Pressmeddelanden

I pressarkivet hittar du våra samtliga publicerade pressmeddelanden sedan bildandet 2005. För äldre pressmeddelanden hänvisar vi till www.fabege.se

Pressbilder och logotyper hittar du i Wihlborgs mediabank:
https://mediabank.wihlborgs.se/

Filtrera

Wihlborgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2019

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med idag publicerad på vår webbplats wihlborgs.se (https://www.wihlborgs.se/).  
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.
Läs mer

Fortsatt stark ställning för Wihlborgs

Spridningen av covid-19 har stor effekt på världsekonomin och därmed finns också frågor om hur situationen påverkar Wihlborgs. Wihlborgs har under lång tid byggt upp en stark finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för utmaningar framåt.
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades av tre ledamöter som har utsetts av de tre största ägarna per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2019. Valberedningen har bestått av Lennart Mauritzson (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Investment Management AB) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna)
Läs mer

Wihlborgs hyr ut 7 700 kvm till Saint Gobain

Wihlborgs har tecknat ett tioårigt hyresavtal med byggmaterialleverantören Saint Gobain i Danmark
Läs mer

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB publicerar det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 4 000 Mkr
Läs mer

Bokslutskommuniké 2019: Rekordhög nettouthyrning och fortsatt ökat förvaltningsresultat för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 983 Mkr (2 684)
  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 2 140 Mkr (1 941)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 775 Mkr (1 406)
  • Periodens resultat uppgår till 2 923 Mkr (2 403), motsvarande ett resultat per aktie om 19,02 kr (15,63)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (3,75) per aktie

Läs mer

Wihlborgs ökar sitt fokus på hållbarhet – Anna Nambord ny chef för Hållbara affärer

Wihlborgs arbetar långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning och inrättar nu Hållbara affärer som nytt verksamhetsområde med representation i koncernledningen.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut i Prisma, Helsingborg

Wihlborgs har tecknat två nya hyresavtal i kontorshuset Prisma som just nu byggs i Oceanhamnen i Helsingborg. Den 1 januari 2021 flyttar Assistansbolaget Försäkring Sverige AB och KPMG in i huset.
Läs mer

Wihlborgs hyr ut till Mindpark och Softhouse i Slagthuset

Wihlborgs har tecknat avtal med två nya hyresgäster om totalt 2 400 m² i Slagthuset i Malmö.
Läs mer