Hoppa till innehåll

Fastighetsvärdar Wihlborgs egna klimatambassadörer

Hållbar fastighetsutveckling

Högt ställda klimatmål, väl genomarbetad miljöpolicy och höga ambitioner för en förbättrad klimatprestanda i befintliga fastigheter är viktiga hörnstenar i Wihlborgs klimatarbete. Men det som utmärker det dagliga arbetet är att mycket av jobbet drivs och genomförs av Wihlborgs egna fastighetsvärdar.

Att spurta mot att uppnå en viss certifiering av en fastighet är en sak, att hålla engagemanget i klimatarbetet uppe på längre sikt en helt annan. Därför är det viktigt att jobba in klimatmedvetenheten i hela organisationen, menar Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

-  I våra certifieringsprocesser jobbar vi tillsammans från olika delar av organisationen med samma byggnad och med ett långsiktigt perspektiv. Hos oss drivs inte arbetet av externa konsulter utan av oss själva. Dessutom har vi lyxen att ha egna fastighetsvärdar som kan byggnaderna utan och innan och har miljötänket i sig. Jag vågar påstå att det är ett unikt sätt att jobba på, säger hon.

Återbruk kan underlätta

Lars Möllwander är fastighetsvärd på Wihlborgs och har ett engagemang i miljö-och hållbarhetsfrågor. För honom är det helt naturligt att till exempel ta vara på inredningsdetaljer och återbruka på annat håll.

-  Det bär mig emot att slänga fullt fungerande grejer, säger han.

Enligt Lars Möllwander finns det en gängse uppfattning om att det blir krångligare med återbruk. Men genom nära kontakt med hyresgästerna kan Lars Möllwander pussla så att det uppstår en win-win-situation för alla inblandade.

-  Jag kan absolut förstå att man väljer att köpa nytt som man helt säkert vet funkar i stället för att kanske behöva testa och måtta begagnad utrustning. Och man får inte vara dumsnål. Men ibland kan det underlätta också. Om jag vet att det står överblivna vitvaror hos en hyresgäst kan en annan hyresgäst med begränsad budget överta dem och slippa ta in offerter, riva ut och bygga nytt.

- För oss på Wihlborgs är det viktigt att jobba klimatmedvetet i hela organisationen, säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Nästa steg i Wihlborgs återbruksarbete är att få ännu större samordning kring logistik och lagring av återbrukade produkter och att skapa en digital översikt av tillgängliga byggprodukter och dess skick. Tillsammans med återbruksföretaget Demontera håller Wihlborgs till exempel på att ta fram en lagerlösning för återbrukade produkter från sina fastigheter i Lund, Malmö och Helsingborg.

Arbete som får ta tid

Wihlborgs egna undersökningar visar att det finns ett stort intresse bland hyresgäster för återbruk, men att hyresgästerna inte alltid vet hur det ska gå till.

-  Det finns en efterfrågan och vi kan och bör axla rollen som rådgivare och utmanare. Vi ska lyssna men också föreslå. Och den kompetensen har vi i vår egen organisation inte minst genom våra kunniga fastighetsvärdar, säger Elsa Hagdahl.

-  Jag har en stor frihet i mitt arbete att komma med förslag på lösningar och egna initiativ. Det finns också en acceptans i organisationen för att lägga tid på att hitta de mest hållbara lösningarna, säger Lars Möllwander.

Ökat fokus på social hållbarhet

Förutom återbruk är Lars Möllwander involverad i insatser för närmiljön runt Wihlborgs fastigheter. Exempel på insatser som Wihlborgs arbetar med är planteringar, grönytor, insektshotell, fladdermusholkar, fördröjning av dagvatten. Grönskan bidrar till välmående och en ökad biodiversitet, men är också en viktig klimatanpassningsåtgärd genom att fördröja vatten i händelse av kraftiga skyfall.

Ett arbete som genom ännu tätare kontakt med hyresgästerna håller på att utökas med insatser inom social hållbarhet.

-  Vi vill veta hur vi kan göra för att skapa bättre och tryggare arbetsplatser för våra hyresgäster. Det kan handla om att tillföra mer grönska, eller att skapa fler platser att mötas på, säger Elsa Hagdahl.


  Relaterade artiklar

  Minskad klimatpåverkan med återbruk av kontorsmöbler
  Minskad klimatpåverkan med återbruk av kontorsmöbler

  Hållbar fastighetsutveckling

  Minskad klimatpåverkan med återbruk av kontorsmöbler

  På Soeco får gamla Andy Warhol-mattor och restpartier av kungliga tyger ett nytt och hållbart liv, ibland till och med flera. Företaget är sedan 2021 en av Wihlborgs ramavtalsleverantörer inom återbruk med fokus på kontorsinredning.
  Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle
  Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle

  Hållbar fastighetsutveckling

  Wihlborgs gröna hyresavtal – ett samarbete för ett hållbart samhälle

  För oss är det viktigt att komma framåt i olika hållbarhetsfrågor tillsammans med våra kunder. I åtta år har vi på Wihlborgs erbjudit våra hyresgäster gröna hyresavtal. När vi utformar avtalen identifierar vi gemensamt olika miljömål som vi arbetar mot tillsammans. Än så länge har ungefär hälften av våra hyresgäster ingått samarbete med oss – och fler ska vi bli.
  Inredning får nytt liv när Helsingborgsfastighet görs om
  Inredning får nytt liv när Helsingborgsfastighet görs om

  Hållbar fastighetsutveckling

  Inredning får nytt liv när Helsingborgsfastighet görs om

  Tillsammans med företaget Demontera har dörrar, köksinredning och andra produkter från Wihlborgs fastighet Hermes i Helsingborg fått nytt liv på annat håll.
  Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare
  Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

  Hållbar fastighetsutveckling

  Många hyresgäster vet inte vilka krav de kan ställa på fastighetsägare

  Bygg- och fastighetsbranschen är sammanlagt ansvarig för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp. Trots detta visar en studie att många inte är medvetna om vilka krav de kan ställa på sina fastighetsägare för att höja hållbarheten i sina lokaler.
  En hållbar Öresundsregion
  En hållbar Öresundsregion

  Hållbar fastighetsutveckling

  En hållbar Öresundsregion

  Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.

  Våra senaste artiklar

  Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
  Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

  Hållbar fastighetsutveckling

  Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

  Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
  Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
  Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

  Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

  En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.