Hoppa till innehåll

Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler.

I samarbete med Novus har Sweden Green Building Council gjort en undersökning för att se hur allmänheten ser på fastighetsbranschens klimatansvar. I undersökningen visade det sig att nästan 40 procent av befolkningen inte vet om Sveriges fastighetsägare möter deras krav på hållbarhet. Fastighetsbranschen har ett ansvar att visa allmänheten vad vi kan och hur vi arbetar för att göra våra lokaler mer hållbara. På Wihlborgs jobbar vi kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning och vi har ambitiösa mål om att halvera våra koldioxidutsläpp till år 2030.

Bristande kunskap sätter gränser

För många företag ligger hållbarhet högt på agendan – något som dock inte alltid återspeglas i de kravspecifikationer som förmedlas till oss. Många hyresgäster vet helt enkelt inte hur vi kan bidra till varandras hållbarhetsambitioner.

- Vi kan erbjuda lokaler och fastigheter med en hög hållbarhetsprofil och vi vill gärna samarbeta med våra hyresgäster för att nå deras hålbarhetsmål – då når vi också våra egna. I dialogen med hyresgäster är det ofta stort fokus på de fysiska lokalerna och mindre på de konsekvenser valen har utifrån ett miljö-, klimat- och hälsoperspektiv.

- Det ligger även på oss att agera mer proaktivt när det gäller rådgivning och ge fler förslag på hur vi kan genomföra en renovering. Det kan till exempel handla om att i större utsträckning ge alternativ som innefattar återbruk vid renovering och möblering, säger Elsa Hagdahl, Certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Det ska vara lätt att arbeta hållbart i våra lokaler

Som fastighetsägare har vi ett ansvar att skapa förutsättningar för våra kunder att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. I byggnaderna ska det vara lätt att göra rätt, samtidigt som det ska stödja varje enskilt företags hållbarhetsagenda. Ett exempel är att vi hållbarhetscertifierar våra befintliga fastigheter, vilket ger oss en bra bild över vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra existerande lokaler, både för oss och våra hyresgäster.

Flexibla lokaler är framtiden

Att utforma lokaler utefter behov har en stor betydelse för arbetsmiljön och bidrar till företagskulturen på ett bolag, men samtidigt så har ombyggnationer en stor påverkan på klimatet. I takt med att företag växer och behöver byta lokaler eller förändrar sin verksamhet, behöver det göras ombyggnationer och hyresgästanpassningar – vilka har en stor effekt på miljön. Genom att bygga mer flexibla lokaler som kontinuerligt kan justeras efter behov kan företag stanna kvar i samma fastighet längre och därmed minska sitt klimatavtryck.

Vi utvecklar kontor som möter kundernas långsiktiga behov. Vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag att uppfylla era hållbarhetsmål? Hör av dig till oss så hjälps vi åt att tillsammans minska klimatpåverkan.


Relaterade artiklar

En hållbar Öresundsregion
En hållbar Öresundsregion

Hållbar fastighetsutveckling

En hållbar Öresundsregion

Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.
Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar
Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Hållbar fastighetsutveckling

Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Att bidra till en mer hållbar fastighetsbransch är högt prioriterat hos oss på Wihlborgs. Arbetet omfattar flera områden, inklusive drift såväl som kontinuerliga energieffektiviseringar. Som ett steg vidare i arbetet har vår driftsansvarige Jan Larsson tagit fram en ny lösning som bidrar till minskad energianvändning i fastigheten Torrdockan 6 i Malmö.
Miljöfokus i guldklass när vi byggde nytt till MilDef i Helsingborg

Hållbar fastighetsutveckling

Miljöfokus i guldklass när vi byggde nytt till MilDef i Helsingborg

För oss som fastighetsägare är det viktigt att växa med våra hyresgäster och tänka långsiktigt. Hållbara lösningar ligger i fokus för att uppfylla en miljömässig hållbarhet nu och i framtiden. En av Wihlborgs främsta styrkor är att kunna erbjuda lösningar som håller för våra hyresgästers verksamhet över tid. MilDefs nybyggda fastighet på Berga i Helsingborg är ett bra exempel på detta.

Våra senaste artiklar

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger
På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

Inspirerande kunder

På Foyens kontor i Malmö skapas utrymme för morgondagens talanger

I kontorshuset Sankt Jörgen 21 har advokatbyrån Foyen skapat ett elegant kontor som inte bara gör plats för växande talanger utan också för medarbetarnas sociala engagemang. Genom ett särskilt initiativ som syftar till att inspirera ungdomar till högre studier, hoppas Foyen dra till sig ny, framtida arbetskraft till branschen och även Öresundsregionen i stort
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.