Hoppa till innehåll

Oceanhamnen – Helsingborgs nya hållbara stadsdel

Stad & region

Oceanhamnen är Helsingborgs nya stadsdel precis vid havet. Här byggs bostäder, kontor, restauranger och handel, allt med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Ett promenadstråk längs kajerna blir en förlängning av stadens centrala kajpromenad och en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Helsingborg C gör det lätt att ta sig mellan Oceanhamnen och centrum.

En ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling

Oceanhamnen planerar Helsingborg för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Allt byggt med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia. Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar, med kvaliteter utöver det förväntade. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området.

Stadens mål i utvecklingen av Oceanhamnen har från början varit att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling, vilket går helt i samma bana som Wihlborgs långsiktiga mål och ambitioner om att skapa levande stadsmiljöer där människor vill bo och arbeta. Jan-Erik Johansson, fastighetschef i Helsingborg, säger så här:

- Oceanhamnen blir ett lyft för hela staden och vi är glada att kunna bidra med stadsutvecklingen i Helsingborg. På bästa läge växer en spännande blandstad fram där hållbarhet och innvovativa lösningar är i fokus.

Helsingborgs stads visionsbilder över Oceanhamnen. Jan-Erik Johansson, fastighetschef på Wihlborgs.

Prisma & Oceanhamnen

Oceanhamnen (etapp 1) kommer att rymma fyra bostadskvarter och tre kontorsbyggnader som tillsammans ska ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet. Vårt fantastiska kontorshus Prisma blir ett av dessa. Prisma byggs vid slutet av den nya bron som binder samman Helsingborg C och Oceanhamnen. Fastigheten får en unik och särpräglad arkitektur med magnifika glaspartier som likt prismor reflekterar årstidernas växlingar, havets glitter och solens strålar. En blivande stadsikon med en unik lyskraft och lätta, maritima linjer. Ett hus som lagt till vid kaj, lika spännande på insidan som utsidan. Prisma blir ett alldeles unikt kontorshus med milsvid utsikt över Öresund. Vår vision är att Prisma ska bli ett techhus där Hetch blir navet i huset. Det är en viktig satsning för staden Helsingborg och utvecklingen av näringslivet.

Tre rör – ett helt nytt avloppssystem

I enlighet med Oceanhamnens visioner kommer det även installeras ett helt nytt och unikt avloppssystem i Prisma likväl som i alla andra fastigheter i Oceanhamnen. Avloppssystemet som fått namnet ”Tre rör” samlar in och använder avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring. För att dessutom samla in matavfall och toalettvatten installeras matavfallskvarnar i alla kök och pentry och vakuumtoaletter i alla badrum. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning. På så vis samlas avfallet in och används som råvara för att producera biogas och växtnäring. På sikt räknar Helsingborgs stad med att systemet kommer minska utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med 50 % i området.Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs säger så här:

- Vi har länge varit duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall, men i Oceanhamnen tar vi ytterligare ett steg och källsorterar vårt avlopp. Istället för att sortera vårt bioavfall i påsar som vi är vana vid, ska man i Prisma istället stoppa matavfall i avfallskvarnar. På så vis produceras energi och växtnäring samtidigt som sopkörningarna kan minska.

Avloppssystemet "Tre rör". Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs.
FÖRKLARING TILL BILDEN: Dagvatten: Regnvatten samt vatten från snösmältning. Gråvatten: Avloppsvatten från bad, dusch, disk och tvätt. Svartvatten: Avloppsvatten från wc. Spillvatten: Svartvatten och gråvatten.


Relaterade artiklar

Hållbarhet genomsyrar hela Prisma
Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Att bygga hållbara fastigheter är inte längre ett val. Det är ett måste. För oss som fastighetsägare är det en självklarhet att tänka långsiktigt och bygga fastigheter som håller över tid. Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg är inget undantag, snarare en fastighet där vi gått all in.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.