Hoppa till innehåll

Wihlborgs får i uppdrag att uppföra ny byggnad åt Malmö universitet

Wihlborgs får i uppdrag av Malmö universitet att i samråd med Malmö universitet och Malmö stad projektera och uppföra byggnader på fastigheten Malmö Amphitrite 1 för universitets framtida förhyrning.

Wihlborgs och Malmö universitet har tecknat ett genomförandeavtal avseende genomförande av parallella arkitektuppdrag, projektering, byggnation och slutligen förhyrning till Malmö universitet på fastigheten Malmö Amphitrite 1, centralt belägen intill universitetets profilbyggnad Niagara. Fastigheten ägs idag av Malmö stad.

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad som används av Malmö universitets studentkår. Här ska nu en ny, större byggnad för universitetsverksamhet uppföras, med bland annat ytor till kårens verksamhet. Byggnaden kommer att bidra till att stärka och utveckla Universitetsholmen som ett av Malmös universitetskluster.

Under våren 2023 annonserade Malmö universitet en upphandling av hyresvärd gällande uppförande av byggnad för Malmö universitets förhyrning. Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Syftet har varit att i konkurrens hitta en anbudsgivare som ska äga eller inneha fastigheten med tomträtt och på fastigheten uppföra, utrusta, förvalta och hyra ut lokaler till Malmö universitet.

Parterna ska i samråd med Malmö stad arrangera och genomföra ett parallellt uppdrag med arkitektkontor i syfte att utreda hur fastigheten och kvarteret kring fastigheten bäst utvecklas och gestaltas samt välja ett arkitektkontor som är med och tar ansvar från idé till genomförande. 

Malmö universitet har därefter rätt att avropa en kommande fas då Wihlborgs, utifrån det framtagna vinnande förslaget och med det vinnande arkitektkontoret, i samråd med Malmö universitet, ska projektera ett slutligt förslag på utförande av byggnaden/byggnaderna. Därefter äger Malmö universitet rätt att avropa en fas som avser uppföra byggnaderna enligt överenskommet utförande och när dessa färdigställts, teckna hyresavtal.

Fastigheten kommer av Malmö stad antingen att upplåtas med tomträtt eller genom en ren fastighetsöverlåtelse till Wihlborgs. Malmö universitets inflyttning i de nyuppförda byggnaderna sker senast juni 2028.

- Det känns positivt att planeringen nu är i gång inför framtida byggnation på fastigheten Amphitrite på Universitetsholmen. Vi på Malmö universitet har sedan tidigare goda erfarenheter av att samarbeta med Wihlborgs. Bolaget är redan i dag hyresvärd för flera av våra lokaler och har gedigen erfarenhet av att ha universitet som hyrestagare, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet. 

- Vi ser fram emot att tillsammans med Malmö universitet och Malmö stad skapa en långsiktigt hållbar, flexibel och inspirerande byggnad som stärker Malmös universitetskluster och bidrar till ett trivsamt och levande område, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö