Hoppa till innehåll

Skapa förutsättningar för tillväxt i Öresundsregionen

Hållbarhet & miljö

Sedan 2017 är Andreas Ivarsson projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs. Han menar att det är få saker som är så spännande som att få vara med och utveckla framtidens städer, inte minst för att det påverkar arbetslivet för så många och där­med hela regionens utveckling. Allt hänger ihop. Genom delaktighet, engagemang, öppenhet och driv skapar Wihlborgs rätt förutsättningar för alla olika kunder.

Rätt förutsättningar för kunderna att kunna växa

Andreas är tydlig med att Wihlborgs affärsmodell bygger på långsiktighet, det är så vi skapar tillväxt och en stabil och lönsam verksamhet över tid. Han lyfter fram två faktorer som är särskilt viktiga:

— Dels behöver vi skapa rätt förutsättningar för att våra kunder ska kunna växa, då växer vi och tillväxten samt sysselsättningen i vår region ökar. Dels handlar det om att bygga hållbara och beständiga fastig­heter – eftersom vi själva äger och förvaltar dem.

Vi lägger störst fokus på att skapa förutsättningar för tillväxt i regionens starkaste orter. Det har varit en fram­gångsfaktor och kommit att borga för Wihlborgs trovärdighet som partner. Inte minst i samarbetet med kommunerna.

— En av anledningarna till att vi får vara med och påverka och driva i många olika sammanhang, har att göra med den runt-hörnet-garanti som alltid kommer med oss. Det är inte bara att vi kommer med nyskapande lösningar för hållbarhet och stadsdelsförtätning.

Utveckling av hållbara arbetsplatser, stadsdelar och städer

Även engagemanget för regionen och för samhället är viktigt. Så viktigt att vi skapat ett helt affärsområde som vi kallar för Hållbara affärer. Det handlar om att utveckla hållbara arbetsplatser, stadsdelar och städer, men också om att skapa förutsättningar för kunderna att mötas, hitta nya affärsmöjligheter och förverkliga visioner. Hållbarhet är att prioritera hur vi investerar tid och pengar i att gynna fram­växten av nya innovationer som för mänskligheten framåt och gör vår region mer attraktiv.

— Vi måste visa att vi menar allvar och kan göra skillnad. Inte bara för investerare som ställer krav på att vi följer de globala hållbarhetsmålen, utan även för kommande gene­rationer. Om vi ska kunna driva tillväxt kan vi inte bara fokusera på attraktiva arbetsplatser, allt hänger ihop – även utbildning, sysselsättning, fritid, trygghet och miljö.

Med ett så djupt engagemang kommer så klart en hel del förväntningar och krav på att förverkliga saker och ting.

— Vårt engagemang gör att vi måste leverera – det driver, sporrar och utvecklar oss. Därmed inte sagt att detta är en lätt uppgift, speciellt inte när det kommer till saker som rör sig i periferin av kärnverksamheten, långt bortom fastighets­branschens traditionella marker. Men vår ambition och tydliga agenda är att vara en regions­byggare, då får man även engagera sig på ett bredare mänsk­ligt plan.

Andreas understryker att ungdomarna är framtidens kapital, framtidens företagare, innovatörer och anställda. Han menar att det finns otroligt mycket att göra för att hjälpa till och det är därför Wihlborgs stöttar många olika verksamheter och aktiviteter som jobbar med ungdomar lokalt på de olika orterna i regionen.

Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs. Kvartetten i Hyllie, Wihlborgs kommande kontorshus med stort fokus på hållbarhet i allt från byggmaterial till materialval.

Relaterade artiklar

Science Village – Lunds nästa tillväxtområde
Science Village – Lunds nästa tillväxtområde

Stadsutveckling

Science Village – Lunds nästa tillväxtområde

Science Village ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och binds genom det så kallade Kunskapsstråket ihop med andra kunskapsintensiva verksamheter som Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, LTH och Ideon Science Park. Kunskapsstråkets fysiska länk är den nyligen etablerade spårvägen som går från Lund C, genom Ideon Science Park och vidare ut till Science Village.
Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare
Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Hållbarhet & miljö

Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler.
Wihlborgs toppar lista över jämställda börsnoterade företag
Wihlborgs toppar lista över jämställda börsnoterade företag

Arbetsgivarvarumärke

Wihlborgs toppar lista över jämställda börsnoterade företag

Den ideella stiftelsen Allbright, som verkar för jämställdhet och meritokrati i näringslivet, släpper årligen en rapport om jämställdhet i bolagsledningar. Efter flera år med höga placeringar ligger Wihlborgs i år i topp på listan.
En hållbar Öresundsregion
En hållbar Öresundsregion

Hållbarhet & miljö

En hållbar Öresundsregion

Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.
Ideon Science Park: innovation, nätverk och lokaler att växa i
Ideon Science Park: innovation, nätverk och lokaler att växa i

Stadsutveckling

Ideon Science Park: innovation, nätverk och lokaler att växa i

Nätverkande, innovation och utveckling – så kan Ideon Science Park i östra Lund sammanfattas. I Wihlborgs fastigheter Cube, Node och Bricks etablerar sig företag från olika branscher som vill dra nytta av närheten till det ledande innovationsklustret.
Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar
Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Hållbarhet & miljö

Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Att bidra till en mer hållbar fastighetsbransch är högt prioriterat hos oss på Wihlborgs. Arbetet omfattar flera områden, inklusive drift såväl som kontinuerliga energieffektiviseringar. Som ett steg vidare i arbetet har vår driftsansvarige Jan Larsson tagit fram en ny lösning som bidrar till minskad energianvändning i fastigheten Torrdockan 6 i Malmö.
Möten, samarbete och glädje i fokus på framtidens kontor
Möten, samarbete och glädje i fokus på framtidens kontor

Framtidens arbetsplats

Möten, samarbete och glädje i fokus på framtidens kontor

Det senaste året har fler än vanligt jobbat hemifrån. Men hur har det funkat och hur blir det framöver? Det har vi på Wihlborgs tagit reda på. Flexibilitet och wow-faktorer kommer att bli viktiga i framtidens kontor, säger Anna Nambord, chef för hållbara affärer.

Våra senaste artiklar

Ideon Science Park - en optimal plats att starta tech-bolag på
Ideon Science Park - en optimal plats att starta tech-bolag på

Kundstories

Ideon Science Park - en optimal plats att starta tech-bolag på

Världen såg annorlunda ut när Energy Opticon grundades. Året var 1989, Berlinmuren hade just fallit och Europa var på väg att öppna upp. Bara några år tidigare hade Ideon formats efter en vision av näringslivet, Lunds kommun och universitet, för att skapa fler företag i regionen baserade på forskning och innovation. Nu drygt trettio år senare skulle det visa sig att detta var en optimal plats och
Gamla Tretornfabriken i Helsingborg får ny identitet
Gamla Tretornfabriken i Helsingborg får ny identitet

Wihlborgs

Gamla Tretornfabriken i Helsingborg får ny identitet

Nytt namn och ny identitet – så inleds sommaren för gamla Tretornfabriken i Helsingborg som i juni blir Fabriken1891. Sedan Wihlborgs tog över fastigheten 2019 har vi strävat efter att förtydliga bilden av byggnaden utan att kompromissa med dess historia. Nu är målsättningen att sammanföra hyresgästerna och att allmänheten ska få en tydligare bild av vilka verksamheter som finns i byggnaden.