Hoppa till innehåll

Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Hållbar fastighetsutveckling

Att bidra till en mer hållbar fastighetsbransch är högt prioriterat hos oss på Wihlborgs. Arbetet omfattar flera områden, inklusive drift såväl som kontinuerliga energieffektiviseringar. Som ett steg vidare i arbetet har vår driftsansvarige Jan Larsson tagit fram en ny lösning som bidrar till minskad energianvändning i fastigheten Torrdockan 6 i Malmö.

Helt ny lösning för minskad energiförbrukning

Den nya värme- och kylmaskinslösningen är ensam i sitt slag. Det var Jan som såg möjligheten och skissade fram en modell. Tillsammans med Klimatkyl i Malmö AB kunde maskinlösningen bli verklighet. Wihlborgs arbetar med att långsiktigt investera i optimering av fastigheterna och minska klimatpåverkan.

- Genom att ta fasta på förutsättningarna som respektive fastighet har kan vi identifiera utmaningar och löpande utveckla hållbara lösningar. Tack vare långsiktiga samarbeten med bland annat Klimatkyl kan våra idéer bli till verklighet, säger Jan Larsson.

Torrdockan 6 blir mer energieffektivt

Det var i april som vi installerade den nya och unika värme- och kylmaskinslösningen som tillsammans med befintligt fjärrvärme- och fjärrkylsystem återvinner värmen i fastigheten.

- Vi använder fjärrvärme och fjärrkyla i fastigheten vilket redan är två metoder med relativt låg miljöpåverkan. Trots det så ville vi se om det var möjligt att minska energianvändningen och energikostnaden ytterligare. Genom att ta en närmare titt på hur vi kan återvinna värmen insåg vi att en kombinerad värme- och kylmaskin kan vara en lösning. Maskinen skapar en cirkulär process i det befintliga systemet och kan effektivt reglera temperaturen i byggnaden under den period då det är 16 grader eller kallare utomhus, berättar Jan Larsson. 

För varje 10 kW el producerar vi 30 kW kyla och 40 kW värme samtidigt i fastigheten. Genom att tillföra extra 1 kW el kan den nya lösningen alltså leverera ytterligare 7 kW tillbaka in i systemet. På så sätt kan vi spara över 100 000 kronor under den period som maskinlösningen används.

- Att endast behöva tillföra lite extra energi i maskinen för att generera en cirkulär process gör att vi inte har lika stort behov av att köpa in energi från våra leverantörer. I förlängningen bidrar det till minskad belastning på energinätet, speciellt under vinterhalvåret när trycket på att värma samhällets alla byggnader är som störst. Det är helt enkelt en lösning som är bra för klimatet och kostnadseffektivt, säger Jenny Wahl, drift- och teknikchef på Wihlborgs.

Kylanläggning som minskar klimatpåverkan

Ett annat konkret exempel på vårt hållbarhetsarbete är det engagemang som Jan Larsson har haft för att minska påverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar (som ni kan läsa här). Arbetet framåt är att fortsätta identifiera fastigheter som är i behov av optimering samt implementera solcellsanläggningar i nybyggnationen.

- Vi fortsätter med att byta till kylmaskiner av sorten som drivs med hjälp av naturliga köldmedier i hela vårt bestånd. Nyligen satte vi igång en ny kylmaskin i vår fastighet Nora. Mellan 2019 och 2020 minskade våra utsläpp från kylmaskiner med 50% vilket vi är väldigt stolta över. Eftersom ofta solen skiner samtidigt som vi har kylbehov i fastigheterna tittar vi särskilt på kombinationen kylmaskin och solceller just nu. Denna kombination är även på gång i våra fastigheter Sankt Jörgen och Östersjön, berättar Jan Larsson.


Relaterade artiklar

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande
Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Idag har vår fastighet Origo i Hyllie tilldelats priset Gröna Lansen. Priset som delas ut varje år av Malmö stad, belönar ett miljömässigt hållbart byggande som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Hållbar fastighetsutveckling

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Ett av Wihlborgs övergripande mål är att agera för en långsiktig och hållbar Öresundsregion. För oss är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Men vi är även med och skapar förutsättningar för att näringslivet i Öresundsregionen ska växa och utvecklas långsiktigt.

Våra senaste artiklar

Flexibla ytor och innovativ miljö för Element Logic i Node
Flexibla ytor och innovativ miljö för Element Logic i Node

Kundstories

Flexibla ytor och innovativ miljö för Element Logic i Node

Element Logic är ett av de senaste tillskotten på Ideon Science Park i Lund. I början av juli flyttade teknik- och intralogistikföretaget in i vår fastighet Node.

– Vi trivs hur bra som helst i de nya lokalerna. Det är extra tacksamt att det finns potential att växa ännu mer, säger Thomas Karlsson, vd för Element Logic Sverige.

Ökad mobilitet på Mobilvägen i Lund
Ökad mobilitet på Mobilvägen i Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Ökad mobilitet på Mobilvägen i Lund

För att uppmuntra fler att resa hållbart till jobbet har Wihlborgs satt in ett helt batteri av mobilitetsfrämjande insatser för hyresgästerna på Mobilvägen i Lund. Idag invigs 32 nya laddplatser för elbilar i området.