Hoppa till innehåll

​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

Hållbar fastighetsutveckling

I dagarna har Wihlborgs fått sin första certifiering enligt SGBC:s nya system för certifiering av befintliga fastigheter – Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen blir startskottet för ett omfattande arbete där Wihlborgs långsiktiga mål är att certifiera samtliga kontorsfastigheter i Sverige.

Wihlborgs har länge jobbat med stort fokus på energieffektivisering och bra materialval och det har i många år varit standard att certifiera våra nybyggnadsprojekt med Miljöbyggnad nivå Guld. Det systemet är väl anpassat till svenska förhållanden och passar bra för nyproduktion. Nu fortsätter arbetet med att certifiera även det befintliga fastighetsbeståndet.

- Vi har provat internationella certifieringar för befintliga byggnader men upplever att den administrativa delen ofta väger tungt i förhållande till verklig effekt. Men det är lika viktigt att lägga fokus på minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö för våra kunder i befintliga fastigheter och en extern certifiering bidrar med viktig systematik i det arbetet. Därför har vi varit aktiva i SGBC:s pilotprojekt med att ta fram en svensk certifiering för befintliga byggnader, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ökad takt i certifieringsarbetet

- Att Miljöbyggnad iDrift nu är igång är en milstolpe i arbetet med att underlätta certifiering av befintliga byggnader och gör det möjligt för oss att öka takten i vårt certifieringsarbete. säger Ulrika Hallengren. 

- Men vi ska samtidigt vara medvetna om att miljöcertifieringar inte i alla lägen fångar upp alla delar av vår miljöpåverkan på ett rättvisande sätt. Det återstår en hel del utveckling för oss som bransch både när det gäller att utveckla system och beräkningsmetoder och att hitta rätt sätt att göra saker på.

Fastighet på Ideon i Lund först ut

Den byggnad som Wihlborgs nu certifierat enligt Miljöbyggnad iDrift är Syret 6 (Delta 4) på Ideon i Lund, där Axis Communications är den största hyresgästen.

- Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, så naturligtvis har vi höga miljökrav både för Axis egna fastigheter och i de fall vi är hyresgäster. Certifieringen är ett tydligt bevis på att Wihlborgs prioriterar miljö och arbetsmiljö för sina fastigheter, säger Carl Trotzig, miljö- och kvalitetsdirektör på Axis Communications.

Utöver Syret 6 ingår två fastigheter i Malmö och en fastighet i Helsingborg i pilotprojektet för Miljöbyggnad iDrift.


Relaterade artiklar

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande
Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Idag har vår fastighet Origo i Hyllie tilldelats priset Gröna Lansen. Priset som delas ut varje år av Malmö stad, belönar ett miljömässigt hållbart byggande som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.
Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars
Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars

Hållbar fastighetsutveckling

Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars

På Ideon bygger Wihlborgs om 7 000 m² i Syret 5 för Volvo Cars som utökar sin verksamhet i Lund. På Volvos önskan är hållbarhet och kostnadseffektivitet centralt i projektet och fokus ligger på att gemensamt hitta lösningar som möjliggör återbruk.
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Hållbar fastighetsutveckling

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.
Hållbarhet genomsyrar hela Prisma
Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Att bygga hållbara fastigheter är inte längre ett val. Det är ett måste. För oss som fastighetsägare är det en självklarhet att tänka långsiktigt och bygga fastigheter som håller över tid. Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg är inget undantag, snarare en fastighet där vi gått all in.
​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt
​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

Hållbar fastighetsutveckling

​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 som publiceras idag summerar Wihlborgs ett aktivt år inom hållbarhetsområdets alla delar. Bland annat har de första stegen tagits mot en klimatneutral fastighetsförvaltning.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.