Hoppa till innehåll

Wihlborgs som investering

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

Investera i Wihlborgs Analytiker Kontakta oss Investera i Wihlborgs Analytiker Kontakta oss
Wihlborgs engagerar sig i allt från stadsutveckling till infrastruktur.
Wihlborgs har haft en stark och stabil lönsamhetstillväxt under många år.
Wihlborgs har en attraktiv mix av hyresgäster och uthyrningsgraden är hög över tid.
Wihlborgs jobbar vi kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning
Wihlborgs agerar proaktivt när det gäller rådgivning och förslag till hyresgästerna
Wihlborgs utvecklar kontor som möter kundernas långsiktiga behov

Vi känner marknaden väl tack vare att vi har vårt geografiska fokus och vårt huvudkontor i regionen. Vi förvaltar fastigheterna med egen personal som med en hög servicegrad och ett starkt kundfokus skapar långsiktiga relationer med hyresgästerna. Genom att engagera oss i allt från stadsutveckling till infrastruktur, kompetensförsörjning och inkludering bidrar vi till fortsatt utveckling av Öresundsregionen.

Wihlborgs – en hållbar investering

Wihlborgs – en hållbar investering

En investering i Wihlborgs är också en hållbar investering. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att begränsa hållbarhetsriskerna i vår verksamhet och värdekedja och strävar efter att förstärka vår positiva påverkan i regionen. Wihlborgs hållbarhetsarbete har gett resultat och detta rapporterar vi i vår års-och hållbarhetsredovisning, våra kvartalsrapporter och här på vår webbplats.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Våra hållbarhetsresultat uppmärksammas också av flera oberoende analytiker och rating-institut som granskar oss regelbundet, däribland GRESB, CDP, ISS och Sustainalytics. Den europeiska branschorganisationen för fastighetsbranschen EPRA utvärderar även vår årliga hållbarhetsrapportering som ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Wihlborgs rapporter

Fokus på långsiktig hållbar tillväxt

ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Läs mer här