Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

· Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 2 072 Mkr (1 935). · Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 1 482 Mkr (1 389). · Förvaltningsresultatet uppgick till 884 Mkr (948). · Periodens resultat uppgick till 698 Mkr (625), motsvarande ett resultat per aktie om 2,27 kr (2,03).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det andra kvartalet:

- Driftsöverskottet i det andra kvartalet ökar till 764 Mkr vilket är det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. Aktiviteten bland hyresgästerna är fortsatt god och nettouthyrningen uppgick till 21 Mkr. Det finns fortsatt ett förändringstryck hos många hyresgäster och med en nära dialog, goda relationer och bred portfölj av fastigheter lyckas vi oftast skapa lösningar som är bra både för dem och för oss.

- Att vi valt att fortsätta investera även under de senaste lite mer utmanande åren ger oss bra tillväxtmöjligheter. Under kvartalet har vi både utökat vår projektportfölj och förvärvat en kontorsfastighet med ett mycket bra läge. Den kompletterar vårt befintliga utbud av lokaler i området och vi har möjlighet att förbättra fastigheten väsentligt vad gäller uthyrning, drift och energiprestanda.

- Vi har fortsatt arbetet med att miljöcertifiera våra fastigheter och energieffektiviseringar genomförs löpande. Vår egenutvecklade ”Janne-lösning” ger stora energibesparingar där vi kan installera den. Under kvartalet har vi även fattat vårt första beslut om att investera i ett batterilagringssystem på en av våra fastigheter samt tagit fram en kravställning vid upphandling av solceller som innefattar påverkan på människa och miljö.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/49694

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 8 juli 2024 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 57 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Instabee utökar med 4 000 kvm hos Wihlborgs i Helsingborg

Instabee utökar med 4 000 kvm hos Wihlborgs i Helsingborg