Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Wihlborgs hyr ut till Swedol i Malmö

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Swedol AB för en ny butik i Fosie. Lokalen omfattar 1 300 m2.


Läs mer

Wihlborgs årsredovisning för 2017

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se
Läs mer

Wihlborgs en av Sveriges bästa arbetsplatser

På måndagskvällen presenterade organisationen Great Place to Work listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2018. Wihlborgs placerade sig på tjugonde plats i kategorin medelstora företag i Sverige och är dessutom bästa skånska bolag i klassen.
Läs mer

Wihlborgs utvecklar Gängtappen tillsammans med Media Evolution

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Media Evolution som flyttar in på två våningar i Gängtappen i Malmö, totalt 1 600 m².
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.
Läs mer

Wihlborgs emitterar obligationslån

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 325 Mkr med en löptid om tre år.
Läs mer

Andreas Ivarsson ny projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs

Wihlborgs projekt- och utvecklingschef Ulrika Hallengren är tänkt att bli ny vd för Wihlborgs när vd Anders Jarl föreslås som ordförande. I anslutning till detta blir Andreas Ivarsson ny projekt- och utvecklingschef.
Läs mer

Bokslutskommuniké 2017: Nytt rekordår för Wihlborgs

· Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 2 275 Mkr (2 030) · Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 717 Mkr (1 518) · Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 1 179 Mkr (1 035) · Periodens resultat uppgår till 2 568 Mkr (2 976), motsvarande ett resultat per aktie om 33,41 kr (38,72) · Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr (5,75) per aktie, samt en aktiesplit 2:1
Läs mer

Ulrika Hallengren föreslås bli ny vd i Wihlborgs

Inför årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB den 25 april 2018 har valberedningen föreslagit att företagets nuvarande vd Anders Jarl väljs till arbetande styrelseordförande. Under förutsättning att stämman beslutar enligt förslaget avser Wihlborgs styrelse att utse den nuvarande projekt- och utvecklingschefen Ulrika Hallengren till ny vd med tillträde 1 maj 2018.
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Wihlborgs Fastigheter AB

Inför årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB den 25 april 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende ordförande och övriga styrelseledamöter.
Läs mer

Prenumerera