Ideontorget - en attraktiv mötesplats

Nu byggs spårvägen mellan Lunds central och Brunnshög. Mitt på linjen ligger Ideon, som naturligtvis får en egen hållplats - Ideontorget. Ideontorget kommer att bli ett nytt kommunikationsnära centrum och en attraktiv mötesplats för hela Ideon.

Alldeles intill den nya hållplatsen Ideontorget planerar Wihlborgs nya innovationsmiljöer och arbetsplatser. Här kommer det finnas stora möjligheter att koppla ihop stora funktionella ytor men även små och spännande lokaler med fina utblickar.

Hållplats Ideontorget

Spårvägen som byggs mellan Lunds central och Brunnshög kommer bidra till en utveckling av hela Ideonområdet eftersom Ideon ligger mitt på linjen. Naturligtvis kommer Ideon med alla sina tusentals människor få en egen hållplats – Ideontorget.

Tack vare spårvägen kommer Ideon kunna utvecklas till ett ännu större innovationsmecka och skapa möjligheter för nya företag att etablera sig här men även ge helt nya möjligheter för dem som redan har sin arbetsplats på området. Det nya centrumet som skapas kommer även generera nya butiker, restauranger och service på Ideon.

Hållplats Ideontorget

Din framtida arbetsmiljö

Vid Ideontorget skapar Wihlborgs nya innovationsmiljöer och arbetsplatser alldeles intill den nya hållplatsen. Vi erbjuder företag, stora som små, chansen att påverka och anpassa sin framtida arbetsmiljö. Sammantaget kan vi skapa flera tusen nya attraktiva arbetsplatser i framtidens miljö vid Ideontorget.

Välkommen!

Byggnader som håller över tid

Precis som i alla våra utvecklingsprojekt bygger vi hållbara byggnader med högsta miljöcertifiering. Ideontorget är inget undantag. Vår långsiktiga målsättning är att skapa energieffektiva och ekologiskt hållbara byggnader. Den nya spårvägen och Ideontorget kommer innebära en utveckling av hela Ideon, vilket även berikar det befintliga beståndet och skapar ännu mera liv och rörelse dygnets alla timmar.

Byggnader med högsta miljöcertifiering