Hoppa till innehåll

All-time-high för våra solcellsanläggningar

​2018 var minst sagt ett varmt år och det fjärde varmaste året som uppmätts i svensk historia. Tack vare flera månader med strålande sol kunde solcellsanläggningar runt om i landet producera solenergi som aldrig förr. Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året.

Våra elva solcellsanläggningar producerade tillsammans rekordmycket solenergi förra året - hela 594 MWh - lika mycket som den totala energiförbrukningen för 24 normalvillor på ett år (25 000 kWh/år).

Under de senaste åren har vi bedrivit ett miljöarbete med huvudfokus på energiområdet, eftersom resurseffektivitet är viktigt i vår verksamhet samtidigt som det är en viktig komponent i miljöcertifieringen av våra byggnader. Satsningarna på solceller är dessutom övergripande positivt för klimatet då de tillför förnybar energi in i energisystemet.

Som mål att öka mängden förnybar och lokalproducerad energi

Andelen solenergianläggningar ökar för varje år och Wihlborgs är inget undantag. Ett av våra miljömål har varit att vi ska öka mängden förnybar och lokalproducerad energi genom att uppföra minst en större solenergianläggning per år. För 2019 finns det redan ett beslut om tre nya solcellsanläggningar och ytterligare 5-8 anläggningar är under diskussion.

- Eftersom solenergi är en av de naturligaste energikällorna vi har, prisvärd utifrån en totalkostnadskalkyl och dessutom har mindre påverkan på miljön är det otroligt kul att vi satsar offensivt på solcellsanläggningar. Kan vi aktivt ta tillvara solenergi från våra tak och fasader bidrar det till mindre köpt energi och lägre förbrukningssiffror, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

- Det pågår även en analys internt hos oss för att se över vilka grundkrav vi ska ställa på våra solcellsleverantörer. Det är viktigt för oss att produkten produceras på ett hållbart sätt utifrån miljö- och sociala aspekter, avslutar Staffan Fredlund.


Relaterade artiklar

Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon
Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

Hållbar fastighetsutveckling

Tillsammans med Kraftringen skapar vi bättre förutsättningar för elbil på Ideon

​Klimat- och miljömedvetenheten ökar i takt med den globala uppvärmningen. Växthusgaser och vårt sätt att resa är några av vår tids största miljöbovar, men är också områden som vi kan påverka. Med bra förutsättningar är det lättare för oss att exempelvis resa mer hållbart.

Våra senaste artiklar

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser
Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Attraktiv arbetsgivare

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

En femtondeplats i kategorin för medelstora företag blev Wihlborgs placering när Great Place to Work (GPTW) släppte listan över ”Sveriges bästa arbetsplatser” i april. För Tove Gleisner, HR-chef på Wihlborgs, är den fina placeringen en bekräftelse på att den långsiktiga satsningen på arbetsmiljö och företagskultur ger resultat.
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Inspirerande kunder

Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Den allt högre förväntan på ett hållbart och flexibelt arbetsliv kan kännas utmanande för arbetsgivare att möta. Men, det innebär också en möjlighet att sticka ut med ett bra arbetsgivarerbjudande. Två av Wihlborgs hyresgäster och Wihlborgs arbetsplatsrådgivare delar med sig av hur man kan skapa en inkluderande och intressant arbetsplats.