Hoppa till innehåll

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

I årets upplaga av ESG-utvärderingen GRESB rankas Wihlborgs som ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Wihlborgs utses även till global ledare inom sektorn diversifierade fastighetsbolag.  

Med fem av fem möjliga stjärnor och 91 av 100 poäng tillhör Wihlborgs de 20 procent mest hållbara fastighetsbolagen i världen. Wihlborgs utses dessutom till global ledare (GRESB Sector Leader) i kategorin diversifierade fastighetsbolag, vilket innebär att Wihlborgs är ett av de högst presterande bolagen i världen inom denna sektor.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarking-verktyg som mäter och utvärderar hållbarhet inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv. Ett högt GRESB-betyg är ett tecken på ett högkvalitativt och hållbart fastighetsbolag.

Wihlborgs har sedan år 2019 ökat sitt betyg från 72 procent till 91 procent 2022. Policys, riskbedömning, målsättningar och interaktion med hyresgäster och samhälle är några områden som Wihlborgs har högsta möjliga poäng inom. Miljöprestanda för Wihlborgs fastigheter är också markant bättre än genomsnittet för fastighetsbolagen i GRESB-utvärderingen.

- Vi har lagt ner mycket arbete de senaste åren på att successivt effektivisera och miljöcertifiera våra fastigheter, minska vårt klimatavtryck och förstärka vår mätning och rapportering av hållbarhet, och det är roligt att det gett resultat. Komplexiteten i rapporteringen ökar hela tiden så vi behöver även fortsättningsvis hålla oss på tårna, säger Fredrik Ljungdahl, ESG-controller på Wihlborgs.

- På Wihlborgs arbetar vi enträget med att hållbarhet ska vara en integrerad del i hela affären och att våra insatser ska göra skillnad på riktigt. Ett verktyg som GRESB är viktigt för transparensen och för att investerare ska kunna utvärdera oss på rätt sätt, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.
 

Om GRESB
GRESB är en uppdragsdriven och branschledd organisation som varje år utvärderar och bedömer fastighetsbolag över hela världen och deras arbete inom hållbarhet. GRESB analyserar så kallade ESG-kriterier, vilket innebär miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Utvärderingarna styrs av vad investerare och branschen anser vara väsentliga frågor inom hållbarhet.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 51,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Fredrik Ljungdahl, ESG-controller, 040-661 97 04

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö