All tandvård under samma tak på Knutpunkten

26 feb 2018


Efter drygt 35 år på Drottninggatan kommer en av Folktandvårdens mottagningar för allmäntandvård i Helsingborg att flytta in till specialisttandvården på Knutpunkten i centrala Helsingborg.
- Det ger oss möjlighet att ta del av all kunskap som finns i verksamheten, säger Agneta Candell, klinikchef på Folktandvården i Helsingborg.

Stor fördel för kunderna med all tandvård på samma ställe

Specialisttandvårdens nuvarande lokaler är cirka 1000 kvm men i och med sammanslagningen med allmäntandvården kommer lokalerna att utökas med ytterligare 350 kvm och skapa plats för Folktandvårdens alla tandvårdsenheter. Genom att finnas på ett gemensamt ställe kommer de skapa en stor fördel för sina kunder då de kan erbjuda all tandvård och service under ett och samma tak.

-        Att ha samlad kompetens och arbeta tillsammans gör att vi kommer lära oss mycket av varandra vilket skapar en oerhörd fördel för oss internt. Det ger oss möjlighet att ta del av all kunskap som finns i verksamheten samtidigt som det kommer öka tillgängligheten för våra kunder, säger Agneta Candell, klinikchef på Folktandvården i Helsingborg.

Knutpunkten – ett strategiskt bra läge för Folktandvården

Knutpunkten, som specialisttandvården funnits på sedan 2012, ligger på ett strategiskt bra läge och är en välvald plats från Folktandvårdens sida, inte minst med den nya stadsplaneringen och Järnvägsgatan i åtanke men även med det nya området Oceanhamnen som kommer ligga alldeles intill Knutpunkten.

-        Vi vill finnas där människor rör sig om dagarna och att sitta så här centralt som vi gör på Knutpunkten främjar absolut tillgängligheten för våra kunder eftersom det är ett väldigt bra kommunikativt läge oavsett om de kommer med tåg, buss eller bil, fortsätter Agneta Candell.

Redo att öppna dörrarna till alla mottagningar den 1 september 2018

Den sammanlagda ytan på 1350 kvm kommer stå klar den 1 september detta året. Under tiden kommer man fortsätta bedriva specialisttandvård i befintliga lokaler, vilket är fullt möjligt då man valt att dela upp tillbyggnaden i två etapper. Etapp två kommer påbörjas först när etapp ett är avslutad och båda etapperna kommer skärma av bygget från resten av verksamheten, allt för att både personal, kunder och byggarbetare ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

-        När vi skulle hitta ett strategiskt upplägg för alla verksamhetens enheter fick vi utgå från tillströmningen av kunder. Allmäntandvården har exempelvis fler kunder och ett större kundflöde om dagarna än vad specialisttandvården har vilket innebär att vi kommer placera den avdelningen närmast välkomstrummet, som för övrigt kommer ha en fantastik utsikt mot det nya området Oceanhamnen. Dessutom kommer vi göra det möjligt att skärma av barntandvården helt från de övriga avdelningarna med hjälp av skjutdörrar, så att det kan få bli en ”ostörd” avdelning.

-        Wihlborgs har varit tillmötesgående i hela processen på ett bra sätt och varit både informativa, lyssnande och tillgängliga. De har också försökt tillgodose våra önskemål i den utsträckning det varit möjligt, säger Agneta Candell.

Viktigt att personalen är positiv till förändringen

Att få personalen att tänka positivt vid en flytt kan vara både svårt och jobbigt, men om man förbereder dem på rätt sätt och börjar i god tid kan man istället vända det till en enorm fördel för företaget. Folktandvården har tydliga uppsatta mål i affärsplanen – där integrering av allmäntandvård och specialisttandvård varit ett mål.

-        Personalen är mycket positiv till förändringen och tycker det ska bli otroligt spännande att flytta hela verksamheten till samma plats. För att vi skulle få alla att jobba åt samma håll och mot samma mål har vi haft verksamhetsdagar och Kick-offer, något vi tror är väldigt viktigt i en sådan här process, avslutar Agneta Candell.