Hoppa till innehåll

En hållbar Öresundsregion

Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.

1. Hur arbetar Wihlborgs med hållbarhet?

- Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i fyra delar; hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare och engagemang för regionen. Från början låg fokus mer på byggnadernas direkta energi- och miljöprestanda, men idag jobbar vi med hållbarhet både bredare och djupare när vi driver ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i vår affär.

- Klimatfrågan är extremt prioriterad inom Wihlborgs och vi är initiativtagare till den lokala färdplanen i Malmö (LFM30), samt att vi har fått våra klimatmål godkända av Science Based Target Initiative (SBTi). Nyligen har vi också tagit fram en klimatfärdplan inom Wihlborgs med fokus på ett cirkulärt livscykelperspektiv även om den i tid kan omfatta 100 år för en byggnad. Vi ska som huvudregel systematiskt se till att vi har så liten klimatpåverkan som möjligt i våra processer och där efter klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som är kvar.

2. Miljö- och klimatfrågor är ett stort område, var ligger det största fokuset?

- Det är viktigt för oss att vi driver på arbetet med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål) och följer våra utsatta hållbarhetsmål, allt för att hjälpa till att utveckla Öresundsregionen i rätt riktning. Genom att vi, i samma koncern, både är byggherre och fastighetsförvaltare hjälper oss att säkerställa långsiktigt hållbara affärsbeslut. Det underlättar också för oss i att ta fram bra cirkulära lösningar eftersom vi hanterar alla skeden i en fastighets livscykel. Framöver kommer vi till exempel att fokusera mer på hur vi kan designa och välja hållbara byggmaterial vid framtida hyresgästanpassningar för att optimera återbruk och återvinning.

3. Hur säkerställer vi att alla leverantörer och underleverantörer följer de mål vi arbetar mot?

- Intressentkraven ökar på hur vi inom Wihlborgs redovisar vår hållbarhetsdata. För att vi som fastighetsbolag i toppen av värdekedjan ska vara trovärdiga mot våra finansiärer och investerare måste vi samla in nyckeltal som till exempel klimatpåverkan från hela vår byggprocess. Kraven på att redovisa indirekt hållbarhetsdata från våra leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer kommer att bli allt viktigare. Tillsammans med vår inköpsfunktion och projektverksamhet pågår olika initiativ för att tydliggöra och säkerställa en lämplig rapportering i linje med detta. Ett exempel på detta kan vara att börja arbeta med klimatkalkyler i byggprojekt.

4. Vilka utmaningar ser du för ökad hållbarhet i framtiden?

- Den inbyggda trögheten som finns i befintliga strukturer kan vara en utmaning, speciellt när både företag och människor är vana att jobba och mäta framgång på ett visst sätt ofta kopplat till ekonomiska nyckeltal. Hållbarhetsaspekter och leverantörsstyrning utifrån vår uppförandekod kommer att väga tyngre vid val av samarbetspartners framöver. Det gäller helt enkelt att som leverantör till att vara insatt i Agenda 2030, blicka framåt och utveckla i sin egen affär för att samarbeta med Wihlborgs. Alla aktörer vi samverkar med måste ansvara för sin egen förflyttning och aktivt bidra till vårt hållbarhetsresultat.

5. Vad är du extra stolt över som miljö- och klimatchef på Wihlborgs?

Jag är extra stolt över att vi tillsammans inom Wihlborgs har en tydlig kompass och engagemang i att utveckla en hållbar affär. Vi arbetar med att sätta utmanade mål för vår affär och sedan kavlar vi upp ärmarna och systematiskt genomför det vi säger att vi ska göra. Det är ett långsiktigt lagarbete att arbeta med klimat och hållbarhet både inom Wihlborgs och tillsammans med våra externa partners. Vi har varit framgångsrika i att fasa ut fossila och klimatpåverkande aktiviteter i vår dagliga fastighetsförvaltning. Nu ska vi ta nästa steg och aktivt minska klimatpåverkan i våra byggprojekt och löpande hyresgästanpassningar. Utvecklingsarbetet sker med vår framtagna klimatfärdplan som har fokus på cirkularitet och livscykelperspektiv – tillsammans skapar vi en hållbar affär.


Relaterade artiklar

Miljöfokus i guldklass när vi byggde nytt till MilDef i Helsingborg

Hållbar fastighetsutveckling

Miljöfokus i guldklass när vi byggde nytt till MilDef i Helsingborg

För oss som fastighetsägare är det viktigt att växa med våra hyresgäster och tänka långsiktigt. Hållbara lösningar ligger i fokus för att uppfylla en miljömässig hållbarhet nu och i framtiden. En av Wihlborgs främsta styrkor är att kunna erbjuda lösningar som håller för våra hyresgästers verksamhet över tid. MilDefs nybyggda fastighet på Berga i Helsingborg är ett bra exempel på detta.
Wihlborgs skriver under Helsingborgs stads klimatavtal
Wihlborgs skriver under Helsingborgs stads klimatavtal

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs skriver under Helsingborgs stads klimatavtal

Helsingborgs stad har tagit fram ett klimatavtal för att minska stadens gemensamma klimatavtryck och minska CO2-utsläppen. De är redan ledande i miljö- och klimatfrågor men har nu valt att ta sig an klimatutmaningen på ett nytt sätt. På Wihlborgs står vi så klart bakom stadens klimat- och energimål och det är självklart för oss att vara ett av de första företagen att skriva under detta avtal.
​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift
​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

Hållbar fastighetsutveckling

​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

I dagarna har Wihlborgs fått sin första certifiering enligt SGBC:s nya system för certifiering av befintliga fastigheter – Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen blir startskottet för ett omfattande arbete där Wihlborgs långsiktiga mål är att certifiera samtliga kontorsfastigheter i Sverige.
Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande
Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Idag har vår fastighet Origo i Hyllie tilldelats priset Gröna Lansen. Priset som delas ut varje år av Malmö stad, belönar ett miljömässigt hållbart byggande som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.
Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars
Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars

Hållbar fastighetsutveckling

Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars

På Ideon bygger Wihlborgs om 7 000 m² i Syret 5 för Volvo Cars som utökar sin verksamhet i Lund. På Volvos önskan är hållbarhet och kostnadseffektivitet centralt i projektet och fokus ligger på att gemensamt hitta lösningar som möjliggör återbruk.
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Hållbar fastighetsutveckling

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.
​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt
​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

Hållbar fastighetsutveckling

​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 som publiceras idag summerar Wihlborgs ett aktivt år inom hållbarhetsområdets alla delar. Bland annat har de första stegen tagits mot en klimatneutral fastighetsförvaltning.
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Ett av Wihlborgs övergripande mål är att agera för en långsiktig och hållbar Öresundsregion. För oss är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Men vi är även med och skapar förutsättningar för att näringslivet i Öresundsregionen ska växa och utvecklas långsiktigt.

Våra senaste artiklar

Ny framsida i centrala Lund
Ny framsida i centrala Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Ny framsida i centrala Lund

Den södra delen av fastigheten Armaturen i centrala Lund görs nu om till en modern arbetsplats för SaaS - bolaget Voyado. Utanför skapas en inbjudande entré med växtlighet och på insidan får moderna installationer samsas med Armaturfabrikens äldre detaljer. Hållbarhet, långsiktig förvaltning och samarbete är ledorden för projektet som väntas vara klart till hösten 2024.
Ny anläggning banar väg för Caldics tillväxt i Norden
Ny anläggning banar väg för Caldics tillväxt i Norden

Stad & region

Ny anläggning banar väg för Caldics tillväxt i Norden

I dag togs det första spadtaget till en 10 000 kvadratmeter stor anläggning som blir bas för livsmedelsföretaget Caldic Ingredients Nordic. ”Med den här satsningen förväntar vi oss att kunna växa med minst 15 procent varje år”, säger Gustav Larsson, Managing Director.