Zenit, Lund

Nu byggs spårvägen mellan Lunds central och Brunnshög. Mitt på linjen ligger Ideon, som naturligtvis får en egen hållplats - Ideontorget. Ideontorget blir ett nytt kommunikationsnära centrum och en attraktiv mötesplats för hela Ideon. Precis intill hållplatsen planerar vi att bygga kontorshuset Zenit och därmed skapa flera tusen nya attraktiva arbetsplatser i framtidens miljö.

Din framtida mötesplats i Lund

Alldeles intill den nya hållplatsen Ideontorget planerar vi för nya innovationsmiljöer och arbetsplatser. Här kommer vi bygga Zenit - Ideons nya ikonbyggnad. Här skapas stora funktionella ytor, men även små och spännande lokaler med fina utblickar. Sammantaget kan vi skapa flera tusen nya attraktiva arbetsplatser i framtidens miljö vid Ideontorget. 

Hållplats Ideontorget - en utveckling av hela Ideonområdet

Spårvägen kommer innebära en utveckling av hela Ideonområdet och ge helt nya möjligheter för dem som redan har sin arbetsplats här idag. Ideon kommer utvecklas till ett ännu större innovationsmecka, med möjligheter för nya företag att etablera sig. Här kommer även öppnas nya butiker, restauranger och servicefunktioner.

För att skapa ett levande område med folk i rörelse har vi även som ambition att skapa nya funktioner till Ideonområdet, som exempelvis en sporthubb med både idrottshall och anslutande gym - ett bra komplement till kontorshuset Zenit. En sporthubb främjar ett hälsosamt arbetsliv och är en bra service som skapar mervärde till alla som arbetar på området.

Hållbara byggnader med högsta miljöcertifiering

Precis som i alla våra utvecklingsprojekt bygger vi hållbara byggnader med högsta miljöcertifiering. Zenit är inget undantag. Vår långsiktiga målsättning är att skapa energieffektiva och ekologiskt hållbara byggnader. 

Läs mer om projektet här.

Zenit Modellfoto (004)

Projektfakta

Projektnamn: Zenit

Byggnadsyta: Ca 15 000 kvm

Planerad byggstart: Preliminärt 2021

Färdigställande: 2023

Miljöcerfifiering: Miljöklass Guld, högsta certifieringsnivå

Bild på Maria Öijer
Maria Öijer
Affärs- och områdesutvecklare
Lund
Bild på Maria Ivarsson
Maria Ivarsson
Regionchef
Lund