Om oss

Malmö, Helsingborg, Lund, Köpenhamn. Det är här vi hör hemma, det är här vi kan utveckla vår affär och leva upp till våra egna högt ställda ambitioner. Fastighetsbestånd, transaktioner, pågående projekt, utveckling av stadsdelar, hållbarhetsarbete, kompetensutveckling, kundnöjdhet - varje dag är det tusentals detaljer som ska formas till en helhet som stärker vår ställning på marknaden. Allt hänger ihop tack vare våra medarbetare som med lust och energi fortsätter utveckla vår position som dynamisk kraft i Öresundsregionen. Vår finansiella styrka gör att vi står stadigt och har den handlingsfrihet vi behöver för att fortsätta hänga med och driva på utvecklingen av det samhälle vi är en del av.

Vår verksamhet

Wihlborgs erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Våra fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och vi är marknadsledande i de tre svenska städerna. Våra kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt. Vi är med och skapar förutsättningar för näringslivet i regionen att utvecklas positivt.

Affärsidé

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på välfungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Hållbarhet

Wihlborgs ska agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen. Fokus ligger på hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare och engagemang för region och samhälle.

Vi hör hemma i Öresundsregionen

Vår tro på Öresundsregionen är orubbad och en viktig del av vår strategi - att vara det ledande kommersiella fastighetsbolaget i regionen. Vårt engagemang för regionen och vårt gemensamma samhälle innebär att vi tänker långsiktigt.

Genom åren har vi skaffat oss stor kunskap om näringslivets villkor i regionen och det ger oss mod och fantasi att ta initiativ som gynnar regionens utveckling. Vi vill skapa levande stadsmiljöer som fungerar för alla som bor, lever och arbetar där.

Vi ser dagligen exempel på att framtiden inte bara kan vara en fortsättning av nuet, att vi inte kan fortsätta att göra som vi alltid gjort. Det krävs nya initiativ, nya goda exempel och en vilja att hitta lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Kan vi själva och tillsammans med våra leverantörer skapa bättre miljöanpassade lösningar, så gör vi det.
Wihlborgs miljöarbete ska vara en naturlig, integrerad del i hela vår affärsverksamhet.

Våra medarbetare trivs på jobbet

Vi tillbringar en tredjedel av våra liv på jobbet, och det är den tredjedelen vi på Wihlborgs koncentrerat oss på. Kanske är det därför så många av våra anställda väljer att stanna kvar hos oss. Det är skillnad på att gå till jobbet och att vilja gå till jobbet.

Vi är certifierade av Great Place to Work, som hjälper företag att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Riktigt bra arbetsplatser kännetecknas av positiva relationer, stolthet och tillit. 

Vår företagskultur har fokus på affärsmässighet och våra fyra värdeord - handlingskraft, ärlighet, kunskap och  gemenskap - ska ligga til grund för vårt agerande i alla situationer. 

Fastighetsförvaltning

Inom fastighetsförvaltningen har varje förvaltningsenhet ett tydligt resultatansvar där förvaltare och fastighetschefer tillsammans med koncernledningen lägger upp riktlinjerna för respektive enhet. All förvaltning sköts med egen personal, vilket är en medveten och strategisk satsning för att skapa goda kundrelationer och vara lyhörda för kundernas nuvarande och framtida behov.

Personalen i respektive delområde har tydliga ansvarsområden och en gedigen kunskap om fastigheterna, vilket ger kontinuitet och trygghet. Den löpande kontakten med hyresgästerna sker främst via våra fastighetsvärdar som dagligen finns på plats i områdena.

Wihlborgs i korthet:

Fastighetsvärde: 47,7 Mdkr 
Hyresvärde: 3,3 Mdkr
Antal fastigheter: 296
Uthyrbar yta: 2,1 miljoner kvadratmeter

Vd: Ulrika Hallengren
Styrelseordförande: Anders Jarl
Största ägare: Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 11,0 procent.
Aktien: Noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 
Anställda: 246 heltidsanställda.

Uppgifter per 2020-09-30