Om oss

Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund. Idag finns Wihlborgs kontor och fastighetsbestånd på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling.

Wihlborgs ursprung

Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg. Under åren växte verksamheten och omfattade så småningom även fastigheter i Stockholm, utöver dem kring Öresund.

Den 9 maj 2005 separerades fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen. Stockholmsbeståndet stannade kvar i moderbolaget, som samtidigt bytte namn till Fabege AB. Öresundsbeståndet lades in i ett nybildat bolag som behöll namnet Wihlborgs Fastigheter. Den 23 maj 2005 noterades Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

Företaget har vuxit sedan dess, från 197 fastigheter med ett marknadsvärde på 8 miljarder under 2005 till 308 fastigheter och 38,6 miljarder per den 31 december 2017.

Wihlborgs kontor och fastighetsbestånd finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling.

VD: Anders Jarl
Styrelseordförande: Erik Paulsson 
Största ägare: Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 10,3 procent per 31 december 2017.
Aktien: Noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap. 
Anställda: 149 heltidsanställda per 31 december 2017.