Landsdomaren, Lund

I kvarteret Landsdomaren i Lund (f.d. Regionhuset på Baravägen) har Wihlborgs byggt till 12 000 kvm till de befintliga 18 000 kvm.

Fastigheten ger förutsättningar för en modern psykiatri med närhet till sjukhusområdet och plats för både öppen- och heldygnsvård. Förutom kontorsrum finns det över 100 vårdrum. Entré och gemensamma utrymmen är viktiga centrala platser. Vårdavdelningen har generösa ljusa utrymmen och möjlighet till både avskildhet och social samvaro.

Projektfakta

Fastighet: Landsdomaren 6
Hyresgäst: Psykiatri Skåne
Lokalarea: 30 000 kvm
Färdigställande: 2013
Arkitekt: Agneta Ljungberg Arkitekter & White Arkitekter