Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Pressbilder och logotyper hittar du i Wihlborgs mediabank:
https://mediabank.wihlborgs.se/

Filtrera

Försäljning av Gängtappen möjliggör flytt av Länsförsäkringar Skånes huvudkontor till Dockan

Wihlborgs har tecknat avtal om att sälja Gängtappen 1 i Dockan till Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag, Länshem Skåne. Försäljningen genomförs för att göra det möjligt för Länsförsäkringar Skåne att successivt flytta sitt huvudkontor från Helsingborg till Dockan i Malmö.
Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2019: Fortsatt ökat resultat och stärkt position för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 475 Mkr (1 330)
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 063 Mkr (957)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 873 Mkr (679)
  • Periodens resultat uppgår till 927 Mkr (923), motsvarande ett resultat per aktie om 6,03 kr (6,00)

Läs mer

Wihlborgs fortsätter växa i Danmark

Wihlborg har den 1 juli förvärvat fastigheterna Hørkær 12 i Herlev och Brydehusvej 30 i Ballerup om totalt 17 000 m².
Läs mer

Wihlborgs investerar i klimatneutral förvaltning 2019 – men fortsatta insatser krävs för klimatet

I miljömålen för 2019 slår Wihlborgs fast att vi ska fortsätta minska vår klimatpåverkan och att den svenska förvaltningen ska vara klimatneutral när miljöbokslutet för helåret summeras. Samtidigt planeras fortsatta insatser för att minska klimatpåverkan i hela verksamheten.
Läs mer

Wihlborgs har fullt uthyrt i Bure 2 i Hyllie

Wihlborgs har tecknat avtal med en större hyresgäst om 6 300 m² i kontorshuset Origo (Bure 2) som just nu byggs i Hyllie i Malmö. Det innebär att samtliga kontorsytor i huset är uthyrda.


Läs mer

Wihlborgs Prisma får techfokus med HETCH

Wihlborgs har tecknat avtal med den nya tech-hubben HETCH som startar i Helsingborg i augusti. När Wihlborgs projekt Prisma i Oceanhamnen står klart i slutet av 2020 flyttar HETCH in på 1 900 m².
Läs mer

Wihlborgs bygger nytt till Region Skåne

Wihlborgs har vunnit en upphandling avseende en transportanläggning för Region Skåne. Avtalet som nu tecknats innebär att Wihlborgs kommer att bygga en anläggning om 2 300 m² med tillhörande parkeringsplatser och logistikytor.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut ytterligare 1 700 m² för polisutbildningen vid Malmö universitet

I somras tecknade Malmö universitet avtal med Wihlborgs om 9 000 m² för polisutbildningen i Malmö. Nu har universitetet tecknat ett tioårigt avtal om ytterligare 1 700 m², främst föreläsningssalar.
Läs mer

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2019

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 25 april 2019.
Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2019: Wihlborgs visar kraftigt ökat förvaltningsresultat och god tillväxt

· Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668) · Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 500 Mkr (460) · Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 406 Mkr (325) · Periodens resultat uppgår till 311 Mkr (303), motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97)
Läs mer