Hoppa till innehåll

Wihlborgs som investering

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

Investera i Wihlborgs Kontakta oss Investera i Wihlborgs Kontakta oss
Wihlborgs engagerar sig i allt från stadsutveckling till infrastruktur.
Wihlborgs har haft en stark och stabil lönsamhetstillväxt under många år.
Wihlborgs har en attraktiv mix av hyresgäster och uthyrningsgraden är hög över tid.
Wihlborgs jobbar vi kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning
Wihlborgs agerar proaktivt när det gäller rådgivning och förslag till hyresgästerna
Wihlborgs utvecklar kontor som möter kundernas långsiktiga behov

Vi känner marknaden väl tack vare att vi har vårt geografiska fokus och vårt huvudkontor i regionen. Vi förvaltar fastigheterna med egen personal som med en hög servicegrad och ett starkt kundfokus skapar långsiktiga relationer med hyresgästerna. Genom att engagera oss i allt från stadsutveckling till infrastruktur, kompetensförsörjning och inkludering bidrar vi till fortsatt utveckling av Öresundsregionen.

Wihlborgs – en hållbar investering

Wihlborgs – en hållbar investering

En investering i Wihlborgs är också en hållbar investering. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att begränsa hållbarhetsriskerna i vår verksamhet och värdekedja och strävar efter att förstärka vår positiva påverkan i regionen. Wihlborgs hållbarhetsarbete har gett resultat och detta rapporterar vi i vår års-och hållbarhetsredovisning, våra kvartalsrapporter och här på vår webbplats.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Våra hållbarhetsresultat uppmärksammas också av flera oberoende analytiker och rating-institut som granskar oss regelbundet, däribland GRESB, CDP, ISS och Sustainalytics. Den europeiska branschorganisationen för fastighetsbranschen EPRA utvärderar även vår årliga hållbarhetsrapportering som ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Wihlborgs rapporter

Fokus på långsiktig hållbar tillväxt

ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Läs mer här

Våra senaste nyheter

Framgångsrikt återbruksprojekt gav 147 ton i koldioxidbesparing
Framgångsrikt återbruksprojekt gav 147 ton i koldioxidbesparing

Hållbar fastighetsutveckling

Framgångsrikt återbruksprojekt gav 147 ton i koldioxidbesparing

I juni färdigställdes en omfattande renovering av teknikföretaget Axis lokaler på Ideon Science Park i Lund. Hållbarhet var vad som genomsyrade projektet och genom återbruk har lokalerna fräschats upp med så låg klimatpåverkans om möjligt. – Vi är otroligt glada över att ha en fastighetsägare som har en hög hållbarhetsprofil. Wihlborgs har varit en stor hjälp i att driva arbetet framåt med ett cirkulärt fokus, säger Ausra Reinap, Senior Environmental Engineer, Axis.

Wihlborgs egen energiinnovation i en klass för sig
Wihlborgs egen energiinnovation i en klass för sig

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs egen energiinnovation i en klass för sig

Genom Wihlborgs egen lösning för att ta vara på värme och kyla i en och samma fastighet har den totala energianvändningen i ”Sigmahuset” i Dockan i Malmö minskat med 55 procent. Nu installeras den effektiva kylvärmepumpen i allt fler Wihlborgsfastigheter.
Wihlborgs tilldelas rating A i årets ESG100-rapport
Wihlborgs tilldelas rating A i årets ESG100-rapport

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs tilldelas rating A i årets ESG100-rapport

När Position Green presenterar årets ESG100-rapport med en ranking av de 100 största börsnoterade företagens ESG-arbete är vi på Wihlborgs stolta över att ha tilldelats rating A. ”Det är verkligen roligt att vårt systematiska och långsiktiga arbete att förstärka ESG-kommunikationen ger resultat och uppmärksammas", säger Fredrik Ljungdahl, ESG-controller på Wihlborgs.