Sirius 3, Malmö

På Carlsgatan, alldeles intill Malmö centralstation och granne med Slagthuset, bygger vi nu kvarteret Sirius. Här blir det plats för upp emot 500 personer, som får jobba i en inspirerande miljö på bästa pendlingsläge i ett av Malmös mest spännande områden - Nyhamnen. Det är en fastighet med blicken mot framtiden som ger en försmak av den nya stadsdel som växer fram.

Ny stadsdel växer fram

Närheten till centrum och centralstationen gör att Nyhamnsområdet ibland kallas Södra Sveriges mest centrala plats. Malmö stad har stora ambitioner för området som ska bli en tät, grön och blandad stadsdel. Här skapas 6 000 nya bostäder och 13 000 nya arbetsplatser samt skolor, förskolor och parker. Gång- och cykelbroar över bangården planeras för att binda samman Nyhamnen med övriga delar av centrum och en gångbro ska på sikt ge direkt förbindelse till tågperrongerna.

Tegel möter glas och metall

Huset får fasader i gråsvart tegel med glasade gavlar som ramas in av metallpartier med mässingskänsla. Tanken är att ge en spännande kontrast mellan det mörka teglet och det glittriga och teglet knyter an till de äldre byggnadernas fasader. Ljusgårdens takljus är tänkt att ge känslan av ett fyrljus som upplevs ända från centrum.

Fastigheten utformas så att ytorna blir flexibla och kan utvecklas med hyresgästernas behov.

Huset får fem våningar samt ett underjordiskt garage och möjlighet till butiker och service i bottenplan. Varje våningsplan rymmer upp till cirka 125 arbetsplatser och en gemensam ljusgård binder samman de två huskropparna.

Projektfakta

Fastighet: Sirius 3
Lokalarea (LOA): 7 000 kvm
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld

Byggstart: Q1, 2016
Inflyttning: Q4, 2017
Hyresgäster: JM, LA Partners, Tele 2 m fl

Arkitekt: Tema
Entreprenör: Veidekke

Bild på Mikael Strand
Mikael Strand Regionchef Wihlborgs Malmö 040-690 57 05
Bild på Mikael Elofsson
Mikael Elofsson Projektledare Wihlborgs Malmö 040-690 57 15