Hoppa till innehåll

Grönytor – livliga oaser i stadsmiljön

Hållbar fastighetsutveckling

Fågelholkar, bikupor och insektshotell är viktiga inslag i utvecklingen av Wihlborgs grönytor. Ytor som både inspirerar och gör nytta. En varm och skön sommar har passerat och vi får äntligen ta del den gyllengula honungen – en söt biprodukt från våra Wihlborgskupor.

I slutet av september fick vi ta del av årets honungsskörd från våra Wihlborgskupor. Totalt levererades upp emot 170 kilo honung som producerats av de surrande hyresgästerna i Malmö, Lund och Helsingborg.

Wihlborgs bikupsbestånd består av ett tjugotal kupor runtom i våra städer– en ökning med tre med nya kupor under året som gått. Utöver våra kupor har vi installerat ytterligare insektshotell och satt upp ett flertal nya fågelholkar för våra mindre hyresgäster att flytta in i till vintern.

- Vi utvecklar våra grönytor för att ge skugga och rena luften i staden. För oss på Wihlborgs är det viktigt att utveckla den biologiska mångfalden och detta är också ett av våra miljömål. Insektshotell och bikupor är ett led i utvecklingen av grönytor - något som det finns en stor efterfrågan på från våra hyresgäster, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter.

I våra bisamhällen surrar cirka 30 000 bin i varje kupa

Tillsammans utgör bina en viktig del av den biologiska mångfalden genom bland annat pollinering av blommor och träd. Därför är det även viktigt att våra grönytor förses med fler träd och planteringar.

- En lummig grönyta bidrar i sin tur till en bra boendemiljö för fåglar, djur och insikter, förklarar Staffan.

Genom att utveckla våra grönytor hoppas vi även kunna inspirera fler. En av våra hyresgäster som inspirerats är Sony i Lund som delar Wihlborgs intresse för miljö- och hållbarhet. Sony arbetar aktivt med att inspirera genom olika typer av event och aktiviteter kring miljö och biologisk mångfald. Två år i rad har de uppmärksammat binas situation – både honungsbin och vilda bin.

- Vi tillhör alla olika ekosystem som är beroende av varandra. Skulle ett system kollapsa påverkar det oss människor både som företag och privat, berättar Karin Ahltin, hållbarhetsanalytiker på Sony Mobile Communications i Lund.

Grönytor är nyttiga oaser för våra hyresgäster

I anslutning till Nya Vattentornet 4 på Ideon i Lund, där Sony har sitt kontor, installerade Wihlborgs två bikupor i samband med ett av Sonys bi-event. Karin berättar att kuporna är ett uppskattat inslag i grönytorna som även nyttjas av de anställda - från kaffepaus och lunchrast till gemensam träning - och skapar ett mervärde på arbetsplatsen.


Relaterade artiklar

Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Ett av Wihlborgs övergripande mål är att agera för en långsiktig och hållbar Öresundsregion. För oss är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Men vi är även med och skapar förutsättningar för att näringslivet i Öresundsregionen ska växa och utvecklas långsiktigt.
All-time-high för våra solcellsanläggningar
All-time-high för våra solcellsanläggningar

Hållbar fastighetsutveckling

All-time-high för våra solcellsanläggningar

​2018 var minst sagt ett varmt år och det fjärde varmaste året som uppmätts i svensk historia. Tack vare flera månader med strålande sol kunde solcellsanläggningar runt om i landet producera solenergi som aldrig förr. Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året.
Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon
Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

Hållbar fastighetsutveckling

Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

​Klimat- och miljömedvetenheten ökar i takt med den globala uppvärmningen. Växthusgaser och vårt sätt att resa är några av vår tids största miljöbovar, men är också områden som vi kan påverka. Med bra förutsättningar är det lättare för oss att exempelvis resa mer hållbart.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.