Spetskompetens i fokus för Bosch på Ideon

I januari flyttade Bosch in i Alfa 2 på Ideon och här jobbar ett femtiotal personer med utveckling av mjukvara till bland annat bilindustrin. Verksamheten är ny för Bosch i Sverige. 

- Bosch såg en öppning när kompetens frigjordes i samband med Sonys neddragning och man såg också stora möjligheter kopplat till den utveckling som sker i stort regionen, säger Carl Gustavsson, biträdande kontorschef och ansvarig för hälften av utvecklarorganisationen.

En slimmad organisation

Carl Gustavsson har ansvarat för uppbyggnaden av kontoret tillsammans med en inflyttad kollega från Bosch i Tyskland.

- Det har varit mycket praktiskt jobb, och mycket tid har också gått åt till intervjuer och rekrytering. På några månader har vi rekryterat 50 personer, och arbetet fortsätter. Efter sommaren räknar vi med att vara 75 personer.

Det är en slimmad organisation – på Ideonkontoret finns i princip bara personal som jobbar med själva mjukvaruutvecklingen och ingen administrativ personal. HR, ekonomi och annan administration hanteras på Bosch i Stockholm.

De tjugo första som anställdes kom alla från Sony, så även Carl Gustavsson. Men därefter har man rekryterat även från annat håll – främst erfarna utvecklare.

- Gemensamt för dem vi anställt är att de är hungriga och sugna på att ta sig an nya uppgifter. Alla tycker att det är stimulerande att få vara med och starta upp en ny verksamhet. Vi arbetar direkt mot motsvarande team på Bosch i Tyskland och har mötts av en stor öppenhet därifrån som vi är mycket glada för.  

Fokus på bilindustrin

Fokus för utvecklarna ligger på bilindustrin. Här jobbar man med både teknologi som används och sådan som ligger i framkant. Det handlar om allt från infotainmentsystem och internetuppkoppling i bilar till mjukvara som framöver kan ingår i självkörande bilar.

Men utvecklarna i Lund jobbar även med annan mjukvara, bland annat för Internet of Things, som är ett snabbväxande område, och en mobilapp för elcyklar.

Personalen sitter i öppna landskap och är placerade i team. Att ha ett aktivitetsbaserat arbetssätt, där man kan sitta på olika platser olika dagar var aldrig aktuellt.

- Det är för mycket praktiska problem med att flytta runt teknisk utrustning för att det skulle vara meningsfullt. Däremot är ytorna öppna så att vi lätt kan möblera om när storleken på teamen förändras, säger Carl Gustavsson.

Utökat till totalt 1000 kvadratmeter

Efter att ha arbetat på Sony känner många av medarbetarna väl till Ideon och Carl Gustavsson har till och med arbetat i Alfa 2 tidigare, då Sony Ericsson hyrde lokaler där.

- Men som en mindre organisation är vi mer en del av Ideon nu, och använder oss till exempel av konferensservice och annan service.

Bosch tecknade först kontrakt på 500 kvadratmeter men har redan utökat till totalt 1000 kvadratmeter. Carl Gustavsson vill inte spekulera om framtida tillväxt, men Bosch har option på ytterligare ytor i Alfa 2-huset, vilket innebär man kan vara kvar även om verksamheten expanderar ytterligare framöver.

 

Bilden: Det råder fotoförbud i kontorslokalerna hos Bosch, men i foajén har en leverans av elcyklar just anlänt. Mjukvara till en mobilapp för elcyklar är ett av de projekt som utvecklarna på Bosch arbetar med.

 

2016-04-12