Hoppa till innehåll

Ökad mobilitet på Mobilvägen i Lund

För att uppmuntra fler att resa hållbart till jobbet har Wihlborgs satt in ett helt batteri av mobilitetsfrämjande insatser för hyresgästerna på Mobilvägen i Lund. Idag invigs 32 nya laddplatser för elbilar i området.

På Mobilvägen i Brunnshög i den nordöstra delen av Ideon Science Park finns Wihlborgs tre kontorshus: Bricks, Cube och Node. Vid fastigheten Node är det idag invigning av ytterligare 32 laddplatser utöver de befintliga 16.

- Det ska vara enkelt att åka hållbart till jobbet, om det så sker med spårvagn, buss, cykel, till fots eller med elbil, säger Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs.

Med på invigningen finns också laddoperatören Mer Sverige.

- Vi är glada över samarbetet med Wihlborgs och att tillsammans fortsätta göra det enkelt för deras hyresgäster att ladda på jobbet. Eftersom majoriteten av all laddning görs på jobbet, eller i hemmet, där elbilen står parkerad under en längre tid är detta en viktig del för att underlätta omställningen till e-mobilitet. Eftersom laddplatserna även kan användas av besökare gynnas även övriga elbilsförare som bor i närområdet, säger Tobias Uppström, Head of Sales and Marketing på Mer Sverige.

Förändrade resmönster

Utökningen av laddparken är bara en av många mobilitetslösningar som Wihlborgs arbetat med de på Mobilvägen senaste åren. För cyklisterna finns en upprustad cykelparkering, skåp att ladda sitt cykelbatteri i och en station för att pumpa däck och göra enklare reparationer.

- När de här fastigheterna byggdes var utgångspunkten att människor skulle ta sig hit med bil. Vi har jobbat aktivt med att förändra det mönstret så att fokus hamnar på de hållbara lösningarna och inte tvärtom, säger Hassan Mahdi.

Vid servicestationen kan cyklisten pumpa däck och göra enklare reparationer, och i laddskåpet ladda batteriet till elcykeln.

I samband med invigningen av spårvägen i Lund för två år sedan skapade Wihlborgs en ny entré som vetter mot spårvägshållplatsen Telefonplan. På så sätt slipper hyresgäster och besökare till fots omvägar oavsett vilken byggnad på Mobilvägen de ska till.

Skånetrafikens statistik från området visar att resandet från spårvägshållplatsen Telefonplan ökar konstant. Parallellt ökar också intresset för fastigheter och lokaler belägna längs med spårvägen. Incitamentet att etablera sig i Brunnshög blir helt enkelt starkare.

"När de här fastigheterna byggdes var utgångspunkten att människor skulle ta sig hit med bil. Vi har jobbat aktivt med att förändra det mönstret så att fokus hamnar på de hållbara lösningarna och inte tvärtom", säger Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs.

Höga ambitioner för Brunnshög

Wihlborgs insatser dockar även i Lunds kommuns ”tredjedelsmål” för Brunnshög som går ut på att minst en tredjedel av alla resor till och från området ska utgöras av gång- och cykelresor, minst en tredjedel av kollektivtrafikresor och högst en tredjedel av bilresor. Detta ska bidra till att göra Brunnshög till en levande och hållbar stadsdel.

  • Vi tycker att det här är ett jättebra mål som kommer att öka attraktionskraften för Brunnshög och som vi gärna hjälper till att uppnå, säger Hassan Mahdi.

Upptäck möjligheterna på Mobilvägen

På Mobilvägen finns våra tre fastigheter Bricks, Node och Cube. Alla med olika profil, men också många gemensamma och smarta tjänster som mobilitetslösningar, restauranger och konferensrum.

Cube - ett arkitektritat hus för de stora planerna

Node - en spännande mix med kontor och kontorshotell

Bricks - många gemensamma ytor för spännande möten


Relaterade artiklar

Fastighetsvärdar Wihlborgs egna klimatambassadörer
Fastighetsvärdar Wihlborgs egna klimatambassadörer

Hållbar fastighetsutveckling

Fastighetsvärdar Wihlborgs egna klimatambassadörer

Högt ställda klimatmål, väl genomarbetad miljöpolicy och höga ambitioner för en förbättrad klimatprestanda i befintliga fastigheter är viktiga hörnstenar i Wihlborgs klimatarbete. Men det som utmärker det dagliga arbetet är att mycket av jobbet drivs och genomförs av Wihlborgs egna fastighetsvärdar.
Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle
Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle

Hållbar fastighetsutveckling

Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle

För oss är det viktigt att komma framåt i olika hållbarhetsfrågor tillsammans med våra kunder. I åtta år har vi på Wihlborgs erbjudit våra hyresgäster gröna hyresavtal. När vi utformar avtalen identifierar vi gemensamt olika miljömål som vi arbetar mot tillsammans. Än så länge har ungefär hälften av våra hyresgäster ingått samarbete med oss – och fler ska vi bli.
Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut
Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut

Hållbar fastighetsutveckling

Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut

Fokus på klimatpåverkan i ett tidigt skede och att premiera hållbara val i leverantörskedjan. Det är vad Wihlborgs vill uppnå genom att sätta en prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Med i bagaget finns lärdomarna från arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten i Hyllie.
Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare
Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Hållbar fastighetsutveckling

Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler.

Våra senaste artiklar

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”
”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

Hållbar fastighetsutveckling

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

En roligare byggprocess som dessutom känts rätt i magen. Wihlborgs hållbarhetschef Elsa Hagdahl berättar om kontorshuset Kvartetten som nu uppmärksammas för sin låga klimatpåverkan, både som byggnad och hur den växte fram.
Innovationskluster viktiga för utvecklingen av städerna
Innovationskluster viktiga för utvecklingen av städerna

Samhällsengagemang

Innovationskluster viktiga för utvecklingen av städerna

Fastighetsbolaget Wihlborgs, med verksamhet i Öresundsregionen, investerar både tid och resurser för att stärka innovationsnoderna i Malmö, Lund och Helsingborg. Det är en tydlig del i företagets strategi; Bildas det nya start-ups genom forskning och innovation, och dessa växer till scale-ups eller medelstora företag, skapas nya spännande jobb för både denna och nästa generation.