Hoppa till innehåll

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet har tecknat avtal om 4 900 kvm i Dockan, Malmö, där polisstudenter kommer att utbildas fr.o.m. hösten 2025. Avtalet omfattar tio år.   


Malmö universitet och dess polisutbildning är redan idag hyresgäst hos Wihlborgs i Dockan och har utbildat poliser sedan 2019. I och med det allmänt ökade behovet av examinerade poliser har antalet utbildningsplatser på Polisprogrammet vid Malmö universitet utökats, vilket också påverkar behovet av utbildningslokaler.

Fastigheten har också ett speciellt läge i Dockan med närhet till havet, marinan, restauranger, service och en blandning av offentliga verksamheter och huvudkontor. 

Fastigheten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad iDrift och förses med solceller på taket.

- Med de nya utbildningslokalerna gör vi plats för fler polisstudenter och vi är stolta över att nu kunna bidra ytterligare till samhällsutvecklingen, säger Caroline Mellgren, föreståndare för Enheten för polisiärt arbete på Malmö universitet.

- Vi är glada att Malmö universitet utökar hos oss och att Dockan blir en del i att möta nya, viktiga samhällsbehov.  Med sina funktioner och sitt läge blir fastigheten ett bra komplement till Malmö universitets befintliga lokaler. Polisutbildningens utökade närvaro får också positiva effekter för Dockan med ytterligare liv och rörelse i området, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 57 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Peter Olsson, regionchef, 040-690 57 62

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Instabee utökar med 4 000 kvm hos Wihlborgs i Helsingborg

Instabee utökar med 4 000 kvm hos Wihlborgs i Helsingborg