Hoppa till innehåll

Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut

Fokus på klimatpåverkan i ett tidigt skede och att premiera hållbara val i leverantörskedjan. Det är vad Wihlborgs vill uppnå genom att sätta en prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Med i bagaget finns lärdomarna från arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten i Hyllie.

I en undersökning som Dagens Industri genomförde bland Sveriges största börsbolag i början av 2022 hade endast 12 procent infört internprissättning för koldioxidutsläpp. Arbetssättet är med andra ord fortfarande i sin linda i det svenska näringslivet.

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. Det gör att bolag som Wihlborgs har ett stort ansvar att minska de egna klimatavtrycken och att inspirera andra att göra detsamma.

- När det gäller våra direkta utsläpp har vi på Wihlborgs kommit en bra bit på vägen. Den stora knäckfrågan är de indirekta utsläppen, som står för över 90 procent av totalen. Det är en komplex fråga som påverkas av en lång kedja av leverantörer, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef.

Wihlborgsklimatmål innebär att koldioxidutsläppen från verksamheten (scope 1–2) ska halveras till 2030 jämfört med år 2018. De indirekta utsläppen i värdekedjan (scope 3) ska halveras till år 2030 jämfört med år 2020.


Fokus på design och material

Wihlborgs profilfastighet Kvartetten i Hyllie kommer att certifieras enligt NollCO2 med syfte att uppnå netto noll klimatpåverkan över byggnadens hela livscykel. De klimatberäkningar och avvägningar som gjorts under arbetets gång av Wihlborgs egen projektgrupp tas nu vidare i form av en gemensam prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Det handlar till stor del om att med smart design minska mängden material och att de material som väl används ska ha hög återvinningsgrad, vara kostnadseffektiva och ha låg klimatpåverkan.

- Vi ställer höga krav på oss själva, men också på våra leverantörer. Det här blir också ett sätt att styra projekten i rätt riktning redan från början. Dels genom att ha med klimatkostnaden i den allra första kalkylen, dels i dialogen med arkitekter och byggare om hur vi från start kan göra kloka val, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef.

I detta fiktiva prisexempel har leverantör A ett högre anbud än B men ett lägre totalpris när klimatkostnaden inkluderas.


Ett verktyg för hela organisationen

Det gemensamma internpriset på utsläpp av CO2-ekvivalenter sätts till 1000 kronor per ton. Målgränsvärdet för nybyggnadsprojekt ligger på 270 kg CO2per m2. Som jämförelse har spetsprojektet Kvartetten ett målgränsvärde på 250 kg CO2 per m2.

Under 2022 kommer klimatkostnaden att börja redovisas i en egen kolumn i investeringskalkylen och piloter påbörjas för att presentera mer klimatvänliga alternativ till hyresgäster. Försöken kommer därefter att utvärderas.

- Vår ambition är att dessa verktyg ska användas brett i organisationen och i både små och stora projekt. Det är trots allt genom modernisering av vårt befintliga bestånd som vi har möjlighet att göra störst klimatnytta, säger Staffan Fredlund.


   Relaterade artiklar

   En hållbar Öresundsregion
   En hållbar Öresundsregion

   Hållbar fastighetsutveckling

   En hållbar Öresundsregion

   Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.
   Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar
   Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

   Hållbar fastighetsutveckling

   Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

   Att bidra till en mer hållbar fastighetsbransch är högt prioriterat hos oss på Wihlborgs. Arbetet omfattar flera områden, inklusive drift såväl som kontinuerliga energieffektiviseringar. Som ett steg vidare i arbetet har vår driftsansvarige Jan Larsson tagit fram en ny lösning som bidrar till minskad energianvändning i fastigheten Torrdockan 6 i Malmö.

   Våra senaste artiklar

   Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund
   Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

   Hållbar fastighetsutveckling

   Från sockerfabrik till modern arbetsplats - Raffinaderiets historiska resa i hjärtat av Lund

   I hjärtat av Lund döljer sig historiens vingslag bakom Raffinaderiets tegelbeklädda fasad. Husets resa från en sockerfabrik på 1800-talet till en modern arbetsplats på 2000-talet, kantas av flera spännande inslag som vittnar om Lunds industrihistoria genom decennierna.
   Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar
   Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar

   Flytten till Brunnshög blev ett lyft för Länsförsäkringar

   Valet att flytta till växande Ideon och Brunnshög har gett flera goda effekter för Länsförsäkringar Lund. De nyrenoverade lokalerna i Wihlborgs kontorshus Node inspirerar, och känslan i den växande stadsdelen är helt rätt för företagets utveckling.