Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Wihlborgs Prisma får techfokus med HETCH

Wihlborgs har tecknat avtal med den nya tech-hubben HETCH som startar i Helsingborg i augusti. När Wihlborgs projekt Prisma i Oceanhamnen står klart i slutet av 2020 flyttar HETCH in på 1 900 m².
Läs mer

Wihlborgs bygger nytt till Region Skåne

Wihlborgs har vunnit en upphandling avseende en transportanläggning för Region Skåne. Avtalet som nu tecknats innebär att Wihlborgs kommer att bygga en anläggning om 2 300 m² med tillhörande parkeringsplatser och logistikytor.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut ytterligare 1 700 m² för polisutbildningen vid Malmö universitet

I somras tecknade Malmö universitet avtal med Wihlborgs om 9 000 m² för polisutbildningen i Malmö. Nu har universitetet tecknat ett tioårigt avtal om ytterligare 1 700 m², främst föreläsningssalar.
Läs mer

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2019

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 25 april 2019.
Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2019: Wihlborgs visar kraftigt ökat förvaltningsresultat och god tillväxt

· Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668) · Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 500 Mkr (460) · Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 406 Mkr (325) · Periodens resultat uppgår till 311 Mkr (303), motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97)
Läs mer

Wihlborgs säljer i Lund

Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27 500 m² uthyrningsbar yta.
Läs mer

Wihlborgs gör nytt miljardförvärv – köper 51 000 kvadratmeter i Helsingborg

Wihlborgs har idag gjort ytterligare ett större förvärv genom att köpa den så kallade Tretornfabriken i centrala Helsingborg med totalt 51 000 m² uthyrningsbar yta.
Läs mer

Wihlborgs utvecklar Medeon Science Park

Wihlborgs bygger ut Medeon Science Park i Malmö med 4 000 m² för att göra plats för fler life science-företag. Imorgon sker en symbolisk byggstart där en tidskapsel gjuts in i grunden för nybyggnationen.
Läs mer

Wihlborgs årsredovisning för 2018

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se (https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/)
Läs mer

Wihlborgs bygger nytt till MilDef i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat ett tioårigt avtal med försvarsbolaget MilDef för 4 400 m² nybyggda kontors- och produktionslokaler på Berga i Helsingborg.
Läs mer