Malmö

Malmö bildar tillsammans med Köpenhamn Öresundsregionens naturliga centrum. Med sina 3,6 miljoner invånare, sitt centrala läge i Europa, sin dragningskraft på internationella företag och sin ansamling av universitet och högskolor är denna storstadsregion en av de mest expansiva i vår del av världen, och erbjuder allt både företag och människor behöver för att kunna växa och frodas.

Malmö är Wihlborgs värdemässigt största område och står för drygt hälften av vårt sammanlagda fastighetsvärde. I vårt Malmöbestånd ingår också fastigheter som ligger i grannkommunerna Lomma och Burlöv.

Våra fastigheter finns väl koncentrerade inom fyra förvaltningsområden i Malmö:

Även i Malmö lever Wihlborgs efter filosofin att satsa på de attraktivaste, mest utvecklingsbara delmarknaderna. Här har vi identifierat fyra områden:

  • Dockan (Västra hamen)
  • Centrum
  • Fosie/Limhamn.
  • Norra Hamnen/Arlöv
Bild på Mikael Strand
Mikael Strand Regionchef Wihlborgs Malmö 040-690 57 05