Hoppa till innehåll

​Aktivt hållbarhetsår för Wihlborgs och ökat fokus framåt

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 som publiceras idag summerar Wihlborgs ett aktivt år inom hållbarhetsområdets alla delar. Bland annat har de första stegen tagits mot en klimatneutral fastighetsförvaltning.

Ett av miljömålen för 2019 var att Wihlborgs svenska fastighetsförvaltning skulle vara klimatneutral.

- Vi var fullt medvetna om att vi inte skulle lyckas vara klimatneutrala i verksamheten redan 2019, utan att vi skulle behöva klimatkompensera. Men för oss var det viktigt att markera att det ska kosta att göra fel. Under 2019 släppte vi ut 1 200 ton CO2-ekvivalenter inom vår förvaltning. För dessa klimatkompenserar vi genom regionala investeringar i nya solcellsparker och godkända certifikat för internationella klimatprojekt, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Vid utgången av år 2022 är målet att klimatutsläppen på koncernnivå ska vara lägre än 1,5 kg CO2e per kvadratmeter. För att nå det målet kommer fokus att läggas på att begränsa utsläppen från köldmedia i fastigheter, öka andelen förnybar energi i den danska verksamheten och på att minska utsläppen från våra transporter. Vi kommer också att driva arbetet med att minska klimatpåverkan hos de leverantörer vi köper fjärrvärme från.

- Dessutom har vi signerat Science Based Targets initiative (SBTi), vilket innebär att våra klimatmål och vår insamlade miljödata kommer att granskas och bli godkända av initiativet. Vi ser exempelvis att det finns en stor potential att minska klimatpåverkan inom vår projektverksamhet genom fokus på design av byggnader och val av byggvaror, säger Staffan Fredlund.

Hållbar organisation

En annan viktig del inom hållbarhetsområdet är arbetet med en hållbar organisation. Här har en rad insatser gjorts för att utveckla arbetsplatskulturen och för att säkra kompetensförsörjning och mångfald långsiktigt.

-I medarbetarundersökningen 2019 hade vi det bästa resultatet hittills och vi finns på Great Place to Works listor över Sveriges och Danmarks bästa arbetsplatser. Och vi finns fortsatt i topp på stiftelsen Allbrights lista över börsens mest jämställda bolag. Vi fortsätter arbetet med kompetensförsörjning och mångfald och vi har nu traineeprogram för såväl fastighetsvärdar som förvaltare, säger Anna Nambord, chef för hållbara affärer på Wihlborgs.

-Att vi jobbar med vår företagskultur och har engagerade medarbetare med stor tillit till varandra gör att vi levererar bra service och kvalitet till våra kunder i det dagliga arbetet. Det gör också att vi blir uthålliga och klarar påfrestningar som den pågående coronakrisen bättre.

Aktiv samverkan för bättre effekt

Vår filosofi att de bästa resultaten nås i samverkan med andra och vi engagerar oss därför i olika samarbetsinitiativ. Under 2019 har vi gått in som partner i LFM 30 som har ett ambitiöst mål om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till år 2030. Vi är också engagerade i klimatarbetet i Lund och Helsingborg och vi står bakom branschens nationella Färdplan 2045.

Starkare fokus och tydligare mål för hållbara affärer

För att skapa ytterligare kraft i hållbarhetsarbetet har Wihlborgs sedan den 1 mars inrättat Hållbara affärer som ett nytt verksamhetsområde. Här samlas funktioner som miljö, inköp, HR, affärsutveckling och strategiska partnerskap. För den kommande treårsperioden har tydliga mål formulerats inom flera områden.

- Vi har jobbat brett och uthålligt under många år. Vi kommer att fortsätta vårt breda arbete, då vi tror på att det är de många små förflyttningarna (eller initiativen) också bidrar till en hållbarhetskultur i hela värdekedjan. Men vi kommer samtidigt att lägga extra fokus på vissa områden, såsom kundnöjdhet, medarbetarengagemang, miljöcertifieringar, klimatutsläpp och partnerskap med samhällsinriktning, där vi förtydligar våra målsättningar och ambitioner, avslutar Anna Nambord.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Relaterade artiklar

Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats
Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helheten är viktig för en hållbar arbetsplats

För oss är hållbarhet en naturlig del av att vara en ansvarsfull och långsiktig hyresvärd, arbetsgivare och regionsbyggare. Vi vill ständigt utvecklas i en hållbar riktning och den 1 mars 2020 ökar vi vårt fokus på hållbarhet ytterligare och inrättar Hållbara affärer som nytt verksamhetsområde.
Nu är vi certifierade som ett Great Place to Work på båda sidor sundet!
Nu är vi certifierade som ett Great Place to Work på båda sidor sundet!

Attraktiv arbetsgivare

Nu är vi certifierade som ett Great Place to Work på båda sidor sundet!

För fjärde året är Wihlborgs certifierat som ett Great Place to Work. Certifieringen är ett kvitto på att vårt gemensamma, dagliga arbete med att skapa en hållbar arbetsplats med engagerade och stolta medarbetare fungerar.
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer
Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Hållbar fastighetsutveckling

Hållbarhet är grunden till lönsamma affärer

Ett av Wihlborgs övergripande mål är att agera för en långsiktig och hållbar Öresundsregion. För oss är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Men vi är även med och skapar förutsättningar för att näringslivet i Öresundsregionen ska växa och utvecklas långsiktigt.

Våra senaste artiklar

Börshuset i Malmö – alltid i händelsernas centrum
Börshuset i Malmö – alltid i händelsernas centrum

Hållbar fastighetsutveckling

Börshuset i Malmö – alltid i händelsernas centrum

Ständigt föremål för nya idéer och alltid hand i hand med stadens utveckling. En närmare titt på Börshuset i Malmö, som nu renoveras för fullt, ger mängder av ledtrådar om husets funktion genom tiderna och om hamnens, stadens och samhällets historia.
Trygghet, säkerhet och hemkänsla på Scibers kontor i Hyllie
Trygghet, säkerhet och hemkänsla på Scibers kontor i Hyllie

Trygghet, säkerhet och hemkänsla på Scibers kontor i Hyllie

Ett ungt företag, men med mångårig erfarenhet och kompetens, som vill dubblera verksamheten varje år. Högst upp i nybyggda kontorshuset Kvartetten i Hyllie har Sciber hittat hem.