Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-mar 2024: Rekord i nytecknade avtal

· Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 1 040 Mkr (971). · Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 718 Mkr (667). · Förvaltningsresultatet uppgick till 424 Mkr (457). · Periodens resultat uppgick till 348 Mkr (255), motsvarande ett resultat per aktie om 1,13 kr (0,83).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det första kvartalet:

- Den höga aktiviteten på hyresmarknaden fortsatte under det första kvartalet med ett nytt rekord för uthyrningen med nytecknade avtal till ett värde om 177 Mkr. Nettouthyrningen uppgick till 29 Mkr, vilket innebär att vi är uppe i 36 kvartal i rad med positiv nettouthyrning. Det finns en fortsatt god efterfrågan på lokaler med hög kvalitet i bra läge och som skapar förutsättningar för trivsel, effektivitet och innovation.

- Även under en tid präglad av utmaningar har vi lyckats flytta våra positioner i en positiv riktning och vi fortsätter att investera i nya, spännande projekt. Det gör att när yttre faktorer som konjunktur och ränteläge förbättras befinner vi oss i ett gynnsamt läge med goda förutsättningar att accelerera. 

- Under kvartalet har vi haft fortsatt fokus på att energieffektivisera beståndet, där vår kylvärmepumpsinnovation bidragit till energibesparingar med cirka 30 procent i flera fastigheter. Även vårt intensifierade arbete med att öka andelen godkända leverantörer enligt våra hållbarhetskrav har gett resultat med en ökning från 72 till 84 procent jämfört med förra kvartalet. På den svenska sidan når 99 procent av leverantörerna upp till kraven.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/48588

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 57 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs hyr ut 6 300 kvm utanför Köpenhamn

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024