Hållbara fastigheter

Wihlborgs miljöarbete bygger på en rad olika miljöinitiativ där vi systematiskt bedriver ett ständigt arbete för att säkerställa att våra fastigheter är hållbara. Vi har valt att framför allt fokusera på tre områden; energianvändning, klimatutsläpp och miljöcertifiering av byggnader.

Hållbarhet - en förutsättning för lönsamhet

Idag är hållbarhet en förutsättning för lönsamhet. Att ta ansvar handlar för oss om att hitta en balans i verksamheten och få den att utvecklas i en hållbar riktning. Vi ser också ökade krav från våra investerare – har man ingen hållbarhetsstrategi är man inte en aktör att räkna med.

Våra grundläggande värdeord inom Wihlborgs är kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Med dessa som grund driver vi även miljöarbetet inom Wihlborgs. Att vara med och aktivt ta samhällsansvar är en del av vår arbetsglädje. Därmed blir miljöfrågan allt mer en del av den dagliga verksamheten och berör numera hela vår verksamhet.

Miljöarbetet är integrerat i våra affärer

När du som kund hyr en fastighet/lokal av Wihlborgs kan du känna dig trygg i att vi driver vår verksamhet och förvaltar vår fastigheter på ett hållbart sätt. Vi har under flera år bedrivit ett aktivt miljöarbete med huvudfokus på energiområdet. Det är här vår verksamhet har störst miljöpåverkan och det är här vi kan bidra positivt till minskade klimatutsläpp. Vi har genomfört flera energieffektiviseringsprojekt och succesivt ställt om vår energimix mot förnyelsebara energikällor. Idag är all el vi använder producerad från vind- och vattenkraft och stora delar av den fjärrvärme vi förbrukar är producerad på förnyelsebara källor.

Som ett modernt fastighetsbolag vill vi ta samhällsansvar och leda utvecklingen mot de mål som fattades under COP 21 i Paris om minskade globala koldioxidutsläpp. Att vi agerar långsiktigt och ansvarsfullt skapar förtroende hos de hyresgäster, medarbetare, beslutsfattare och investerare vi är beroende av. Hållbarhet och minskad klimatpåverkan i vår verksamhet är en förutsättning för lönsamhet.

Med början på hemmaplan

Våra service- och kontorsbilar i Malmö, Lund och Helsingborg är gas- eller elbilar. Våra tjänstebilar ska leva upp till Trafikverkets definition av miljöbilar. Internt på våra kontor driver vi ett aktivt arbete inom hållbar IT, vilket innebär att vi säkerställer miljövänliga inköp och att vi i vår administration arbetar resurseffektivt. Att vi har egna återvinningsrutiner på plats är en självklarhet.

Wihlborgs har i flera år hållbarhetsredovisat vår verksamhet och aktivt bidragit i olika forum och nätverk inom miljöområdet. Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder och är lyhörda för förslag och förbättringar. Att samverka och driva miljöinitiativ tillsammans med våra kunder är något vi vill fortsätta med.

Vi är beroende av moder jord

Nedan kan du se en kort film om vårt beroende till moder jord och det faktum att vi måste anpassa våra samhällen och vårt företagande till de ekologiska ramar som finns. Ingen kan göra affärer på en död planet!

Miljöinformation för dig som hyresgäst

"Vi tänker grönt i allt vi gör" (pdf)