Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Filtrera

Delårsrapport jan-sep 2018: Starkt kvartal med ökat resultat och historiskt låga vakanser för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 1 997 Mkr (1 719)
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 1 462 Mkr (1 277)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 051 Mkr (884)
  • Periodens resultat uppgår till 1 469 Mkr (1 495), motsvarande ett resultat per aktie om 9,56 kr (9,73)
  • EPRA NAV per aktie uppgår till 120,58 kr (105,72)

Läs mer

Wihlborgs byggstartar Prisma - en unik byggnad i Helsingborgs nya stadsdel

Idag tas det officiella första spadtaget för Prisma – Wihlborgs nya kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg. Med sin spektakulära arkitektur är Prisma en blivande stadsikon med unik lyskraft och influenser från Europas metropoler. Hösten 2020 står 11 000 m² toppmoderna kontor färdiga för inflyttning.
Läs mer

Förnyat avtal mellan ABB och Wihlborgs banar väg för fortsatt utveckling i Fosie

ABB fortsätter hyresrelationen med Wihlborgs genom att teckna ett tioårigt hyresavtal avseende 7 700 m² i fastigheten Boplatsen 3 i Fosie, Malmö. Avtalet skapar grund för fortsatt utveckling av både fastigheten och området.
Läs mer

Wihlborgs stöttar initiativ för mångfald i styrelser

Idag lanserar Sydsvenska Handelskammaren den så kallade 100-listan – ett initiativ för att öka andelen kvinnor i sydsvenska bolagsstyrelser. Wihlborgs välkomnar listan och stöttar initiativet genom att vara värd för lanseringsfesten.
Läs mer

Wihlborgs förstärker digitalt fokus med ny chef för IT och digital verksamhetsutveckling

Wihlborgs har anställt Dag Widell som chef för IT och digital verksamhets­utveckling. Rekryteringen är ett led i Wihlborgs ambition att sätta en tydlig digital agenda för framtiden.
Läs mer

Wihlborgs valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats, baserat på ägandet i Wihlborgs den 31 augusti 2018.
Läs mer

Wihlborgs stärker positionen i Lund genom ytterligare förvärv

Wihlborgs har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Nya Vattentornet 3 i Lund omfattande 21 700 m² uthyrningsbar yta, primärt kontor.
Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2018: Fortsatt stark tillväxt för Wihlborgs

· Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 1 330 Mkr (1 106) · Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 957 Mkr (810) · Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 679 Mkr (551) · Periodens resultat uppgår till 923 Mkr (892), motsvarande ett resultat per aktie om 6,00 kr (5,80)
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till RISE på Ideon i Lund

Wihlborgs har tecknat ett tioårigt hyresavtal om 2 500 m² med RISE på Ideon Science Park i Lund.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Malmö universitet som har fått i uppgift att driva polisutbildningen i Malmö

Malmö universitet har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs om 9 000 kvm på två plan i Kranen 2 i Dockan i Malmö. Lokalerna kommer användas till de praktiska momenten i undervisningen vid polisutbildningen som kommer starta i Malmö i början av nästa år.
Läs mer