80 000 hyresgäster mitt i Lund

8 dec 2017


Wihlborgs placerar bikupor vid sina fastigheter för att öka den biologiska mångfalden i städernaFör Wihlborgs är det självklart att ta ansvar i både stort och smått. Att vara med och aktivt ta samhällsansvar är en del av vår arbetsglädje och därmed blir miljöfrågan allt mer en del av den dagliga verksamheten och berör numera hela vår verksamhet. Vi har de senaste åren satsat på våra grönytor och bland annat placerat bikupor kring några av våra fastigheter.

Initiativ som främjar den biologiska mångfalden i våra städer

Att ta ansvar handlar för Wihlborgs om att hitta en balans i verksamheten och få den att utvecklas i en hållbar riktning. För oss är det självklart att ta ansvar i både stort och smått. Att vara med och aktivt ta samhällsansvar är en del av vår arbetsglädje och därmed blir miljöfrågan allt mer en del av den dagliga verksamheten och berör numera hela vår verksamhet.

-       De två områden som är mest prioriterade för oss är minskad klimatpåverkan och att bidra till ökad biologisk mångfald. Vi har de senaste åren satsat på våra grönytor och bland annat placerat bikupor kring några av våra fastigheter, exempelvis på Ideon och Max IV i Lund, med sammanlagt 80 000 bin, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter.

En insats för stadens ekosystem

Bina bidrar till den biologiska mångfalden då de pollinerar blommor, träd och växter. Just stadsområden tillhandahåller ett brett utbud av blommor under hela honungssäsongen så bina kan göra en stor insats under många månader varje år. Förutom att bidra till pollinering så bidrar de också  till en hållbar stadsutveckling och gör en insats för stadens ekosystem tillsammans med andra djur, växter och insekter.

-       Förutom att gynna den biologiska mångfalden i våra städer producerar bina dessutom en stor mängd honung varje år som vi kan bjuda på våra hyresgäster och på så sätt sprida budskapet om binas livsviktiga arbete. Detta året fick vi, trots svalare klimat och regn, 60 kilo honung bara i Lund tack vare våra fyra bikupor på Ideon och Max IV, säger Staffan.

Sedan tidigare finns det även bikupor vid några av Wihlborgs fastigheter i Malmö och Helsingborg.