Hoppa till innehåll

Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle

För oss är det viktigt att komma framåt i olika hållbarhetsfrågor tillsammans med våra kunder. I åtta år har vi på Wihlborgs erbjudit våra hyresgäster gröna hyresavtal. När vi utformar avtalen identifierar vi gemensamt olika miljömål som vi arbetar mot tillsammans. Än så länge har ungefär hälften av våra hyresgäster ingått samarbete med oss – och fler ska vi bli.

Vår målsättning är att ligga i framkant inom hållbarhetsområdet

Hållbarhet är ett av de hetaste ämnena på samhällsagendan och vi på Wihlborgs har som målsättning att ligga i framkant inom området. Detta gör vi bland annat genom att samarbeta med återbruksföretag i samband med ombyggnationer för att så lite som möjligt ska gå till spillo, miljöcertifiering av alla våra fastigheter, energioptimering och materialval, men också genom det gröna hyresavtalet som är en plattform för samverkan mellan oss och våra hyresgäster. I avtalet identifierar vi förbättringsmöjligheter och konkretiserar vad som är vårt ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

– För ett par veckor sedan hade vi till exempel ett möte med en av våra hyresgäster där det gröna hyresavtalet var en av diskussionspunkterna under avtalsprocessen. Vi gick tillsammans igenom vad vi kan göra för att förbättra miljöarbetet och detta ledde dels till att vi kom fram till att vi ska bygga ett cykelrum till fastigheten, men också ett sopsorteringsrum. Tack vare det gröna hyresavtalet blev det ett ökat fokus på miljöfrågorna, säger Magnus Lambertsson.

På Wihlborgs samarbetar vi med ett antal olika återbruksföretag, bland annat Demontera. På bild syns Klas Österberg, projektledare från Demontera tillsammans med Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs. Samt Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs i Helsingborg.

Ökat fokus på miljöfrågorna i och runt våra fastigheter

Fördelarna med det gröna hyresavtalet är många. Det blir tydligt för våra hyresgäster vilka önskemål och krav som de kan ställa på oss som fastighetsvärdar. Detta leder till ett ökat fokus på miljöfrågorna i och runt fastigheterna – allt för att främja båda parters bidrag till ett hållbart samhälle. En ökad dialog och förståelse kring materialval, återbruk och lokalanpassningar leder till positiva resultat för klimatet.

– I våra nya hyresavtal är det gröna hyresavtalet obligatoriskt för att vi gemensamt ska kunna bli så hållbara och miljövänliga som möjligt. Däremot har vi avtal som har tecknats innan vi tog fram det här konceptet och där vill vi uppmuntra våra hyresgäster att ingå i det gröna hyresavtalet i efterhand, det är aldrig för sent, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs och fortsätter:

– En annan fördel med det här samarbetet är att hyresgästerna får ett stöd i hur de kan arbeta och driva de här frågorna eftersom vi erbjuder professionell rådgivning. Detta leder i sin tur till att de minskar sin miljö- och klimatpåverkan och samtidigt skapar en trevligare arbetsplats för sina medarbetare.

"I våra nya hyresavtal är det gröna hyresavtalet obligatoriskt för att vi gemensamt ska kunna bli så hållbara och miljövänliga som möjligt", säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs.

Ett löpande samarbete för en mer hållbar värld

Vi på Wihlborgs ser det gröna hyresavtalet som ett viktigt stöd till våra hyresgäster. Tanken är att vi över tid ska minska miljöpåverkan inom flera områden. Det kan bland annat handla om att reglera inomhustemperaturen i lokaler när ingen vistas där för att minimera energiåtgången. Samtidigt strävar vi efter att möta våra hyresgästers önskemål och erbjuda dem det som de behöver för att skapa en mer trivsam och miljövänlig arbetsplats.

– Vi märker att allt fler hyresgäster vill framåt i miljö- och hållbarhetsfrågor och detta är ett av sätten att göra det. Mycket av miljöpåverkan i vår affär ligger utanför vår direkta kontroll och därför vill vi engagera alla parter som vi samverkar med i våra projekt, både leverantörer och hyresgäster, säger Staffan Fredlund innan han avslutar:

– Vi vill vara seriösa med vårt klimatarbete och ta ansvar för helheten, då är det viktigt att vi får med oss hyresgästerna på resan mot minskad klimatpåverkan.


Relaterade artiklar

Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut
Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut

Hållbar fastighetsutveckling

Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut

Fokus på klimatpåverkan i ett tidigt skede och att premiera hållbara val i leverantörskedjan. Det är vad Wihlborgs vill uppnå genom att sätta en prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Med i bagaget finns lärdomarna från arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten i Hyllie.
Inredning får nytt liv när Helsingborgsfastighet görs om
Inredning får nytt liv när Helsingborgsfastighet görs om

Hållbar fastighetsutveckling

Inredning får nytt liv när Helsingborgsfastighet görs om

Tillsammans med företaget Demontera har dörrar, köksinredning och andra produkter från Wihlborgs fastighet Hermes i Helsingborg fått nytt liv på annat håll.
Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare
Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Hållbar fastighetsutveckling

Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler.
En hållbar Öresundsregion
En hållbar Öresundsregion

Hållbar fastighetsutveckling

En hållbar Öresundsregion

Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.
Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar
Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Hållbar fastighetsutveckling

Våra engagerade medarbetare lyfter bolagets hållbarhetsarbete med nya energilösningar

Att bidra till en mer hållbar fastighetsbransch är högt prioriterat hos oss på Wihlborgs. Arbetet omfattar flera områden, inklusive drift såväl som kontinuerliga energieffektiviseringar. Som ett steg vidare i arbetet har vår driftsansvarige Jan Larsson tagit fram en ny lösning som bidrar till minskad energianvändning i fastigheten Torrdockan 6 i Malmö.

Våra senaste artiklar

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser
Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Attraktiv arbetsgivare

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

En femtondeplats i kategorin för medelstora företag blev Wihlborgs placering när Great Place to Work (GPTW) släppte listan över ”Sveriges bästa arbetsplatser” i april. För Tove Gleisner, HR-chef på Wihlborgs, är den fina placeringen en bekräftelse på att den långsiktiga satsningen på arbetsmiljö och företagskultur ger resultat.
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Inspirerande kunder

Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Den allt högre förväntan på ett hållbart och flexibelt arbetsliv kan kännas utmanande för arbetsgivare att möta. Men, det innebär också en möjlighet att sticka ut med ett bra arbetsgivarerbjudande. Två av Wihlborgs hyresgäster och Wihlborgs arbetsplatsrådgivare delar med sig av hur man kan skapa en inkluderande och intressant arbetsplats.