Nyhamnen, Malmö

Nu är det dags för ännu ett gammalt industriområde i Malmö att bli till en grön och attraktiv stadsdel: Nyhamnen. Wihlborgs äger sedan tidigare ett antal fastigheter i området och det senaste tillskottet är vårt kontorshus Sirius i kvarteret Sirius.

Nyhamnen är det område som ligger norr om Centralstationen i Malmö och sträcker sig ut till Västkustvägens början i öster och inkluderar Posthusplatsen, Ångbåtsbron, Stockholmskajen och Frihamnskajen.

Helt ny stadsdel

Närheten till centrum och centralstationen gör att Nyhamnsområdet ibland kallas Södra Sveriges mest centrala plats. Malmö stad har stora ambitioner för området som ska bli en tät, grön och blandad stadsdel. Här skapas 6 000 nya bostäder och 13 000 nya arbetsplatser samt skolor, förskolor och parker. Gång- och cykelbroar över bangården planeras för att binda samman Nyhamnen med övriga delar av centrum och en gångbro ska på sikt ge direkt förbindelse till tågperrongerna.

Wihlborgs i Nyhamnen

Ett par hundra meter från centralstationen ligger Wihlborgs kontorshus Sirius med 7 000 kvadratmeter toppmoderna, flexibla kontor. Wihlborgs äger sedan tidigare bland annat Slagthuset, Magasinet på Hans Michelsensgatan, Kolga 4 på Jörgen Kocksgatan samt Östersjön, Söderhavet och Polstjärnan 1 och 2 längs Carlsgatan.

Projektfakta

Område: Nyhamnen

Total areal: Cirka 77 hektar

Preliminär bruttototalarea (BTA):
Bostäder inkl parkering: 750 000 kvm BTA
Kontor inklparkering: 420 000 kvm BTA
Förskolor: 9 000 kvm BTA
Skolor: 25 000 kvm BTA
Parker: 100 000 kvm

Källa: Malmö stad.