Hoppa till innehåll

Wihlborgs partnerskap i H22 City Expo 2022

Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75 / Skicka e-post
H22 är en inspirerande satsning och det är naturligt för oss att vara med som samarbetspartner

Vårt partnerskap i H22 City Expo 2022

H22 är en inspirerande satsning och det är naturligt för oss att vara med som samarbetspartner och bidra till att utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Det är självklart för oss, i vår roll som regionsbyggare, att det är genom samverkan mellan olika sektorer vi skapar ett hållbart samhälle. Vi hoppas att denna satsning ska bidra till lärande, nya samarbetsformer och innovativa lösningar när det gäller hållbar stadsutveckling och att vi i vår roll som regionsbyggare också ska kunna förmedla goda exempel och lärdomar till andra städer där vi verkar – på så sätt bygger vi en starkare Öresundsregion.

Här kan du läsa mer om H22 City Expo

Vårt fokus under H22 blir därför är att bidra till Helsingborgs långsiktiga utveckling utifrån ett sysselsättningsperspektiv.

Långsiktig utveckling av Helsingborg

Vårt fokus under H22 blir därför är att bidra till Helsingborgs långsiktiga utveckling utifrån ett sysselsättningsperspektiv. Tillsammans med några andra aktörer kommer vi att utveckla ett koncept där unga Helsingborgare får möjligheten att utveckla sin eller någon annans idé till ett affärskoncept, med stöd och vägledning från HETCH och oss andra i projektet. Vi ser det som en alternativ språngbräda och genom att föra samman ungdomar från olika delar av staden tror vi att de tidigt kan få ett bredare nätverk. Genom att få unik och nära tillgång till stöd och förebilder skapar vi också bättre förutsättningar för dem att lyckas. Ambitionen är att skapa en modell som kan appliceras inom flera områden och generera liknande koncept. Modellen kan sedan växa sig vidare till andra städer.

Vårt engagemang för region och samhälle

Vi tror på utveckling genom samverkan och eftersom Helsingborgs stad har höga ambitioner när det gäller både teknik och hållbarhet skulle vi gärna se att staden i ännu större utsträckning kopplar samman goda krafter för att implementera ny teknik. Våra initiativ under H22 City Expo har därför fokus på tillväxt och utveckling av långsiktiga städer. Detta genom att skapa intressanta diskussioner och möten med regionens främsta tjänstemän inom stadsutvecklingsfrågor. En möjlighet för dig som företagare i Öresundsregionen att nätverka och få en inblick i hur man tänker kring vår framtida tillväxt i regionen.

Rosa belysning av Svea.

Vi vill bidra till att Öresundsregionen och den potential som finns i stadens yngre generation fortsätter frodas så att regionen fortsätter växa. En absolut förutsättning för detta är att våra ungdomar har framtidstro, förebilder och inspiratörer. Vi vill öppna upp och visa dagens ungdomar vilka möjligheter som finns. Vågar de ta klivet över tröskeln, så håller vi dem i handen och visar vägen för framtida möjligheter och utveckling.

Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg
Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs Kontaktyta på H22 City Expo

Wihlborgs Kontaktyta är en plattform för samverkan och kunskapsutbyte för våra kunder och samarbetspartners. Ett forum där de kan skapa utvecklande möten tillsammans. Varje Kontaktyta har olika teman, föreläsare och paneldeltagare som diskuterar aktuella ämnen.

Under H22 bjuder vi in till Wihlborgs Kontaktytor med fokus på tillväxt och långsiktig stadsutveckling. Intressanta paneldeltagare, mingel, guidad tur i vår kontorsfastighet Prisma och avslutningsvis gemensam After Work.

Wihlborgs konaktyta: spännande teman från tidigare möten

17 juni - Tillväxt genom innovationer och superhjältar

Funderar du på hur du och ditt företag kan ta ansvar för Helsingborgs långsiktiga tillväxt?

Läs mer om Kontaktytan den 17 juni

Den 31 maj börjar City Expo - fem veckor som sätter ljus på allt som åstadkommits i staden fram till 2022. Men H22 City Expo är även en plats för framtidsspaningar.

Kuber i betong, platser för möten.

Boxplay – en mötesplats utanför boxen

Att tänka utanför boxen är något vi ofta hör, och som här tagits till sin spets. I OPS! Boxplay har en kreativ och levande mötesplats flyttats ut på torget i Oceanhamnen. En plats som kommunicerar lekfullhet i stadsmiljön och som skapar blir det perfekta välkomnandet när du kliver in i Oceanhamnen. En naturlig och hållbar mötesplats i Helsingborgs nya stadsdel.

OPS! Boxplay består av fem smarta paviljonger, formgivna av Krook & Tjäder. Med ramar behandlade i svarttjära leds tankarna till det traditionella marina tjärade träet, och den kontrasterande insidan bjuder på något extra utöver en bekväm sittplats. Paviljongen, som har både wifi och laddmöjligheter, bidrar till en innovativ stad där stadsmöbeln skapar utrymme för det spontana och oväntade, varje paviljong med ett unikt innehåll.

Wihlborgs och Superlab har genom sitt samarbete utvecklat kuberna som multifunktionella möbler på torget. Platsen kan därför användas till att hålla mindre föreläsningar, presentationer och uppträdanden – men passar även fint för att sätta sig ner en stund med några vänner för en paus, eller för att ladda sin dator eller mobiltelefon direkt i lamporna.

(Fotograf: Jesper Rydberg)

HETCH och Techship = sant

HETCH är en ideell organisation och en tech-community för startups, scale-ups och innovation tech-team. För HETCH var Helsingborg en självklar plats att bedriva verksamhet på, som är en av de mest innovativa och entreprenöriella städerna i Europa.

Hösten 2021 startade HETCH entreprenörsprogrammet Techship, ett program där unga från Helsingborgs alla hörn möts för att arbeta med idéer, koncept och sig själva och förstå värdet av entreprenörskapet. Tillsammans med deltagarna som vill satsa på sina drömmar skapar de en arena, ett “safe-space” där de kan testa och utveckla idéer med fokus “user journey”. Det vill säga, ge deltagarna en full användarupplevelse om hur det är att faktiskt gå från idé till verklighet. Deltagarna ska förstå vad som krävs och vad det innebär att starta något från grunden, att vara med i ett team med helt nya människor, att misslyckas och att lyckas.

Techship bidrar till Helsingborgs tillväxt och integration och möjliggörs av partnerföretag som vill vara med och ta ansvar för Helsingborgs framtid. Bland initiativtagarna hittar du förutom Wihlborgs även HETCH och Helsingborgshem.

Aliya Sabir, Head of Sustainability and Startup Space på Hetch, kommer att finnas på plats på Boxplay den 7 juni och berätta om Techship. Samma dag den 7 juni kommer även filmen Techship visas öppet för allmänheten kl.17:30 inne i Trappan i Prismahuset.

Varma platser - bättre inkludering av unga

Kan ungdomar äga sina egna platser i det offentliga rummet? Genom att få hitta, skapa och boka egna platser i stadsrummet testas nu konceptet Varma platser för att ge förutsättningar till bättre inkludering av unga. Upptäck de varma platserna här vid Varvsbron och på Drottninghög.

Dialog, delaktighet och design är en metod som teamet bakom Varma platser utvecklar för att låta ungdomar äga sina egna platser i det offentliga rummet. Under processen skapas en relation till referensgrupper som består av ungdomar från staden, för att ta reda på vad de tycker om att göra, var de känner sig trygga och vad som saknas på platserna där de helst vistas.

Konceptet låter tonåringar hitta, skapa, boka och låsa upp vald plats i en webbtjänst. Väl på plats tar en digifysisk upplevelse vid, där ljuset fungerar som symbol för värme och inkludering.

Bakom Varma platser står Sweco, som tillsammans med Wihlborgs, Öresundskraft, Vestre och referensgrupper med tonåringar, testar hur ungas plats i det offentliga rummet kan se ut. I Helsingborg finns under H22 två testbäddar, en på Drottninghög och en vid Varvsbron, dit ungdomar i åldrarna 13-18 år bjuds in till dialog och samskapande.

Vill du veta mer om Wihlborgs partnerskap i H22?

Kontakta någon av oss så berättar vi mer.

Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75
Skicka e-post