Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Wihlborgs tecknar avtal med voestalpine Böhler weldCare AB - bygger ny produktionsanläggning i Malmö

Wihlborgs har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med voestalpine Böhler weldCare AB om 4 300 m². Avtalet gäller en produktionsanläggning som Wihlborgs kommer att bygga på fastigheten Stenåldern 7 i Fosie, Malmö.
Läs mer

Bokslutskommuniké 2018: Rekordstarkt resultat och fortsatt tillväxt för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 2 684 Mkr (2 351)
  • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 941 Mkr (1 717)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 406 Mkr (1 179)
  • Periodens resultat uppgår till 2 403 Mkr (2 568), motsvarande ett resultat per aktie om 15,63 kr (16,71)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 (3,13) per aktie.

Läs mer

Wihlborgs gör miljardförvärv i Lund

Wihlborgs följer upp höstens förvärv av Nya Vattentornet 3 på Ideonområdet i Lund med att köpa de två intilliggande kontorsfastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 om totalt 49 000 m² uthyrningsbar yta.
Läs mer

Wihlborgs vidareutvecklar Helsingborg C

Wihlborgs startar nu den stora omvandlingen av Helsingborg C. Ny fasad, nya entréer, nya ytor och en helt ny matdestination är några av inslagen som tillsammans skapar en attraktiv miljö för resenärer och besökare.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut i Malmö – fortsatt stor efterfrågan på kontor

Wihlborgs har nyligen tecknat en rad nya hyresavtal i Hyllie och centrala Malmö. Kontorsprojektet Dungen i Hyllie är nu fullt uthyrt.
Läs mer

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB publicerar det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 4 000 Mkr.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut i södra Helsingborg – fortsatt fullt uthyrt på attraktivt läge

Efter ett snabbt skifte av hyresgäster är fastigheten Olympiaden 8 i södra Helsingborg med 5 300 m2 fortsatt fullt uthyrd. Vid årsskiftet lämnade Plantagen fastigheten och Wihlborgs har nu hyrt ut lokalerna till två hyresgäster som flyttar in direkt.
Läs mer

Wihlborgs tecknar avtal med Volvo Cars för expansion i Lund

Wihlborgs har tecknat avtal med Volvo Cars om en utökning av företagets lokaler på Ideon i Lund. Volvo utökar sin utvecklingsverksamhet i Lund avsevärt, från dagens 2 000 m² till 7 000 m².
Läs mer

Wihlborgs redo för byggnation i Science Village Scandinavia, Lund

Wihlborgs har förvärvat två tomter i Science Village Scandinavia i nordöstra Lund. Tomterna omfattar totalt 4 700 m² markyta med byggrätt för ca 12 000 m² kommersiella ytor, däribland områdets ikonbyggnad ”Space” som bland annat ska innehålla hotell för forskare på Max IV och ESS.
Läs mer

Wihlborgs omstrukturerar räntederivatportföljen

Efter en översyn av koncernens ränteriskhantering har Wihlborgs omstrukturerat sin portfölj av räntederivat.
Läs mer