"Ett samarbete för ökad mångfald"

I september arrangerade Wihlborgs och Sydsvenska Handelskammaren tillsammans ett lanseringsevent för Handelskammarens 100-lista – ett initiativ för att öka andelen kvinnor i sydsvenska bolagsstyrelser. Eventet skedde inom ramen för konceptet Wihlborgs Kontaktyta. Syftet med Wihlborgs delaktighet var att bidra till utvecklingen av näringslivet i regionen genom att sätta fokus på behovet av ökad mångfald.

Vi båda arbetar för att regionen ska utvecklas och må bra

– Inför lanseringen av 100-listan ville vi gärna ha en bra partner med ett nätverk som kompletterar vårt eget. Wihlborgs är en stark aktör i regionen som, liksom som Handelskammaren, arbetar för att regionen ska utvecklas och må bra. Wihlborgs Kontaktyta är en neutral arena där människor kan mötas både mellan och inom branscher, säger Ulrika Dieroff, chef för affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren, som arbetat med att utveckla 100-listan.

Handelskammarens 100-lista fortsätter att växa

Vid lanseringen innehöll listan drygt 100 kandidater som är redo ta plats i bolagsstyrelser, advisory boards och liknande. Men listan fortsätter att växa.

– Efter lanseringen på Wihlborgs Kontaktyta har intresset för 100-listan ökat ytterligare. Några kandidater har redan berättat att de fått förfrågningar tack vare att de finns med på listan, men detta kommer vi förstås att följa upp även på längre sikt, avslutar Ulrika Dieroff.

"Wihlborgs är en stark aktör i regionen som, liksom som Handelskammaren, arbetar för att regionen ska utvecklas och må bra"

Ulrika Dieroff
Chef Affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren