Hoppa till innehåll

Engagemang för region och samhälle

Vi har ett starkt engagemang för Öresundsregionen, för människorna som lever här och för företagen som utvecklas och ger jobb. Ett engagemang som sträcker sig genom affärslivets utveckling, våra hyresgästers vardag, våra städers tillväxt och till hela regionens framtid. Vårt ansvar är att bidra till utvecklingen av Öresundsregionen.

Fokus på regionens fortsatta utveckling

Eftersom vi har hela vår verksamhet här är det avgörande för oss att regionen fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Vi bidrar förstås till utveckling och arbetstillfällen genom vår kärnaffär – att utveckla och förvalta fastigheter. Men vi engagerar oss också i utvecklingen på andra sätt. Vi arbetar aktivt för ny infrastruktur och vi samarbetar med näringsliv, kommuner och regionen.

Vi sponsrar också initiativ som främjar arbete, utbildning och inkludering. Vårt mål är att en majoritet av våra sponsringsaktiviteter ska ha en tydlig samhällsinriktning. Mer än 50 procent av vår sponsring  ska gå till lokala organisationer som i sin verksamhet, eller i ett avgränsat projekt, bedriver aktiviteter som bidrar till ungdomars lärande, att få fler i arbete eller till ökad jämlikhet och motverkande av diskriminering.

Sponsring med samhällsinriktning

Wihlborgs stöttar en rad olika initiativ och verksamheter som gör goda insatser i regionen. Vi har över tid minskat andelen traditionell sponsring, exempelvis av elitidrott, och prioriterar istället initiativ med inriktning på arbete, utbildning och inkludering.  

Även om vi sponsrar elitidrott i mindre utsträckning är vi fortsatt engagerade i idrotten som har stor betydelse för integrationen i samhället och därför fortsätter vi stödja olika sociala projekt inom idrottsrörelsen. FC Rosengård har exempelvis en stor social verksamhet med fokus på utbildning och arbete kallad Boost by FC Rosengård som vi stöttar sedan ett antal år.

Även i Danmark engagerar vi oss i det lokala förenings- och näringslivet. Vi samarbetar också med kommuner och lokala arbetsförmedlingar kring praktikplatser och tar regelbundet emot praktikanter och timanställda för att hjälpa till att ge arbetslivserfarenhet.

17 arbetstimmar för samhällsengagemang

Utöver att vi som företag stöttar olika initiativ har alla våra anställda möjlighet att investera 17 arbetstimmar i något av de samhällsförbättrande initiativ som vi stöttar. Det betyder att man kan engagera sig i något av våra partnersamarbeten på arbetstid, exempelvis som läxhjälpare eller mentor. På det viset kan fler av oss bidra, skapa nya relationer och lära oss mer om vår region. Bra för oss som individer, bra för Wihlborgs, bra för våra samarbetspartners och bra för regionen!

Att det är just 17 timmar knytar an till FN:s globala mål nummer 17 som handlar om partnerskap. Vi är nämligen övertygade om att just samarbeten mellan olika organisationer är rätt väg för att driva en positiv utveckling i regionen. Det ligger i vår roll som regionsbyggare.

Regions- och stadsutveckling

Utveckling av ny infrastruktur har stor betydelse för näringsliv och sysselsättning i regionen. Vi är bland annat representerade i Öresundsmetro Executive – ett svenskdanskt forum som arbetar för en metro mellan Malmö och Köpenhamn. Vi engagerar oss också i arbetet för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I slutet av 2020 presenterade Wihlborgs och Helsingborgs stad ett gemensamt förslag om framtida utveckling för området runt Helsingborg C. I Helsingborg är vi dessutom partner till H22 – en stadsmässa som ska utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.  

Genom våra partnerskap med Öresundsinstituttet och Sydsvenska Handelskammaren får vi fakta och kunskap om regionen och stöttar deras arbete med utveckling och information om regionen.

Näringslivsutveckling

Innovations- och näringslivsklimatet i Öresundsregionen har stor betydelse för Wihlborgs och regionens fortsatta utveckling. För att gynna innovationsklimatet stöttar vi Ideon Science Park och Medeon Science Park där vi också äger fastigheter. Vi är också aktiva och bidrar med stöd till nyföretagarcentrum, citysamverkan och liknande organisationer i våra städer.

Sedan 2019 är vi partner till Malmö näringslivsgala eftersom vi anser det vara ett viktigt initiativ för att stimulera utvecklingen av stadens näringsliv. Ett nytt engagemang för 2020 är vårt partner­skap med Navet kring Bättre affärer-dagen som syftar till att sprida kunskap och inspiration kring hur Öresundsregionen kan växa sig mer hållbar och därmed ännu starkare.

Kontakt

Har du frågor om vårt engagemang i Öresundsregionen? Då är du välkommen att kontakta någon av oss.

Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75
Skicka e-post
Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Chef hållbara affärer
040-690 57 54
Skicka e-post