Engagemang för region och samhälle

Vi på Wihlborgs är engagerade i Öresundsregionen. Att vara verksamma lokalt är en del av vår strategi, och därför är det naturligt för oss att i mesta möjliga mån premiera lokala inköp och gynna lokal företagsamhet.

Vi premierar lokala inköp, vi engagerar oss för att skapa ett tryggt och säkert samhälle och vi vill aktivt bidra till att människor som haft svårt att komma in i samhället får en möjlighet att göra det. Vårt engagemang finns i lokala föreningar och organisationer som jobbar för en levande stadsutveckling och etablering av företag.

Lokala investeringar och inköp

Vårt förstahandsval är att, till våra utvecklingsprojekt och i vår förvaltning, arbeta med leverantörer verksamma i Öresundsregionen. Vi styr våra inköp genom att teckna ramavtal med våra leverantörer. Innan tecknandet av ramavtal genomför vår inköpsorganisation en kontroll av den aktuella leverantören och säkerställer att den uppfyller våra krav. Att inköpen sker lokalt ligger i vårt intresse för att verka för en levande stadsutveckling och att gynna lokal affärsverksamhet. Läs mer om hur vi jobbar med inköp

Vi tar del i näringslivet

I syfte att gynna nyetablering av företag stödjer vi bl.a. Connect Skåne, Medeon, Ideon Science Park, Media Evolution, Citysamverkan i Malmö, Lund och Helsingborg. Därmed bidrar vi till att näringslivet utvecklas och tar del i ansvaret för att regionens entreprenörer får den bästa möjliga hjälpen att starta livskraftiga företag.

Insatser för gemenskap

Vår ambition är att med olika medel bidra till ett bättre fungerande samhälle och vi vill att vårt engagemang ska vara tillgängligt för alla samhällsgrupper där gemenskapen är central, t.ex. verksamheter med fokus på idrott, kultur eller samhälle.

Under de senaste åren har vi engagerat oss i föreningar som har arbetat med fotboll för ensamkommande flyktingbarn och skolverksamhet för barn i utsatta områden och integrerat dem i föreningslivet.

Vårt engagemang i FC Rosengårds damfotboll har inneburit att vi medverkat till projekten Boost by Rosengård och Start By Rosengård, vilka resulterat i att 1 000 personer kunnat ta en aktiv del i samhället respektive skapat arbete åt nyanlända flyktingar.

I Helsingborg stödjer vi Drivkraft Helsingborg, ett liknande initiativ som drivs av fotbollsföreningen Eskilsminne IF. I Danmark har vi engagerat oss lokalt genom att stödja olika projekt som har till syfte att stödja ungdomar i missbruksfamiljer samt erbjudit personer i utanförskap arbetsträning. Förutom detta har vi medverkat i ett åtta veckor långt program för ungdomar med personliga problem.

Good Malmö

Vi är stolta att medverka till Good Malmö som är ett initiativ som Malmös näringsliv tagit för att öppna dörrar för dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Som medlem i Good Malmö har Wihlborgs anställt en fastighetsvärd på ett ettårskontrakt. Vi har också arrangerat seminarier för att engagera fler företag via vårt kundnätverk. Läs mer om initiativet på goodmalmo.se