Hoppa till innehåll
Studenter Amphitrite 1

Amphitrite 1

På uppdrag av Malmö universitet uppför vi en ny byggnad åt Malmö universitet.
Bild på Joakim Persson

Joakim Persson

Bitr. projekt- & utvecklingschef
040-690 57 22 / Gör intresseanmälan

Centralt belägen intill universitetets profilbyggnad Niagara ligger fastigheten Malmö Amphitrite 1. Vi har fått i uppdrag att i samråd med Malmö universitet och Malmö stad projektera och uppföra byggnader på fastigheten Malmö Amphitrite 1 för universitets framtida förhyrning. Det första steget i processen är att genomföra ett parallelt arkitektuppdrag, vilket planeras utföras december 2023 till april 2024. Just nu pågår detaljplaneprocessen som beräknas var klar under 2024. 

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad som används av Malmö universitets studentkår. Här ska nu en ny, större byggnad för universitetsverksamhet uppföras, med bland annat ytor till kårens verksamhet. Byggnaden kommer att bidra till att stärka och utveckla Universitetsholmen som ett av Malmös universitetskluster. Byggnaden kommer att omfatta cirka 15 000 kvm och  innehålla publika ytor, utbildningssalar, kontor, personalutrymme samt ytor för studentkåren.

 • Fastighet

  Malmö Amphitrite 1

 • Inflyttning

  Sommaren 2028 alternativt sommaren 2027

 • Hyresgäster

  Malmö universitet

 • Lokalarea (LOA)

  15 000 kvm

Amphitrite

Flygvy över Varvsbassängen och kringliggande bebyggelse, sett från norr. De vita streckade linjerna visar de yttersta gränserna i sidled för var byggnaden får finnas.

Arkitektteamen som jobbar med gestaltningen av Amphitrite

Intresset för att delta i parallella uppdrag avseende gestaltning av Amphitrite har varit stort med 32 kvalificerade anbud. För bedömningsgruppen, bestående av representanter från Wihlborgs, Malmö stad och Malmö universitet samt extern processledare, har det varit en både givande och utmanande uppgift att bedöma alla de högkvalitativa ansökningar som kommit in.

De tre utvalda teamen är, utan inbördes ordning:

CF Möller/Förstberg Ling/Think softer (SE och DK)
Tham&Videgård/Kragh Berglund/Reppen Vilson (SE och DK)
White/Assemble (SE och UK)

Det vinnande förslaget presenteras i slutet av maj.

Vi ser fram emot att tillsammans med Malmö universitet och Malmö stad skapa en långsiktigt hållbar, flexibel och inspirerande byggnad som stärker Malmös universitetskluster och bidrar till ett trivsamt och levande område

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs

Ny byggnad åt Malmö universitet

Wihlborgs och Malmö universitet har tecknat ett genomförandeavtal avseende genomförande av parallella arkitektuppdrag, projektering, byggnation och slutligen förhyrning till Malmö universitet på fastigheten Malmö Amphitrite 1, centralt belägen intill universitetets profilbyggnad Niagara.

Till Pressmeddelandet

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta oss!

Bild på Joakim Persson

Joakim Persson

Bitr. projekt- & utvecklingschef
040-690 57 22
Gör intresseanmälan