leverantörer har direktkontakt med våra hyresgäster och den relationen är värdefull för oss.
Vi arbetar gärna i partnerskap och använder oss av leverantörer med en lokal förankring så långt det är möjligt.

Fakturering Vitec Ladda ner uppförandekod Fakturering Vitec Ladda ner uppförandekod

Vi har anslutit oss till FN-initiativet Global Compact och åtar oss att följa de tio principerna rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi stöder också de mänskliga rättigheter som förankrats i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, samt i konventioner antagna av FN:s internationella arbetsorganisation ILO. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners också ställer sig bakom dessa principer och vedertagna mänskliga rättigheter.

Styrdokument och policies

Det är viktigt att du som anlitad byggentreprenör följer Miljöprogrammet (våra krav). Där tydliggör vi vilka certifieringar som byggprojektet ska omfatta, t ex Miljöbyggnad Guld, och där är en klimatkalkyl ett grundkrav. Vår projektledare har ofta stöd av en miljösamordnare för att driva miljö- och klimatarbetet. Inför detta samarbete ser vi gärna att ni tillsammans med era leverantörer tagit fram miljöplaner där våra krav lyfts in och följs upp.

Så här väljer vi leverantörer

Som den närvarande aktör Wihlborgs är i Öresundsregionen prioriterar vi att göra affärer med lokala leverantörer – det ligger i linje med vår strategi och affärsidé och ger en värdefull närhet i värdekedjan. Vi väljer leverantörer som är hållbara utifrån ekonomiska och hållbara aspekter, samt leverantörer som inser vikten av god servicegrad och yrkeskompetens.

Kontakt

Bild på Jörgen Mårtensson

Jörgen Mårtensson

Inköpschef
040-661 97 81
Skicka e-post
Bild på Christina Spångäng

Christina Spångäng

Inköpare
042-490 46 11
Skicka e-post

Bild på Maria Isaksson

Maria Isaksson

Redovisningschef
040-690 57 16
Skicka e-post