Hoppa till innehåll

Wihlborgs fortsätter klättra i global hållbarhetsranking

I 2023 års upplaga av ESG-utvärderingen GRESB rankas Wihlborgs fortsatt i topp och tilldelas fem av fem möjliga stjärnor.

Med fem av fem möjliga stjärnor och 93 av 100 poäng har Wihlborgs förbättrat sig ytterligare två poäng sedan mätningen 2022. Wihlborgs placerar sig som nummer sex av alla noterade bolag i Europa och som nummer ett i kategorin diversifierade noterade fastighetsbolag.  

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarking-verktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete ur ett investerarperspektiv. Antalet deltagare fortsätter att öka och 2023 deltog 2 084 bolag från 75 länder. Ett högt GRESB-betyg är ett tecken på ett högkvalitativt och hållbart fastighetsbolag.

Wihlborgs har sedan år 2019 ökat sitt betyg från 72 till 93 poäng år 2023. Riskbedömning, målsättningar och interaktion med hyresgäster och samhälle är några områden som Wihlborgs har högsta möjliga poäng inom. Hållbarhetscertifieringar för Wihlborgs fastigheter är också markant bättre än genomsnittet för bolagen i GRESB-utvärderingen.

- Det är roligt att det gedigna arbete vi lagt de senaste åren på att energieffektivisera och hållbarhetscertifiera våra fastigheter, minska vårt klimatavtryck och förstärka vår mätning och redovisning av hållbarhet, ger resultat. Det är också glädjande att se att stora delar av branschen accelererar sitt hållbarhetsarbete. När vi alla gör vårt yttersta och delar innovationer och erfarenheter sinsemellan kan vi tillsammans göra stor skillnad, säger Lisa Östling, ESG-controller på Wihlborgs.

- I GRESB mäts vår faktiska prestation på fastighetsnivå och styrningen av vårt hållbarhetsarbete, vilket gör det till ett viktigt verktyg för intressenter som vill utvärdera oss och ett tydligt kvitto för oss själva att vi är på rätt väg. På Wihlborgs har vi stenhårt fokus på att hållbarhet ska vara en integrerad del i hela affären och att våra insatser ska göra skillnad på riktigt, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.
 

Om GRESB

GRESB är en uppdragsdriven och branschledd organisation som varje år utvärderar och bedömer fastighetsbolag över hela världen och deras arbete inom hållbarhet. GRESB analyserar så kallade ESG-kriterier, vilket innebär miljöaspekter, social hållbarhet och styrning. Utvärderingarna styrs av vad investerare och branschen anser vara väsentliga frågor inom hållbarhet.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Lisa Östling, ESG-controller, 040-690 57 51

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation