Hoppa till innehåll

All-time-high för våra solcellsanläggningar

​2018 var minst sagt ett varmt år och det fjärde varmaste året som uppmätts i svensk historia. Tack vare flera månader med strålande sol kunde solcellsanläggningar runt om i landet producera solenergi som aldrig förr. Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året.

Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året - hela 594 MWh - lika mycket som den totala energiförbrukningen för 24 normalvillor på ett år (25 000 kWh/år).

Under de senaste åren har vi bedrivit ett miljöarbete med huvudfokus på energiområdet, eftersom resurseffektivitet är viktigt i vår verksamhet samtidigt som det är en viktig komponent i miljöcertifieringen av våra byggnader. Satsningarna på solceller är dessutom övergripande positivt för klimatet då de tillför förnybar energi in i energisystemet.

Som mål att öka mängden förnybar och lokalproducerad energi

Andelen solenergianläggningar ökar för varje år och Wihlborgs är inget undantag. Ett av våra miljömål har varit att vi ska öka mängden förnybar och lokalproducerad energi genom att uppföra minst en större solenergianläggning per år. För 2019 finns det redan ett beslut om tre nya solcellsanläggningar och ytterligare 5-8 anläggningar är under diskussion.

- Eftersom solenergi är en av de naturligaste energikällorna vi har, prisvärd utifrån en totalkostnadskalkyl och dessutom har mindre påverkan på miljön är det otroligt kul att vi satsar offensivt på solcellsanläggningar. Kan vi aktivt ta tillvara solenergi från våra tak och fasader bidrar det till mindre köpt energi och lägre förbrukningssiffror, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

- Det pågår även en analys internt hos oss för att se över vilka grundkrav vi ska ställa på våra solcellsleverantörer. Det är viktigt för oss att produkten produceras på ett hållbart sätt utifrån miljö- och sociala aspekter, avslutar Staffan Fredlund.


Relaterade artiklar

Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon
Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

Hållbar fastighetsutveckling

Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

​Klimat- och miljömedvetenheten ökar i takt med den globala uppvärmningen. Växthusgaser och vårt sätt att resa är några av vår tids största miljöbovar, men är också områden som vi kan påverka. Med bra förutsättningar är det lättare för oss att exempelvis resa mer hållbart.

Våra senaste artiklar

Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret
Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret

Kundstories

Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret

På förmiddagen utbildas en fotbollsförening i administrationssystemet, på lunchen är det löprunda med kollegorna och på eftermiddagen utvecklas en idrottsledar-app. Hos SportAdmin står idrotten alltid i centrum, och medarbetarnas välmående är lika viktigt som företagets tillväxt.
Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv
Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv

Attraktiv arbetsgivare

Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv

Wihlborgs arbetar långsiktigt med att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Vi vill skapa möjlighet för nya talanger att göra karriär, samtidigt som vi är glada att många av våra medarbetare stannar kvar hos oss i många år. Vi tror att mötet mellan erfarenhet och nyfikenhet är det som får en organisation att ständigt utvecklas