Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Pressbilder och logotyper hittar du i Wihlborgs mediabank:
https://mediabank.wihlborgs.se/

Filtrera

Wihlborgs utökar koncernledningen

Från den 1 september utökar Wihlborgs koncernledningen med regioncheferna Magnus Lambertsson, Magnus Prochéus och Maria Ivarsson.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till ACNR Cyber Technology i Malmö

ACNR Cyber Technology AB har tecknat hyresavtal med Wihlborgs om 3 700 m² i Malmö.
Läs mer

Delårsrapport jan-juni 2020: Wihlborgs levererar stabilt resultat och stark balansräkning

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 548 Mkr (1 475)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 125 Mkr (1 063)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 934 Mkr (873)
  • Periodens resultat uppgår till 708 Mkr (927), motsvarande ett resultat per aktie om 4,61 kr (6,03)

Läs mer

Wihlborgs säljer bostadsbyggrätt i Dockan, Malmö

Wihlborgs har idag den 17 juni tecknat avtal om avyttring av fastigheten Torrdockan 7 i Malmö med byggrätt för cirka 170 bostäder och 700 m² kommersiell yta.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Region Skåne i Dockan

Wihlborgs har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Skåne om 3 700 m² i Kranen 2 i Malmö. Avtalet har tecknats sedan Wihlborgs vunnit en upphandling enligt LOU.
Läs mer

Folktandvården Skåne utökar i Helsingborg C

Wihlborgs har tecknat avtal med Folktandvården Skåne om en utökning av lokalerna i Terminalen 1 (Helsingborgs central) med 700 m² till totalt 2 100 m².
Läs mer

Wihlborgs planerar för fortsatt utveckling – fullt uthyrt i centrala Lund

Wihlborgs planerar nu för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation. Efter de lyckade projekten i Posthornet 1 och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) påbörjas nu utvecklingen av Raffinaderiet 3.
Läs mer

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2020

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 28 april 2020.
Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2020: Ökat resultat och finansiell stabilitet skapar stark och stabil grund för fortsatt utveckling

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 781 Mkr (718).
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 555 Mkr (500).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 460 Mkr (406).
  • Periodens resultat uppgår till 344 Mkr (311), motsvarande ett resultat per aktie om 2,24 kr (2,02).

Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Fortnox i centrala Malmö

Fortnox AB har tecknat ett hyresavtal med Wihlborgs om 1 050 m² kontor i fastigheten Sparven 15 i Malmö city.
Läs mer