Passion för skönhet världen över

23 nov 2017


Yves Rocher - Passion för skönhet världen överDet franska världsomfattande företaget Yves Rocher började tillverka skönhetsprodukter baserade på växter för snart 60 år sedan. Ett av deras dotterbolag ligger i Helsingborg, på Strandbadsvägen på Söder, och där har det funnits som ett distributionsföretag sedan 1984.

Skönhetsprodukter med prioritet på hållbarhet och miljö

Det var i en liten by i Bretagne, Frankrike, som allting började för snart 60 år sedan. Yves Rocher började tillverka skönhetsprodukter baserade på växter. Det är i samma by, nära naturen, som verksamheten utvecklas och där den än idag finns kvar i familjens ägo. Det är där man har sin forskning, sin produktutveckling och sina fyra fabriker men det är också där man dagligen skickar leveranser världen över till alla sina dotterbolag.

Ett av dessa dotterbolag ligger i Helsingborg, på Strandbadsvägen på Söder, och där har det funnits som ett distributionsföretag sedan 1984. Verksamheten där står tryggt på sina tre ben; postorder,
e-handel och butiker. Det som särskiljer Yves Rocher från andra i branschen är att man väljer att ta bort mellanhänderna, man håller kvar det genuina i företaget och står för alla led själva, allt från produktutveckling till leverans. Man tänker mycket på hållbarhet och miljö och sätter det som hög prioritet i allt man gör.

-        Det som ligger framför oss är att bli distributionskanal för framtida butiker som kommer öppna i Sverige. Vi har idag 10 butiker runt om i landet men det kommer bli ännu mera fokus på butiker då det är naturligt att postorderbeställningarna kommer minska med tiden och e-handeln ta mer överhand, trots att postorder idag står för den största delen av de order som kommer in till oss, säger Dimitri Joannou, inköpare på Yves Rocher Sverige.

På strandbadsvägen i Helsingborg i 30 år

Det är även från lokalerna i Helsingborg man sköter beställningar och utskick till Norge, Finland, Danmark och Estland, vilket kräver en hel del yta och logistik. Fastigheten på Söder består idag av både lager och kontor, där kontorsdelen svarar för ungefär en tredjedel av ytan, resterande är ytor för lager och packning.

-        Eftersom vi dagligen får leveranser från moderbolaget i Frankrike så blir det en hel del gods till oss som vi i vår tur packar om och skickar vidare till våra kunder. Så det underlättar givetvis att lokalen vi hyr är lättillgänglig för transportörerna, vilket den är på Söder, säger Dimitri Joannou.

-        Vi har varit hyresgäster hos Wihlborgs i 30 år och vi tycker att vi haft ett gott samarbete under alla dessa år och sitter i lokaler som är anpassade för vår verksamhet. Fastighetsvärden har möjlighet att vara på plats snabbt och kan hjälpa oss om det uppstår problem. Genom åren har vi även renoverat lokalerna eftersom behoven har förändrats och lokalerna har slitits ut med tiden, då har Wihlborgs varit en bra hyresvärd och anpassat lokalerna efter våra behov. Därför har vi också valt att förlänga vårt kontrakt ytterligare och stanna kvar hos Wihlborgs på Strandbadsvägen i Helsingborg, avslutar Dimitri Joannou.