Hoppa till innehåll

Vår företagskultur

Allt börjar med våra medarbetare. Genom att göra rum för mer utveckling, engagemang och inspiration gör vi Wihlborgs till en riktigt bra arbetsplats. Och vi vet att det är vårt sätt att vara och agera som utgör själva själen i företaget.

Wihlborgsandan Att vara en Wihlborgare Kontakt Wihlborgsandan Att vara en Wihlborgare Kontakt
Vi har ambitionen att bli den bästa arbetsplatsen i fastighetsbranschen.
Vårt sätt att vara och agera utgör själva själen i företaget.
Våra medarbetares engagemang och tillit är bland det viktigaste vi har.
Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön är av stor betydelse för varje medarbetare och för oss är det viktigt att ständigt förbättra vår fysiska och psykiska arbetsmiljö. Vi har tydliga rutiner och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete som vi tillsammans med vår arbetsmiljögrupp kontinuerligt ser över och förbättrar. Tillsammans driver och utvärderar vi förbättringsarbetet med vår gemensamma arbetsmiljö och kan fånga upp signaler i ett tidigt stadie och agera handlingskraftigt genom att genomföra positiva initiativ gällande hälsa, miljö och säkerhet.

Vår arbetsmiljögrupp träffas fyra gånger om året för att diskutera våra arbetsmiljöfrågor. Gruppen består av medarbetare som representerar olika yrkeskategorier och olika kontor för att ha en så bra bredd som möjligt.

Det är viktigt för oss att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare.

Wihlborgsakademien

Det är viktigt för oss att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare och därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla medarbetarnas kunskaper och förmågor för att de ska utvecklas som bäst i sin egen roll. Kompetens handlar om förmågor, kunskap och beteenden som ger varje medarbetare framgång i sin roll och att använda rätt kunskap och rätt beteende i varje situation. 

I Wihlborgsakademin erbjuder vi våra medarbetare olika träningstillfällen, allt i från lärarledda utbildningar till filmformat - allt för att man ska kunna höja sin kompetens utefter behov. Vi erbjuder korta, fokuserade träningspass med olika teman, med syfte att underlätta för medarbetaren i vardagen.