Hoppa till innehåll

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.

Ubåten 2 - en fastighet som är klimatneutral

Ett konkret exempel är ett energiprojekt som genomförts i fastigheten Ubåten 2 i Dockan i Malmö där resultatet är en byggnad som drivs resurseffektivt och klimatneutralt. 

- I fastigheten fanns gamla kylmaskiner som vi behövde byta. Vi vet att läckage från traditionella kylanläggningar har stor klimatpåverkan och därför ville vi visa att det går att skapa en klimatneutral lösning, berättar Jan Larsson.
- Men de standardlösningar som leverantörerna erbjuder uppfyller inte Wihlborgs högt ställda krav. Därför har vi haft ett tätt samarbete med leverantören Klimatkyl i Malmö AB och tillverkaren SCM Ref AB i Vislanda där jag varit med och sett till att lösningen som nu finns på plats utformats utifrån våra krav på minimal klimatpåverkan vid eventuella läckage från kylanläggningen.

Modern anläggning med ny kylmaskin

Under 2019 installerade Wihlborgs en ny kylmaskin med en liten mängd naturligt köldmedium (propan), som har en mycket liten klimatpåverkan vid eventuellt läckage. Traditionellt har kylanläggningar oftast innehållit gaser som har en stor koldioxidpåverkan vid läckage.

- Genom att ha moderna anläggningar kan vi förstås minska risken för läckage. Men genom att ställa krav på att det är naturlig köldmedium som används kan vi känna oss trygga med att klimatpåverkan blir minimal om ett läckage trots allt sker, säger Jan Larsson.

Den nya kylanläggningen som installerats i Ubåten 2, med SVT som hyresgäst, förses med el från husets egen solcellsanläggning. Resterande energi som används i huset är förnybar el från vindkraft och biobaserad fjärrvärme vilket gör att byggnaden nu energimässigt drivs helt klimatneutralt. Hela projektet har dessutom inneburit en årlig besparing på 90 MWh el och 50 MWh fjärrvärme.

- Den insats vi gjort i Ubåten 2 är ett utmärkt exempel på hur vi som fastighetsägare kan ta en ännu mer aktiv roll i arbetet med att minska klimatpåverkan. Vi ställer krav på leverantörerna att utveckla sina produkter och i det här fallet har vi dessutom bidragit med djup specialistkunskap om både teknik och våra behov som hjälpt leverantörerna att utveckla sina produkter. Via tydliga inköpskrav och samarbete i olika former får vi bättre kraft och kan skynda på omställningen till bättre klimatalternativ, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.


Relaterade artiklar

Hållbarhet genomsyrar hela Prisma
Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Att bygga hållbara fastigheter är inte längre ett val. Det är ett måste. För oss som fastighetsägare är det en självklarhet att tänka långsiktigt och bygga fastigheter som håller över tid. Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg är inget undantag, snarare en fastighet där vi gått all in.
En hållbar utemiljö med plats för insekter
En hållbar utemiljö med plats för insekter

Hållbar fastighetsutveckling

En hållbar utemiljö med plats för insekter

Att satsa på biologisk mångfald runt våra fastigheter är viktiga inslag i utvecklingen av hållbara grönytor. Varje vår ser vi över våra utemiljöer, inspekterar uppsatta fågelholkar och insektshotell samt sätter upp nya. Grönytor är inte bara vackra inramningar till våra fastigheter - de ska både inspirera och göra nytta. Skolgården på Impius Gymnasium är ett bra exempel på en sådan grönyta.
Grönytor – livliga oaser i stadsmiljön
Grönytor – livliga oaser i stadsmiljön

Hållbar fastighetsutveckling

Grönytor – livliga oaser i stadsmiljön

Fågelholkar, bikupor och insektshotell är viktiga inslag i utvecklingen av Wihlborgs grönytor. Ytor som både inspirerar och gör nytta. En varm och skön sommar har passerat och vi får äntligen ta del den gyllengula honungen – en söt biprodukt från våra Wihlborgskupor.
All-time-high för våra solcellsanläggningar
All-time-high för våra solcellsanläggningar

Hållbar fastighetsutveckling

All-time-high för våra solcellsanläggningar

​2018 var minst sagt ett varmt år och det fjärde varmaste året som uppmätts i svensk historia. Tack vare flera månader med strålande sol kunde solcellsanläggningar runt om i landet producera solenergi som aldrig förr. Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året.

Våra senaste artiklar

Wihlborgs skapar plats för innovation i Helsingborg
Wihlborgs skapar plats för innovation i Helsingborg

Stad & region

Wihlborgs skapar plats för innovation i Helsingborg

I Helsingborg – som utsetts till en av Europas mest innovativa städer – växer det fram ett innovationsdistrikt. Här ska samarbeten och nya idéer frodas. Wihlborgs finns med som möjliggörare.
Rätt resurser på en och samma plats - på Väla södra samlokaliserar Renta sin verksamhet
Rätt resurser på en och samma plats - på Väla södra samlokaliserar Renta sin verksamhet

Inspirerande kunder

Rätt resurser på en och samma plats - på Väla södra samlokaliserar Renta sin verksamhet

Under 2024 kommer maskinuthyrningsbolaget Renta att samlokalisera sina verksamheter i Helsingborg och uppföra en ny,toppmodern anläggning på Väla södra. Här kommer det nationella bolaget att kunna fortsätta sin utveckling, samtidigt som de nya lokalerna kommer bana väg för en mer effektiv verksamhet.