Hoppa till innehåll

Fokus på hållbarhet och återbruk när vi bygger om för Volvo Cars

Hållbar fastighetsutveckling

På Ideon bygger Wihlborgs om 7 000 m² i Syret 5 för Volvo Cars som utökar sin verksamhet i Lund. På Volvos önskan är hållbarhet och kostnadseffektivitet centralt i projektet och fokus ligger på att gemensamt hitta lösningar som möjliggör återbruk.

Volvo Cars etablerade hösten 2016 ett forsknings- och utvecklingscenter på Ideon i Lund i lokaler om 600 m² och sedan dess har verksamheten vuxit successivt. I sommar flyttar de in i ett eget hus, Syret 5 – även kallat Delta 3 – i lokaler om 7 000 m² som just nu byggs om.

- När vi skulle planera ombyggnationsprojektet var Volvo tydliga med att det var viktigt att fokusera på hållbarhet och på att hålla nere kostnaderna. Med det som mål har vi gemensamt försökt tänka både smart och kreativt, berättar Dorota Kijewska, projektledare på Wihlborgs och ansvarig för ombyggnaden.

Mycket av den gamla inredningen återanvänds

Befintliga glas- och dörrpartier behålls och flyttas och endast uttjänt material byts ut. Istället för att byta hela undertaket återanvänds befintliga, fullt funktionella, plattor i arbetsplatsytorna medan de allmänna utrymmena får nya.

- När det gällde ventilationssystemet hade vi en stor utmaning. Tekniska installationer är kostsamma att byta eller bygga om och produktionen av nytt material påverkar också miljön. När Volvo först ritade upp sina önskemål om utformning av lokalerna kom vi fram till att det skulle krävas stora ingrepp i ventilationssystemet. För att undvika detta delade vi istället upp huset i zoner där ett visst antal personer kan vistas i respektive zon och Volvo valde då att omdisponera sina ytor utifrån det. Detta har kortat ner byggtiden, sparat pengar och gjort att befintliga aggregat kan användas istället för att ersättas eller kompletteras med nya.

- Detta har varit ett roligt projekt där vi har haft ett fint samarbete med Volvo Cars som varit engagerade och beredda att anpassa sig. På så sätt har vi gemensamt kunnat hitta lösningar som är riktigt bra för både plånbok och miljö, säger Dorota Kijewska.


Relaterade artiklar

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen
Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Hållbar fastighetsutveckling

Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.
Hållbarhet genomsyrar hela Prisma
Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet genomsyrar hela Prisma

Att bygga hållbara fastigheter är inte längre ett val. Det är ett måste. För oss som fastighetsägare är det en självklarhet att tänka långsiktigt och bygga fastigheter som håller över tid. Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg är inget undantag, snarare en fastighet där vi gått all in.
Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats
Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

För oss är hållbarhet en naturlig del av att vara en ansvarsfull och långsiktig hyresvärd, arbetsgivare och regionsbyggare. Vi vill ständigt utvecklas i en hållbar riktning och den 1 mars 2020 ökar vi vårt fokus på hållbarhet ytterligare och inrättar Hållbara affärer som nytt verksamhetsområde.
Nu planerar vi för framtidens kontor vid Ideontorget
Nu planerar vi för framtidens kontor vid Ideontorget

Stad & region

Nu planerar vi för framtidens kontor vid Ideontorget

Med mindre än ett år kvar tills nya spårvägen mellan Lund central och ESS står klar börjar planerna för området runt hållplatsen Ideontorget ta form. Med byggrätter på båda sidor om spåren har Wihlborgs en unik möjlighet att vara med och utveckla den närliggande miljön. Innovation, smart teknik och brett serviceutbud är några av sakerna som kommer känneteckna kontoren som planeras vid Ideontorget.
Ideon - 35-åring med framtiden för sig
Ideon - 35-åring med framtiden för sig

Stad & region

Ideon - 35-åring med framtiden för sig

Idag finns runt 400 företag med omkring 9 000 personer på Ideon – många inom fokusområdena smarta städer, framtidens transporter, healthtech och smarta material. Här har flera världsledande spetsföretag inom exempelvis IT och life science börjat sina resor.

Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.