Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Wihlborgs gör nytt miljardförvärv – köper 51 000 kvadratmeter i Helsingborg

Wihlborgs har idag gjort ytterligare ett större förvärv genom att köpa den så kallade Tretornfabriken i centrala Helsingborg med totalt 51 000 m² uthyrningsbar yta.
Läs mer

Wihlborgs utvecklar Medeon Science Park

Wihlborgs bygger ut Medeon Science Park i Malmö med 4 000 m² för att göra plats för fler life science-företag. Imorgon sker en symbolisk byggstart där en tidskapsel gjuts in i grunden för nybyggnationen.
Läs mer

Wihlborgs årsredovisning för 2018

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se (https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/)
Läs mer

Wihlborgs bygger nytt till MilDef i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat ett tioårigt avtal med försvarsbolaget MilDef för 4 400 m² nybyggda kontors- och produktionslokaler på Berga i Helsingborg.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut 8 200 kvadratmeter till Malmö stad

Malmö stad har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs om 8 200 m² i centrala Malmö för hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Altran i Nyhamnen

Wihlborgs har tecknat ett femårigt hyresavtal med teknikbolaget Altran för hela det gamla Tullhuset i Nyhamnen i Malmö.
Läs mer

Wihlborgs säljer i Danmark

Wihlborgs har tecknat avtal om att sälja två fastigheter i Köpenhamn om totalt 17 400 m².
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades av tre ledamöter som har utsetts av de tre största ägarna per den 31 augusti 2018 samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2018. Valberedningen har bestått av Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Fonder) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna).
Läs mer

Wihlborgs tecknar avtal med voestalpine Böhler weldCare AB - bygger ny produktionsanläggning i Malmö

Wihlborgs har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med voestalpine Böhler weldCare AB om 4 300 m². Avtalet gäller en produktionsanläggning som Wihlborgs kommer att bygga på fastigheten Stenåldern 7 i Fosie, Malmö.
Läs mer