GRI

Wihlborgs redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Reporting Initiative).  Årsredovisningen för 2018 med tillhörande GRI-bilaga utgör Wihlborgs hållbarhetsredovisning för 2018 enligt GRI Standards nivå Core.

GRI-bilagan innehåller främst upplysningar som inte finns i årsredovisningen samt information om väsentliga aspekters påverkan, avgränsningar, styrning och utvärdering.


Vårt GRI-index, som även finns på sidan 130-132 i årsredovisningen, visar var de olika upplysningarna finns.