Hoppa till innehåll

Wihlborgs skriver under Helsingborgs stads klimatavtal

Helsingborgs stad har tagit fram ett klimatavtal för att minska stadens gemensamma klimatavtryck och minska CO2-utsläppen. De är redan ledande i miljö- och klimatfrågor men har nu valt att ta sig an klimatutmaningen på ett nytt sätt. På Wihlborgs står vi så klart bakom stadens klimat- och energimål och det är självklart för oss att vara ett av de första företagen att skriva under detta avtal.

Ett klimatavtal där alla arbetar tillsammans

Sedan tidigare har Helsingborgs stad ett lokalt klimatavtal som riktar sig till invånarna: Helsingborgarnas klimatavtal, ett invånarinitiativ som syftar till att engagera fler privatpersoner i hållbarhetsfrågan. Men efter att Sverige skrev under Parisavtalet tog Helsingborgs stad beslutet att anta nya utmaningar och åtaganden i klimat- och energiplanen som sträcker sig från 2018 till 2024.

  - Om vi som stad ska nå de ambitiösa målen i den, så måste vi arbeta tillsammans med både näringslivet och civilsamhället. Wihlborgs har i flera år tagit stora steg för att energieffektivisera sina fastigheter och minska sin klimatpåverkan. Bolaget ser hållbarhet som en förutsättning för lönsamhet och är en viktig aktör för näringslivets långsiktiga utveckling i staden. Deras erfarenhet ger värdefull kunskap till det fortsatta samarbetet inom Helsingborgs klimatavtal, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Lokala företag, föreningar och offentliga verksamheter får en utmaning att göra de åtaganden som krävs och skriva under ett eget klimatavtal där alla arbetar tillsammans. Helsingborgs stad gör detta för att uttrycka ett löfte om att samverka, förändra, utveckla och inspirera till handling och åtaganden som bidrar till att nå klimatmålen och en hållbar värld.

Ännu ett steg i vårt miljö- och klimatarbete

Vi ser undertecknandet av avtalet som ännu ett steg i vårt omfattande miljö- och klimatarbete som nu stärks ytterligare i kombination med att förbli en attraktiv arbetsplats. Nu hoppas vi att fler företag vill vara med och skriva under avtalet, för ju fler som skriver under, desto lägre blir CO2-utsläppen och vi blir även fler som kan hjälpas åt och lära av varandra. Magnus Lambertsson har som regionchef på Wihlborgs i Helsingborg skrivit under avtalet för vår räkning och säger så här:

  - Jag är glad att få kunna underteckna klimatavtalet för Wihlborgs räkning. Att företag, organisationer, staden och privatpersoner i Helsingborg samverkar är en förutsättning för att vi skall lyckas med klimatutmaningen.

Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg har nu undertecknat klimatavtalet.

Genom att skriva under avtalet har vi på Wihlborgs bland annat förbundit oss att:

  • fasa ut fossilbaserade bränslen/energi – vårt fokus ligger på förnybar energi som till exempel solceller
  • resursoptimera och göra cirkulära val kopplat till drift och underhåll av våra fastigheter
  • öka andelen miljö- och klimatcertifieringar i vårt fastighetsbestånd
  • minska klimatpåverkan i våra byggprojekt och hyresgästanpassningar
  • stötta våra hyresgäster i klimatsmarta val i linje med vårt gröna hyreskontrakt
  • klimatanpassa våra byggnader och bidra till en hållbar stadsutveckling i Helsingborg.

Även du som privatperson och boende i Helsingborg kan skriva under ett privat klimatavtal.


Relaterade artiklar

​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift
​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

Hållbar fastighetsutveckling

​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

I dagarna har Wihlborgs fått sin första certifiering enligt SGBC:s nya system för certifiering av befintliga fastigheter – Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen blir startskottet för ett omfattande arbete där Wihlborgs långsiktiga mål är att certifiera samtliga kontorsfastigheter i Sverige.
Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande
Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Idag har vår fastighet Origo i Hyllie tilldelats priset Gröna Lansen. Priset som delas ut varje år av Malmö stad, belönar ett miljömässigt hållbart byggande som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.
Oceanhamnen – Helsingborgs nya hållbara stadsdel
Oceanhamnen – Helsingborgs nya hållbara stadsdel

Stad & region

Oceanhamnen – Helsingborgs nya hållbara stadsdel

Oceanhamnen är Helsingborgs nya stadsdel precis vid havet. Här byggs bostäder, kontor, restauranger och handel, allt med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Ett promenadstråk längs kajerna blir en förlängning av stadens centrala kajpromenad och en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Helsingborg C gör det lätt att ta sig mellan Oceanhamnen och centrum.
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Hållbar fastighetsutveckling

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.
​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt
​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

Hållbar fastighetsutveckling

​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 som publiceras idag summerar Wihlborgs ett aktivt år inom hållbarhetsområdets alla delar. Bland annat har de första stegen tagits mot en klimatneutral fastighetsförvaltning.

Våra senaste artiklar

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

Hållbar fastighetsutveckling

Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.
Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar
Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar

Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar

Valet att flytta till växande Ideon och Brunnshög har gett flera goda effekter för Länsförsäkringar Lund. De nyrenoverade lokalerna i Wihlborgs kontorshus Node inspirerar, och känslan i den växande stadsdelen är helt rätt för företagets utveckling.