Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Delårsrapport jan-sep 2017: Wihlborgs fortsätter öka

· Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 665 Mkr (1 505) · Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 256 Mkr (1 134) · Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 863 Mkr (767) · Periodens resultat uppgår till 1 495 Mkr (1 670), motsvarande ett resultat per aktie om 19,45 kr (21,73)
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Veidekke och VTI i Lund

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Veidekke och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, om lokaler i nybyggnadsprojektet Posthornet i centrala Lund.  
Läs mer

Wihlborgs har fullt uthyrt på Drottninggatan efter uthyrningar till Malmö stad

Wihlborgs har tecknat tre nya kontrakt med Malmös stad om totalt 3 300 m², vilket innebär att fastigheterna Nora 11 och Karin 13–14 på Drottninggatan nu är fullt uthyrda.
Läs mer

Erik Paulsson lämnar ordförandeposten i Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter ABs styrelseordförande Erik Paulsson har meddelat valberedningens ordförande att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 25 april 2018.
Läs mer

Wihlborgs bygger i Helsingborgs nya stadsdel

Ett stenkast från Knutpunkten i Helsingborg pågår nu utvecklingen av ett helt nytt affärsdistrikt – Oceanhamnen Waterfront Business District. Här bygger Wihlborgs den spektakulära kontorsfastigheten ”Prisma”.
Läs mer

Wihlborgs valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats, baserat på ägandet i Wihlborgs den 31 augusti 2017.
Läs mer

Wihlborgs köper mer i Danmark

Wihlborgs har förvärvat en kontorsfastighet om 9 300 m² i Alleröd norr om Köpenhamn.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Optimera i Lund

Wihlborgs har tecknat avtal med Optimera om nybyggnad av en butikslokal om 3 000 m² på Gastelyckan i östra Lund.  
Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2017: Stark uthyrning och tillväxt för Wihlborgs

· Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 087 Mkr (997) · Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 810 Mkr (733) · Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 551 Mkr (493) · Periodens resultat uppgår till 892 Mkr (1 383), motsvarande ett resultat per aktie om 11,61 kr (17,99)
Läs mer

Wihlborgs stärker närvaron i Danmark

Wihlborgs växer ytterligare i Danmark genom köp av 15 fastigheter om totalt 165 000 m².
Läs mer

Prenumerera