​Wihlborgs bland de första att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad iDrift

I dagarna har Wihlborgs fått sin första certifiering enligt SGBC:s nya system för certifiering av befintliga fastigheter – Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen blir startskottet för ett omfattande arbete där Wihlborgs långsiktiga mål är att certifiera samtliga kontorsfastigheter i Sverige.

Wihlborgs har länge jobbat med stort fokus på energieffektivisering och bra materialval och det har i många år varit standard att certifiera våra nybyggnadsprojekt med Miljöbyggnad nivå Guld. Det systemet är väl anpassat till svenska förhållanden och passar bra för nyproduktion. Nu fortsätter arbetet med att certifiera även det befintliga fastighetsbeståndet.

- Vi har provat internationella certifieringar för befintliga byggnader men upplever att den administrativa delen ofta väger tungt i förhållande till verklig effekt. Men det är lika viktigt att lägga fokus på minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö för våra kunder i befintliga fastigheter och en extern certifiering bidrar med viktig systematik i det arbetet. Därför har vi varit aktiva i SGBC:s pilotprojekt med att ta fram en svensk certifiering för befintliga byggnader, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ökad takt i certifieringsarbetet

- Att Miljöbyggnad iDrift nu är igång är en milstolpe i arbetet med att underlätta certifiering av befintliga byggnader och gör det möjligt för oss att öka takten i vårt certifieringsarbete. säger Ulrika Hallengren. 

- Men vi ska samtidigt vara medvetna om att miljöcertifieringar inte i alla lägen fångar upp alla delar av vår miljöpåverkan på ett rättvisande sätt. Det återstår en hel del utveckling för oss som bransch både när det gäller att utveckla system och beräkningsmetoder och att hitta rätt sätt att göra saker på.

Fastighet på Ideon i Lund först ut

Den byggnad som Wihlborgs nu certifierat enligt Miljöbyggnad iDrift är Syret 6 (Delta 4) på Ideon i Lund, där Axis Communications är den största hyresgästen.

- Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, så naturligtvis har vi höga miljökrav både för Axis egna fastigheter och i de fall vi är hyresgäster. Certifieringen är ett tydligt bevis på att Wihlborgs prioriterar miljö och arbetsmiljö för sina fastigheter, säger Carl Trotzig, miljö- och kvalitetsdirektör på Axis Communications.

Utöver Syret 6 ingår två fastigheter i Malmö och en fastighet i Helsingborg i pilotprojektet för Miljöbyggnad iDrift.