Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB publicerar det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 4 000 Mkr.
Läs mer

Wihlborgs anställer ny regionchef i Lund

Wihlborgs har anställt Maria Ivarsson som ny regionchef i Lund. Maria tillträder den 5 mars.
Läs mer

Wihlborgs köper fastighet i centrala Helsingborg

Wihlborgs har den 30 november genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten Kalifornien 11 i centrala Helsingborg, och förstärker därmed ytterligare sin position i området. Fastigheten är belägen strax intill kommunikationsnoden Knutpunkten.
Läs mer

Wihlborgs flyttar huvudkontoret till Gängtappen

Till sommaren flyttar Wihlborgs huvudkontor till Gängtappen i Dockan. Det är företagets Malmöorganisation samt de centrala stabsfunktionerna, totalt ett sextiotal medarbetare, som flyttar in i den anrika fastigheten.
Läs mer

Wihlborgs köper fastighet i Fosie, Malmö

Wihlborgs har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Olsgård 7 i Fosie, och förstärker därmed ytterligare sin position i området. Fosie är strategiskt beläget mellan inre och yttre ringvägen, med direkt anslutning till motorvägsnätet.
Läs mer

Delårsrapport jan-sep 2017: Wihlborgs fortsätter öka

· Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505) · Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134) · Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767) · Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73)
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Veidekke och VTI i Lund

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Veidekke och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, om lokaler i nybyggnadsprojektet Posthornet i centrala Lund.  
Läs mer

Wihlborgs har fullt uthyrt på Drottninggatan efter uthyrningar till Malmö stad

Wihlborgs har tecknat tre nya kontrakt med Malmös stad om totalt 3 300 m², vilket innebär att fastigheterna Nora 11 och Karin 13–14 på Drottninggatan nu är fullt uthyrda.
Läs mer

Erik Paulsson lämnar ordförandeposten i Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter ABs styrelseordförande Erik Paulsson har meddelat valberedningens ordförande att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 25 april 2018.
Läs mer

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.
Läs mer

Prenumerera